"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Organisationsplan för strålskydd vid Umeå universitet

Typ: Regel
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 2.10-1675-20
Giltig: 2020-08-25 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-08-25
Ersätter dokument: FS 2.10-2121-16