Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon

Tillgängligheten till Universitetsbibliotekets studieytor och grupprum samt verksamhet riktad mot grupper av förskolebarn och skolelever vid Bildmuseet och Curiosum med anledning av covid-19

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Lokaler, it, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-2652-20
Giltig: 2021-01-18 – 2021-03-28
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-01-18
Ersätter dokument: Ersätter tidigare beslut fattat 2021-12-21.

Tillgängligheten till Universitetsbibliotekets studieytor och grupprum samt verksamhet riktad mot grupper av förskolebarn och skolelever vid Bildmuseet och Curiosum med anledning av covid-19

Utifrån en fortsatt hög smittspridning i samhället och för att svara upp mot de ökade krav som det rådande pandemiläget kräver har beslutet förlängts för att gälla till och med den 28 mars 2021.