Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Ulrika Moström

Ulrika Moström

Arbetsmiljösamordnare med ansvarsområdena arbetsmiljö, byggnadsrelaterad ohälsa, buller, ergonomi, brandskydd och brandfarliga varor samt strålskydd.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Miljösamordnare vid Lokalförsörjningsenheten
Plats
Förvaltningshuset, Tornet, plan 4, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå