Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-2368-18
Giltig: 2019-09-01 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-06-04
Ersätter dokument: Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, FS 1.1.2-553-14, 2016-08-15.