"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Ulrich von Pawel-Rammingen

Ulrich von Pawel-Rammingen

Min forskning syftar till att undersöka rollen och betydelsen av streptokockproteaser för streptokockers förmåga att orsaka sjukdom i människa och djur.

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Ulrich von Pawel-Rammingen
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Projekten som pågår i min forskningsgrupp syftar till att förstå funktionen av en grupp antikroppsklyvande proteaser som vi döpt till IgdE, och som tidigare identifierats av vår forskningsgrupp. IgdE proteaser förekommer i sjukdomsframkallande streptokocker och uppvisar en hög substratspecificitet det vill säga proteaserna klipper endast vissa undergrupper, så kallade subklasser av IgG antikroppar.

Vi har kunnat visa att IgdE från streptokocker som infekterar vissa djurarter, bara klipper IgG från just dessa djur och att de streptokocker som infekterar människor har IgdE-proteaser som klipper humant IgG. Vi vill förstå vad som gör dessa proteaser så specifika eftersom det kan vara en del av förklaringen varför vissa streptokocker bara infekterar djur och inte människor. Det är spännande att ta reda på om specificiteten av IgdE kan vara avgörande för värdspecificiteten av dessa bakterier, men det är även en viktig frågeställning då många djurstreptokocker redan är resistenta mot antibiotika och om sådana resistenta bakterier skulle utvecklas för att infektera och spridas bland människor skulle det kunna utgöra en allvarlig risk för utbredd smitta.

Vi intresserar oss också för Grupp B streptokocker (GBS) som tillhör normalfloran hos vuxna, men kan orsaka allvarliga infektioner hos nyfödda barn. Nyfödda är mycket mottagliga för infektion och cirka 1 barn per 1000 födda barn drabbas. Antibiotikabehandling kan minska GBS-infektioner hos nyfödda i samband med förlossningen, men antibiotikabehandling har inte påverkat antal GBS-infektioner som kan drabba barnen senare under sjukhusvistelse. Många prekliniska djurstudier undersöker vaccinationsvägar och mekanismer kring immunförsvar.

Med tanke på vår upptäckt att ett human-specifikt proteas används av grupp B-streptokocker, bör resultat från djur (som ju inte påverkas av ett humant IgG1-proteas) tolkas med försiktighet. Vi undersöker vilken roll IgdE-proteaser har i kolonisering av människor och vid infektion av nyfödda barn.

Veterinary Microbiology, Elsevier 2017, Vol. 201 : 42-48
Rungelrath, Viktoria; Wohlsein, Jan Christian; Siebert, Ursula; et al.
Journal of Innate Immunity, Vol. 8, (3) : 269-283
Aung, Kyaw Min; Sjöström, Annika E; von Pawel-Rammingen, Ulrich; et al.
PLOS ONE, Vol. 11, (10)
Spoerry, Christian; Hessle, Pontus; Lewis, Melanie J; et al.
Journal of Biological Chemistry, Vol. 291, (15) : 7915-7925
Spoerry, Christian; Seele, Jana; Valentin-Weigand, Peter; et al.
Molecular Immunology, Elsevier 2015, Vol. 68, (2) : 176-184
Persson, Helena; Johansson Söderberg, Jenny; Vindebro, Reine; et al.
Veterinary research (Print), Vol. 46
Seele, Jana; Beineke, Andreas; Hillermann, Lena-Maria; et al.
Vaccine, Vol. 33, (19) : 2207-2212
Seele, Jana; Hillermann, Lena-Maria; Beineke, Andreas; et al.
mBio, Vol. 4, (4) : e00499-e00513
Okumura, Cheryl; Anderson, Ericka L; Döhrmann, Simon; et al.
Infection and Immunity, Vol. 81, (6) : 2236-2241
Persson, Helena; Vindebro, Reine; von Pawel-Rammingen, Ulrich
International Journal of Medical Microbiology, Elsevier 2013, Vol. 303, (Suppl. 1, MPP35) : 58-58
Seele, J.; Singpiel, A.; Spoerry, Christian; et al.
Journal of Bacteriology, Washington: American society of microbiology 2013, Vol. 195, (5) : 930-940
Seele, Jana; Singpiel, Alena; Spoerry, Christian; et al.
FEBS Letters, Elsevier 2013, Vol. 587, (12) : 1818-1822
Vindebro, Reine; Spoerry, Christian; von Pawel-Rammingen, Ulrich
Handbook of proteolytic enzymes, Academic Press 2013 : 2175-2178
von Pawel-Rammingen, Ulrich
Journal of Medicinal Chemistry, Vol. 55, (6) : 2549-2560
Berggren, Kristina; Vindebro, Reine; Bergström, Claes; et al.
Biological chemistry (Print), Walter de Gruyter 2012, Vol. 393, (5) : 369-377
Brännström, Kristoffer; Öhman, Anders; von Pawel-Rammingen, Ulrich; et al.
JOURNAL OF INNATE IMMUNITY, Vol. 4, (2) : 132-140
von Pawel-Rammingen, Ulrich
PloS one, Public Library of Science 2011, Vol. 6, (5) : e20345-
Bober, Marta; Mörgelin, Matthias; Olin, Anders I; et al.
The FASEB Journal, Bethesda, Md.: Federation of American Societies for Experimental Biology 2011, Vol. 25, (10) : 3741-3750
Vincents, Bjarne; Guentsch, Arndt; Kostolowska, Dominika; et al.
Infection and Immunity, Vol. 76, (5) : 2183-2188
Söderberg, Jenny Johansson; Engström, Patrik; von Pawel-Rammingen, Ulrich
Molecular Immunology, Vol. 45, (12) : 3347-3353
Söderberg, Jenny Johansson; von Pawel-Rammingen, Ulrich
Chemistry and Biology, Vol. 15, (9) : 960-968
Vincents, Bjarne; Vindebro, Reine; Abrahamson, Magnus; et al.
Infection and Immunity, American Society for Microbiology 2006, Vol. 74, (1) : 497-503
Åkesson, Per; Moritz, Linnea; Truedsson, Mikael; et al.
Journal of Proteome Research, Washington: American Chemical Society (ACS) 2005, Vol. 4, (6) : 2302-2311
Johansson, Björn P; Levander, Fredrik; von Pawel-Rammingen, Ulrich; et al.
Biochemistry, Vol. 43, (49) : 15540-15549
Vincents, Bjarne; von Pawel-Rammingen, Ulrich; Björck, Lars; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 101, (50) : 17371-17376
Wenig, Katja; Chatwell, Lorenz; von Pawel-Rammingen, Ulrich; et al.
Molecular Microbiology, Vol. 36, (3) : 737-748
Von Pawel-Rammingen, Ulrich; Telepnev, Maxim V; Schmidt, Gudula; et al.
Molecular and Cellular Biology, American Society for Microbiology 1995, Vol. 15, (1) : 217-226
Keeney, Jill B; Chapman, Karen B; Lauermann, Vit; et al.
Journal of Molecular Biology, Academic Press 1993, Vol. 233, (1) : 43-58
Åström, Stefan U.; von Pawel-Rammingen, Ulrich; Byström, Anders S
Molecular and Cellular Biology, American Society for Microbiology 1992, Vol. 12, (4) : 1432-1442
von Pawel-Rammingen, Ulrich; Åström, Stefan; Byström, Anders S

Forskargrupper

Det ska inte bli som man tänkt sig

Forskning om streptokocker upptäckte ett nytt enzym som klipper antikroppar, vilket ledde till nya läkemedel.