Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Konferensmedel

Umeå kommun, Region Västerbotten och Umeå universitet avsätter årligen medel för konferenser. Bidrag ges för konferenser vid Umeå universitet genom att delfinansiera sociala arrangemang som t.ex. en konferensmiddag eller en mottagning. Medlen skall användas för att marknadsföra Umeå universitet och Umeå stad.

Utlysning av medel för konferenser under år 2020

Det är endast konferenser som anordnas i Umeå som kan beviljas bidrag. Från konferensanslaget utdelas inte medel till resor, traktamenten, lokalhyra och föreläsningsarvoden.

Observera! Konferensbidrag beviljas endast en gång och är inte avsedd för årligen återkommande sammankomster, som riktar sig till ungefär samma grupp människor.

Det ekonomiska bidraget som kan sökas gäller för beräknat antal personer och belopp per person enligt nedan. Maxbelopp som kan sökas är 50 000 kronor.

Nationella konferenser – 175 kr/pp

Nordiska konferenser – 200 kr/pp

Internationella konferenser – 250 kr/pp

Bifoga program för den planerade aktiviteten inkl. budget. Efter att konferensen har genomförts ska antalet deltagare snarast redovisas till Planeringsenheten till karina.sandstrom@umu.se. Ställs arrangemanget in så ska det också rapporteras.

Ansökan mejlas till registrator på medel@diarie.umu.se eller lämnas till Registrator, universitetsförvaltningen, Umeå universitet, 901 87 Umeå. Ange Dnr: FS 2.1.6-2072-19 i ansökan (vid e-ansökan även i ämnes-/subjectrad). Ansökan skall vara inkommen senast fredag 10 januari 2020. Finns medel kvar efter att beslut tagits på inkomna ansökningar så går det bra att söka löpande under året.

Ansökan

Ansök genom blanketten Konferensmedel - utlysning 2020 som du finner under rubriken Fonder/utlysning

Eventuella frågor ställs till karina.sandstrom@umu.se

 

Enligt rektors uppdrag

Karina Sandström