Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Personalbild Ulrika Moström

Ulrika Moström

Arbetsmiljösamordnare med ansvarsområdena arbetsmiljö, byggnadsrelaterad ohälsa, buller, ergonomi, brandskydd och brandfarliga varor samt strålskydd.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Miljösamordnare vid Lokalförsörjningsenheten
Plats
Förvaltningshuset, Tornet, plan 4, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå