Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Vicktoria Westerberg

Vicktoria Westerberg

Mitt avhandlingarbete rör skolans arbete med särskilt stöd, om skolans möjlighet att ge – eller att avstå från att ge – elever stöd i särskild undervisningsgrupp.

 

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Sedan hösten 2015 är jag doktorand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Jag är utbildad grundskollärare och specialpedagog och har undervisat i framför allt grundskolans senare årskurser. Under doktorandtiden arbetar jag även deltid på Skolkontoret i Skellefteå.

Mitt forskningsintresse rör särskilt stöd i grundskolan, mer specifikt vill jag skapa kunskap om de rationaler för och konsekvenser av skolans möjlighet att ge – eller att avstå från att ge – elever stöd i särskild undervisningsgrupp. Skolans uppdrag är i grunden inkluderande, elever med olika förutsättningar ska undervisas tillsammans och elever som behöver stöd ska få det inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om det finns särskilda skäl (Skollagen 3 kap. 11§) får den inkluderande principen frångås och elever i behov av särskilt stöd placeras i en annan grupp än den som de normalt sett tillhör för att få stöd. Jag har studerat åtgärdsprogram som tillhör elever i särskild undervisningsgrupp, men också gjort gruppintervjuer med skolpersonal och enskilda intervjuer med rektorer som alla har erfarenhet av att placera elever i särskild undervisningsgrupp. När, var, hur och med vilka konsekvenser aktualiseras särskild undervisningsgrupp som åtgärd i skolans sätt att hantera elever i behov av särskilt stöd? Avhandlingen planeras att vara klar under hösten 2020.