"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vicktoria Westerberg

Mitt avhandlingarbete rör skolans arbete med särskilt stöd, om skolans möjlighet att ge – eller att avstå från att ge – elever stöd i särskild undervisningsgrupp.

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Sedan hösten 2015 är jag doktorand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Jag är utbildad grundskollärare och specialpedagog och har undervisat i framför allt grundskolans senare årskurser. Under doktorandtiden arbetar jag även deltid på Skolkontoret i Skellefteå.

Mitt forskningsintresse rör särskilt stöd i grundskolan, mer specifikt vill jag skapa kunskap om de rationaler för och konsekvenser av skolans möjlighet att ge – eller att avstå från att ge – elever stöd i särskild undervisningsgrupp. Skolans uppdrag är i grunden inkluderande, elever med olika förutsättningar ska undervisas tillsammans och elever som behöver stöd ska få det inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om det finns särskilda skäl (Skollagen 3 kap. 11§) får den inkluderande principen frångås och elever i behov av särskilt stöd placeras i en annan grupp än den som de normalt sett tillhör för att få stöd. Jag har studerat åtgärdsprogram som tillhör elever i särskild undervisningsgrupp, men också gjort gruppintervjuer med skolpersonal och enskilda intervjuer med rektorer som alla har erfarenhet av att placera elever i särskild undervisningsgrupp. När, var, hur och med vilka konsekvenser aktualiseras särskild undervisningsgrupp som åtgärd i skolans sätt att hantera elever i behov av särskilt stöd? Avhandlingen planeras att vara klar under hösten 2020.

Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 128
Westerberg, Vicktoria