Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Personalbild Stefano Fogelberg Rota

Stefano Fogelberg Rota

Stefano Fogelberg Rota är docent och lektor i litteraturvetenskap. 

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor (tjänstledig) vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Stefano Fogelberg Rota är docent och lektor i litteraturvetenskap. Hans forskning handlar bland annat om drottning Christinas litterära mecenatskap, reselitteratur under Frihetstiden, guideböcker till Rom, dygdepedagogik under 1600-talet och gestaltningen av kungliga och aristokratiska ideal i poesi och teater.
Han har nyligen färdigställt en monografi om den franska hovbaletten vid drottning Christinas hov: "The Queen danced alone": Court ballet in Sweden during the reign of Queen Christina, 1638-1654 (Brepols: Turnhout 2018), s. 233 

The queen danced alone

 

FULLSTÄNDIG PUBLIKATIONSFÖRTECKNING

Monografier

"The Queen danced alone": Court ballet in Sweden during the reign of Queen Christina, 1638-1654 (Brepols: Turnhout 2018), s. 233 (ISBN 978-2-503-57958-0).

Poesins drottning: Christina av Sverige och de italienska akademierna (Lund: Nordic Academic Press, 2008), s. 400 (ISBN 978-91-89116-95-5).

Peer-reviewed granskade artiklar

"Dancing virtue: educational aspects in Queen Christina's court ballets" i Virtue Ethics and Education from Late Antiquity to the 18th Century, (red.) Andreas Hellerstedt [accepterad för publicering av Amsterdam University Press i serien Knowledge Communities]

"Past and Present in Swedish Travel Writing from the Italian Peninsula" i Temporality in European Travel Writing (red. Paula Henriksson och Christina Kullberg) [accepterad för publicering av Routledge].

(tillsammans med Anna Blennow och Frederick Whitling), "Roma antiqua et moderna: Guideboken som genre genom seklerna", i Scandia. Tidskrift för historisk forskning (2015:2), s. 90-106 (ISSN 0036-5483).

"Anti-Protestant Heroic Virtue in Early Modern Rome: Queen Christina (1626-1689) and Senator Nils Bielke (1706-1765)", i Shaping Heroic Virtue: Studies in the Art and Politics of Supereminence in Europe and Scandinavia (red.) Stefano Fogelberg Rota och Andreas Hellerstedt (Leiden-Boston: Brill, 2015), s. 95-130 (ISBN 978-90-04-29861-3).

"La Roma arcade del senatore svedese Nils Bielke", i City of the Soul: The Literary Making of Rome (red.) Sabrina Norlander Eliasson och Stefano Fogelberg Rota (Stockholm: Suecoromana, 2015), s. 57-71 (ISSN 1102-7940).

"Representations of power: the role of Nicolas Vallari in Queen Christina's Ballets and Processions", i Musique-Images-Instruments: Revue française d'organologie et d'iconographie musicale (2015:15), s. 62-89 (ISSN 1264-7020).

"Education, Pilgrimage and Pleasure: The Rhetorical Strategies in the Writings of Three Eighteenth-century Swedish Travellers to Italy", i From Site to Sight: The Transformation of Place in Art and Literature (red.) Victor Plahte Tschudi och Turid Karlsen Seim (Roma: Institutum Romanum Norvegiae, Acta ad Archaeologiam et Artium Historiam pertinentia, volumen XXVI, 2013) s. 123-137 (ISBN 978-88-6687-041-8).

(tillsammans med Maria Schildt) "L'Amour constant et Le Ballet de Stockholm: livret et musique pour la représentation d'un ballet de cour durant le règne de la Reine Christine", i Dix-septième siècle, n. 261 (2013:4), s. 713-735 (ISBN 978-2-13-061802-7).

"L'introduzione del balletto di corte in Svezia", i Mélanges de l'École française de Rome (2013: 125-1) http://mefrim.revues.org/1291(48 sidor).

"Queen Christina's heroic virtue and its religious implications", i Early Modern Culture Online (2012:3) http://journal.uia.no/index.php/EMCO/article/view/11 s. 1-13 (ISSN 1892-0888).

Andra vetenskapliga artiklar

"Fältskräck och mod i drottning Christinas hovbaletter" i Mod i strid och filosofi: Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget, (red.) Peter Halldén och Biörn Tjällén (Lund: Nordic Academic Press, 2017), s. 85-101 (978-91-88168-80-1).

"Lärd republik eller lärd monarki? Drottning Christinas kungliga akademi i Rom", i Lärda samtal: En festskrift till Erland Sellberg (red.) Emma Hagström Molin och Andreas Hellerstedt (Lund: Ellerströms, 2014), s. 33-44 (ISBN 978-91-7247-376-8).

"Naudé, Bourdelot and Queen Christina's French court in Stockholm", i Lieux de culture dans la France de la première modernité (Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien: Peter Lang, 2012), s. 23-38 (ISBN 978-3-0343-0813-7).

