Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Sven Norman

Sven Norman

Doktorand som studerar klimatförändringens effekter på produktionen av fisk i fjällsjöar.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB. H4, Linnaeus väg 6, Umeå, A4-44-15 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning utgår ifrån klimatförändringens effekter på produktionen av fisk i fjällsjöar. Mitt arbete innefattar effekter av fiske samt framtida förvaltning av fjällfiskpopulationer.

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Forskningsområden
Limnisk ekologi
Arctic CIRC

Forskningsprojekt
Adaptiv förvaltning av fjällfisk i ett föränderligt landskap
Övervakning och förvaltning av fjällsjöar i ett föränderligt klimat
Uppskattning av fiskförekomst i sjöar med hjälp av molekylära metoder baserade på miljö-DNA (eDNA)

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 april 2016 till 1 september 2021