"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Susanne Fahlgren

Susanne Fahlgren

Jag ansvarar för  övergripande samordning och förbättring av förvaltningens verksamhetsplanering, resultatuppföljning och årsredovisning samt ger stöd i frågor som berör dessa områden.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Förvaltningshuset, Samverkanshuset, Universitetsområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag ansvarar för  övergripande samordning och förbättring av förvaltningens verksamhetsplanering, resultatuppföljning och årsredovisning samt ger stöd i frågor som berör dessa områden. Jag  koordinerar UF:s stöd och supportfunktioner (IT, HR, ekonomi, kommunikation), företräder förvaltningsledningen i arbetsgrupper, samt samordnar UF:s arbete med remisser. I arbetet ingår även att samordna olika utvecklingsprojekt och utredningsarbeten som kan variera över tid.