"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regler för val till fakultetsnämnder, inklusive utseende av dekan och prodekan, för tiden 2021-07-01 - 2025-06-30

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-2010-20
Giltig: 2022-09-09 - 2025-06-30
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-03-23
Ersätter dokument: FS 1.1-1939-16, FS 1.2.2-2300-18, FS 1.1-1763-19