Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 november 2020)

printicon

Delegering av beslutanderätt med anledning av Covid-19 – Handelshögskolan

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, organisation och delegation; Lokaler, IT, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-973-20
Giltig: 2020-05-19 – 2021-01-17*
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-05-19