Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Avsteg från utbildningsplan och flytt av kurstillfällen för att förhindra spridning av covid-19

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 3.3.1-806-20
Giltig: 2020-07-07 - 2020-08-30*
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-04-07

Avsteg från utbildningsplan och flytt av kurstillfällen för att förhindra spridning av covid-19

*Detta beslut förlängdes av rektor den 7 maj för att även omfatta universitetets sommarkurser. Nuvarande giltighetstid är 30 augusti 2020.