"War and peace in the court ballets performed during the reign of Queen Christina of Sweden (1644-1654)", i Seventeenth century ballet: a multi-art spectacle, (red.) Barbara Grammeniati (Xlibris Corporation, 2012), s. 112-130 (ISBN 978-14-5688-198-6).

"Som flicka lockade hon till kurtis: Marinisten Ciro di Pers hyllning av drottning Christina", in Vandring genom tiden: Till Anders Cullhed 18/3 2011 (red.) Thomas Götselius, Anders Olsson och Boel Westin (Stockholm-Stehag: Symposion, 2011), s. 61-72 (ISBN 978-91-7139-866-6).

"August Strindberg som Romhatare", i Till Rom: Nordiska konstnärer i Rom under 150 år (Stockholm: Carlssons, 2011), s. 205-211 (ISBN 98891-7331-3674).

"Organizzazione e attività poetica dell'Accademia Reale di Cristina di Svezia", i Letteratura, arte e musica alla corte romana di Cristina di Svezia (red.) Rossana Maria Caira och Stefano Fogelberg Rota (Roma: Aracne, 2005), s. 129-150 (ISBN 88-548-0390-1).

"Il teatro in Svezia al tempo di Cristina di Svezia", i Letteratura, arte e musica alla corte romana di Cristina di Svezia (red.) Rossana Maria Caira och Stefano Fogelberg Rota (Roma: Aracne, 2005), s. 209-225 (ISBN 88-548-0390-1).

"Cristina di Svezia e il nuovo 'Narciso' di Francesco de Lemene", i Cristina di Svezia e la cultura delle accademie (red.) Diego Poli (Roma: Editrice "il calamo", 2005), s. 315-330 (ISBN 88-880-3995-3).

"Organització i estructura de les acadèmies europees postrenaixentistes: la influència del model italià a les acadèmies valencianes del segle XVI i XVII", i Escriptors valencians de l'Edat Moderna (València: La Imprenta, 2005), s. 93-106 (ISBN 84-482-3900-8).

"Drottning Kristina som Accademia dell'Arcadias Basilissa", i Artes: Tidskrift för Litteratur Konst och Musik, n. 4 (Stockholm: Natur och Kultur, 2005), s. 65-74 (ISSN 0345-0015).

"Cristina de Suècia i el mecenatisme en la Roma barroca", i Festa i literatura (red.) Vicent Josep Escartí och Josep Enric Estrela (València: Saó editorial, 2003), s. 47-59 (ISBN 84-88513-54-2).

"'Io sono il Tempo alato'. En lyrisk dikt av drottning Kristina?", i Personhistorisk tidskrift (2001:2), årg. 97, s. 101-110 (ISSN 0031-5699).

Peer-reviewed granskade antologier

Shaping Heroic Virtue: Studies in the Art and Politics of Supereminence in Europe and Scandinavia (red.) Stefano Fogelberg Rota och Andreas Hellerstedt (Leiden-Boston: Brill, 2015), s. 210 (ISBN 978-90-04-29861-3).

City of the Soul: The Literary Making of Rome (red) Sabrina Norlander Eliasson och Stefano Fogelberg Rota (Stockholm: Suecoromana, 2015), s. 250 (ISBN 978-91-7042-182-2).

Letteratura, arte e musica alla corte romana di Cristina di Svezia (red) Rossana Maria Caira och Stefano Fogelberg Rota (Roma: Aracne, 2005), s. 242 (ISBN 88-548-0390-1).

Utställningskataloger

Att resa till Rom: Guideböcker till den eviga staden genom tiderna, utställningen vid Uppsala universitetsbibliotek, 14 oktober - 30 november 2016 (red.) Anna Blennow och Stefano Fogelberg Rota (Uppsala: Kph Trycksaksbolaget, 2016), s. 70 (ISBN 978-91-506-2598-1). *

 

Compendium heroicum
Fogelberg Rota, Stefano; Hellerstedt, Andreas
Rome and the guidebook tradition: from the Middle Ages to the 20th century, Berlin / Boston: Walter de Gruyter 2019 : 1-32
Blennow, Anna; Fogelberg Rota, Stefano
Rome and the guidebook tradition: from the Middle Ages to the 20th century, Berlin / Boston: Walter de Gruyter 2019 : 339-344
Blennow, Anna; Fogelberg Rota, Stefano
Rome and the guidebook tradition: from the Middle Ages to the 20th century, Berlin / Boston: Walter de Gruyter 2019 : 345-348
Blennow, Anna; Fogelberg Rota, Stefano
Rome and the guidebook tradition: from the Middle Ages to the 20th century, Berlin / Boston: Walter de Gruyter 2019 : 163-196
Fogelberg Rota, Stefano
Virtue Ethics and Education from Late Antiquity to the Eighteenth Century, Amsterdam: Amsterdam University Press 2018 : 113-134
Fogelberg Rota, Stefano
Revue d'histoire Nordique, Toulouse: Presses Universitaires du Midi 2017, (24) : 79-96
Fogelberg Rota, Stefano

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt