"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regel för miljö- och hållbarhetsarbete

Typ: Regel
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: IT, lokaler, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-1773-20
Giltig: 1 januari 2021 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-12-08
Ersätter dokument: Nyinrättat styrdokument