Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Avsteg från kursplan för att förhindra spridning av covid-19

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 3.1.4-667-20
Giltig: 2020-03-17 – 2021-01-17*
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-03-17

Avsteg från kursplan för att förhindra spridning av covid-19

*Detta beslut förlängdes av rektor den 7 maj för att även omfatta universitetets sommarkurser samt den 16 juni att omfatta höstterminen. Nuvarande giltighetstid är 17 januari 2021.