Hoppa direkt till innehållet

Tanja Gylden

090-786 72 52

Samverkanshuset, Universitetsområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå


Anknuten som administratör till Universitetsledningens kansli Enhet: Regionala etikprövningsnämnden i Umeå

tanja.gylden@umu.se

090-786 72 52

Samverkanshuset, plan 2, Universitetsområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå