Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Shun Hasegawa

Shun Hasegawa

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsingenjör (tjänstledig) vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Plats
KBC-huset, Linnaeus väg 6, Umeå Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är intresserad av effekterna av globala förändringar på biogeokemiska processer på jorden, särskilt kolcykling i marken. Jag arbetar för närvarande med långsiktiga experiment som studerar kvävetillsats i subarktiska boreala och tempererade skogar, där jag undersöker den kemiska sammansättningen av organiskt material i marken för att försöka förstå de mekanismer genom vilka berikad kvävetillsats förändrar balansen mellan ackumulering och nedbrytning av organiskt material i marken. Jag undersöker också effekterna av C-transport under marken från växternas rötter på nedbrytningen och tillhörande förändringar i C/N-flöden vid gränsytan mellan mark och växter.

Forskargrupper

Gruppmedlem