"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Handläggningsordning för kvittblivning av radioaktivt avfall

Typ: Annat
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT och miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-1672-20
Giltig: 2020-08-25 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-08-25
Ersätter dokument: FS 1.1-1692-19