Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Forskningsområden

Här kan du läsa mer om våra forskningsområden och vilka forskare som ingår i dessa.

Nordic Gender Equality Network (NoGen)
Nätverk om hur jämställdhet formas inom den nordiska modellen för välfärdsstat, arbetsliv och familj
Forskningsämne: Genusvetenskap, Socialt arbete
Nordiskt forskarnätverk inom Nordplus
I Sverige, Finland och Norge finns ett gemensamt intresse och uttryckta nationella mål som skriver fram att vi skall ha en skola för alla. Respekti...
Gemensamma Vägar
Umeå universitet, Nord universitet och Åbo akademi i Vasa har flera samarbeten inom det specialpedagogiska området. De tre lärosätena arrangerar i...
CHAMP
CHAMP är ett forskningsprojekt om utveckling av motorisk planeringsförmåga vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet. I detta forskningspro...
Ålder och åldrandets sociala och kulturella villkor
Forskar om ålder och åldrandets sociala, kulturella och materiella villkor och omsorg
Forskningsämne: Socialt arbete
Psykisk hälsa och välbefinnande i sociala och sjukvårdande verksamheter
Forskning inom socialt arbete i hälso- och sjukvård
Forskningsämne: Socialt arbete
Organisation, profession och kunskap
Betraktar organisation, profession och kunskap som ett sammanhängande forskningsområde
Forskningsämne: Socialt arbete
Internationalisering, migration och diversitet
Fokus på konsekvenserna av globalisering och ökad internationalisering för vardagsliv och erfarenheter
Forskningsämne: Socialt arbete
Insatser, Missbruk, Utvärdering (IMU)
Forskar om vad olika insatser består av, hur de förmedlas, uppfattas och vad de resulterar i
Forskningsämne: Socialt arbete
Stat, individ och säkerhet
Här samlas forskning som rör skapande och upprätthållande av en rättsstat.
Forskningsämne: Juridik
Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt
Läs mer om gruppens forskning inom området.
Forskningsämne: Juridik
Rätten, välfärden och arbetsmarknaden
Forskning inom frågor med arbetsrättslig inriktning, välfärd, socialförsäkringar och arbetsmarknad.
Forskningsämne: Juridik
Digital rättsvetenskap
Forskargruppen arbetar kring mötet mellan rättsområden och ny teknik och tekniska innovationer.
Forskningsämne: Juridik
Civilrättens fundament och enhet
Samlar forskare som vill utveckla civilrättens fundament och enhet.
Forskningsämne: Juridik
Brottsoffer i rättsväsendet
Forskargruppen samlar forskning inom brottsoffer i rättsväsendet.
Forskningsämne: Juridik