"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024-2025

Typ: Plan
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, ekonomi, planering och resursfördelning
Diarienummer: FS 1.3.2-745-22
Giltig: 2023-01-01 – 2023-12-31
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2022-06-08
Ersätter dokument: Budget Umeå universitet 2022 inkl. ekonomisk plan 2023–2024 FS 1.3.2-805-21