"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Instruktion för uppföljning av verksamhet kvalitetsarbete och ekonomi för år 2022

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, planering och resursfördelning
Diarienummer: FS 1.1-1728-22
Giltig: 2022-10-01 - 2023-09-30
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-10-07
Ersätter dokument: Instruktion för uppföljning av verksamhet, kvalitetsarbete och ekonomi för år 2021 FS 1.1-2078-21/beslutsdatum 2021-10-12