"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Tommaso Milani

Tommaso Milani

Jag är professor i flerspråkighetsforskning vid Göteborgs universitet och gästprofessor vid Umeå universitet. Min forskning handlar om flerspråkighet utifrån ett samhälleligt perspektiv. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för språkstudier Enhet: Språkdidaktik och pedagogiskt arbete
Plats
., . Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är professor i flerspråkighetsforskning vid Göteborgs universitet och är gästprofessor vid Umeå universitet. Min forskning handlar om flerspråkighet utifrån ett samhälleligt perspektiv. Jag är särskilt intresserad av mediaföreställningar om språk och dess talare eftersom dessa föreställningar är yttre markörer av identitetsförhandlingar om vilka "vi" är gentemot "dem". Min avhandling undersökte  just tre mediadebatter om språk i början av 2000-talet. För mig ett flerspråkighet ett väldigt brett begrepp som innefattar inte bara språk utan även andra meningsskapande system (t ex kropp, musik och det visuella). Jag har i min forskning visat hur kroppar spelar en viktig meningskapande roll i queerfeministiska protester mot mainstream HBT-rörelser i Sydafrika.

Jag är redaktör för den akademiska tidsskriften Gender and Language. Jag sitter i redaktionella kommitteer för följande akademiska tidsskrifter:

African Studies
Critical Discourse Studies
Discourse, Context & Media
Feminist Theory
Fórum Linguístico
International Journal of Critical Diversity Studies
Journal of Homosexuality
Journal of Language and Discrimination
Journal of Language and Politics
Journal of Language and Sexuality
Language, Culture and Society
Language in Society
Language Policy
Linguistic Landscape
Multilingual Margins
NORMA: International Journal for Masculinity Studies
Revista Indisciplina em Linguística Aplicada
Southern African Linguistics and Applied Language Studies.

The Routledge Handbook of Language, Gender, and Sexuality, Taylor and Francis 2021 : 450-464
Mortensen, Kristine Køhler; Milani, Tommaso
Discourse, Context & Media, Elsevier 2019, Vol. 32
Maegaard, Marie; Milani, Tommaso; Mortensen, Kristine Kohler