Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Konferensmedel 2021

Umeå kommun, Region Västerbotten och Umeå universitet avsätter årligen medel för konferenser. Mot bakgrund av rådande pandemi och att hållbar utveckling prioriteras, breddas nu utlysning av konferensbidrag med möjligheten till finansiering även för digitala evenemang. Detta gäller år 2021 och framåt.

Till och med år 2020 har bidrag beviljats för konferenser vid Umeå universitet genom att sociala arrangemang delfinansieras som till exempel en konferensmiddag eller en mottagning. Men under den period då sådana arrangemang inte går att genomföra finns alltså från 2021 möjlighet att söka medel även för digitala evenemang.

Villkor för bidrag

Medlen skall användas för att marknadsföra Umeå universitet och Umeå stad. Det är därför endast konferenser som anordnas i Umeå som kan beviljas bidrag.

Medel kan beviljas för delfinansiering av sociala arrangemang som till exempel en konferensmiddag eller en mottagning. Gäller inte intern representation eller presenter. Lokaler för digitala arrangemang, licenskostnader samt kostnader för IT-tjänster kan medfinansieras. 

Från konferensanslaget utdelas inte medel till resor, traktamenten, och föreläsningsarvoden.

Konferensbidrag beviljas endast en gång och är inte avsett för årligen återkommande sammankomster som riktar sig till ungefär samma grupp av människor.

Belopp

Det ekonomiska bidraget som kan sökas gäller för ett uppskattat antal personer och belopp som beviljas per person framgår nedan. Maxbelopp som kan sökas är 50 000 kronor.

  • Nationella konferenser – 175 kr per person
  • Nordiska konferenser – 200 kr per person
  • Internationella konferenser – 250 kr per person

Ansökan

Ansökan görs genom blanketten Utlysning konferensmedel 2021 som du hittar under rubriken Fonder/utlysning. Bifoga programmet för den planerade aktiviteten inklusive budget vid ansökan.

Ansökan mejlas till registrator på medel@diarie.umu.se eller lämnas till registrator i Förvaltningshuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå. Ange diarienummer: FS 2.1.6-819-21 i ansökan. Vid e-ansökan anges diarienumret även i meddelandets ämnesrad.

Ansökningar beviljas löpande under året.

Efterrapportering eller inställt evenemang

Efter att konferensen har genomförts ska antalet deltagare snarast redovisas till karina.sandstrom@umu.se på Planeringsenheten. Om arrangemanget ställs in så ska det också rapporteras.

Kontakt

Karina Sandström
Sekreterare
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 02