Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 23 november 2020)

printicon

Beslut med anledning av covid-19 avseende inledande del av vårterminen 2021

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-2057-20
Giltig: 2021-01-18 – 2021-03-23
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-11-02
Ersätter dokument: Tidigare beslut från 2020-10-20. Beslut med anledning av Covid-19 avseende höstterminen 2020 (FS 1.1-1062-20) beslutat av rektor 2020-06-17, Avsteg från kursplan för att förhindra spridning av covid-19 (FS 3.1.4-667-20) beslutat av rektor 2020-03-17 samt Beslut om undantag avseende universitetets publika verksamheter med anledning av covid-19 (FS 2020/1417) beslutat av rektor 2020-06-23.

Beslut med anledning av covid-19 avseende inledande del av vårterminen 2021.

Kommentar till revidering 2 november 2020

Rektor beslutar att den särskilda punkten avseende personer över 70 år utgår ut beslutet eftersom alla i samhället numera omfattas av samma allmänna råd.