Hoppa direkt till innehållet
printicon

Regelverk student

Regelverket vid Umeå universitet består av samtliga universitetsgemensamma styrdokument. Dessa styrdokument ska kategoriseras som regel, handläggningsordning, plan eller policy och fastställs genom beslut av rektor eller universitetsstyrelse.

Denna webbsida är tillfällig och syftar till att samla samtliga universitetsgemensamma styrdokument. En ny regelverkswebb med ökad tillgänglighet, användarvänlighet och sökbarhet är under utveckling och kommer att lanseras inom kort.

 

Beslutsstruktur, delegation och organisation

Handläggningsordning för Umeå universitets förtjänstmedalj (FS 1.1-229-19, Handläggningsordning)

Regel för universitetsgemensamma styrdokument (Regel, FS 1.1-2469-18)

Lokaler, IT och miljö

Grafisk profil för Umeå universitet (FS 1.1-1938-16 , Regel)

IT-strategi vid Umeå universitet (100-802-09, Plan)

IT-Säkerhetsplan vid Umeå universitet (100-3305-10, Plan)

Regel för användning av Umeå universitetets it-resurser (100-3304-10, Regel)

Lokaler, IT, miljö och säkerhet

Brandskyddsorganisation vid Umeå universitet (350-810-02, Regel)

Miljöpolicy (102-949-03, Policy)

Regel avseende arrangemang med alkohol i universitetets lokaler under kvällar och helger (FS 1.1.2-484-14, Regel)

Regel för hantering av lagrat bildmaterial från trygghetskameror (400-2520-10, Regel)

Regel Krishantering (FS 1.1-1630-18, Regel)

Regler för anslagstavlor, aktiviteter mm vid Umeå universitet (102-1845-08, Regel)

Regler för studenternas bokning av undervisningslokaler (FS 1.1.2-196-14, Regel)

Utbildningsplan brand (350-810-02, Plan)

Personal, lika villkor och arbetsmiljö

Barns vistelse i lokaler vid universitetets institutioner och övriga arbetsplatser (, Regel)

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar (FS 1.1-45-15, Handläggningsordning)

Hundar på arbetsplatsen (, Regel)

Policy för rökfri arbetsmiljö vid Umeå universitet (Umu 102-241-07, Policy)

Regel för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet (FS 1.1.2-723-14, Regel)

Råd och riktlinjer för radiofrekventa elektromagnetiska fält på Umeå universitetet i samband med användning av mobiltelefoner samt trådlösa nätverk (102-978-0, Regel)

Styrning, planering och resursfördelning

Umeå universitet 2020 – Vision och mål (Umu 100-394-12, Regel)

Utbildning på forskarnivå

Handläggningsordning för externa utbildningsutvärderingar (UKÄ) (FS 1.1-162-18, Handläggningsordning)

Handläggningsordning för dokumentation av uppgifter i Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet (FS 1.1.2-1603-14, Handläggningsordning)

Handläggningsordning för indragande av resurser för studerande på forskarnivå vid Umeå universitet (Umu 500-1981-13, Handläggningsordning)

Handläggningsordning för att inrätta, avveckla, byta namn på forskarutbildningsämne eller inriktning (FS 1.1-2404-18. Handläggningsordning)

Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande i samarbeten med andra universitet som leder till dubbel examen på forskarnivå (FS 1.1-781-15, Handläggningsordning)

Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande i utbildningssamarbeten med andra universitet som leder till gemensam examen på forskarnivå (FS 1.1-782-15, Handläggningsordning)

Kvalitetssystem för utbildning (FS 1.1-1324-18, Regel)

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet (FS 1.1-279-18, Regel)

Utbildning på grund och avancerad nivå

Handläggningsordning för externa utbildningsutvärderingar (UKÄ) (FS 1.1-162-18, Handläggningsordning)

Handläggningsordning för disciplinärenden (FS 1.1-1020-17, Handläggningsordning)

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet 2018-2019 (FS 1.1-1903-17, Regel)

Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet 2019-2020 (FS 1.1-1886-18, Regel)

Handläggningsordning för examensarbeten (FS 1.1-1951-15, Handläggningsordning)

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurs, program, huvudområde och lokal examensbeskrivning  (FS 1.1-2345-18 Handläggningsordning)

Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning (FS 1.1–2118-16, Handläggningsordning)

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1–501-15, Handläggningsordning)

Inriktning av arbetet med studenthälsovården vid Umeå universitet (103-1810-12, Policy)

Kvalitetssystem för utbildning (FS 1.1-1324-18, Regel)

Kostnader för studenter vid Umeå universitet – regler och riktlinjer (500-781-13, Regel)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Studenthälsan, Umeå universitet (FS 1.1.2-30-14, Regel)

Lokal examensordning vid Umeå universitet 1993 års bestämmelser (540-1241-93, Regel)

Lokal examensordning vid Umeå universitet 2007 års bestämmelser (FS 1.1-2441-18, Regel)

Lokala regler för gymnasieelevers parallelläsning vid Umeå universitet (FS 1.1-2037-16, Regel)

Mål och lokala föreskrifter för studievägledning (102-437-07, Policy)

Policy – Dubbla karriärer, elitidrott och studier vid Umeå universitet (FS 1.1-1503-18, Policy)

Regel angående särskilda urvalsgrunder för Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade, 90 hp (FS 3.2-1650-16, Regel)

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet (FS 1.1-1467-15, Regel)

Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18, Regel)

Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar (FS 1.1-118-18, Regel)

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet (500-1021-13, Regel)

Regler för studentinflytande vid Umeå universitet (FS 1.1-1950-15, Regel)

Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-953-18, Regel)

Regler för studieavgifter (FS 1.1. - 687-17, Regel)

Regler och riktlinjer för salstentamen (FS 1.1.2-784-14, Regel)

Regler för kursplaner och kurslitteraturlistor på grund- och avancerad nivå (regel, 1.1-2311-18)

Umeå universitets policy för e-lärande (FS 1.1-377-14, Policy)

Umeå universitetsinternationaliseringsstrategi för utbildning (FS 1.1.1. - 284-14, Policy)

 

 

Alla regler