Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Handläggningsordning för salstentamen

Typ: Annat
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1.2-784-14
Giltig: 2014-11-11 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-11-11
Ersätter dokument: Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställda beslut av rektor: Regler för tentamensskrivningar (salsskrivningar) vid Umeå universitet, dnr 500-2818-11 samt Bristfälliga skrivsalar för avläggande av tentamina, dnr 500-1763-04.