"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regler och riktlinjer för salstentamen

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-427-23
Giltig: 2023-03-03 till och med 2023-08-27
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-03-03
Ersätter dokument: Regler för tentamensskrivningar (salsskrivningar) vid Umeå universitet, dnr 500-2818-11 samt Kodade tentamina, dnr 500-13-08.