"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Instruktion för arbetsenheten Centrum för Regionalvetenskaper

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1238-19
Giltig: 2019-07-01 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-06-24
Ersätter dokument: Instruktion för Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (CERUM) (Umu 103-2156-11) fastställd av rektor 2011-09-27