Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt

Här listas forskningsprojekt med samhällsvetenskaplig anknytning från projektdatabasen.

Interkulturalitet och mångfald i förskolan
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 3 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Innovativa statistiska metoder för kunskapsprov för att säkerställa jämförbarhet och rättvisa av provpoäng
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utforska lokala erfarenheter i arbete mot människohandel i Asien
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 16 september 2019 till 15 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Får pengarna jorden att snurra? Geografiska perspektiv på ”downshifting” och frivillig enkelhet som hållbara livsstilar.
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 september 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska friskoleföretag på den globala skolmarknaden
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 maj 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Destination Management Organization: Conceptual Framework for Azerbaijan, Cameroon and Iran
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 april 2019 till 31 oktober 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barn och läroplan. Existentiella frågor och skolans svar
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Digital teknik som stöd för kommunikation och lärande under VFU
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nörden som grindvakt? Föränderliga relationer mellan kön, ’ras’ och teknik
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Norrländska köpsågverk i skogsindustrins globalisering.
Forskningsområde: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sökande efter en socialt hållbar vardag utanför storstaden. Barnfamiljers flytt av det dagliga livet.
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Med företaget som förebild? Om kommunal hemtjänst i en marknadiserad äldreomsorg
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mot transformativ förändring i sjötransport-industrin från en ledande leverantörs perspektiv
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 november 2018 till 30 oktober 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hållbar landbaserad vindkraft – synergi, integration eller konflikt mellan riksintressen
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 november 2018 till 3 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Adekvat digital kompetens för skolledare
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Förstelärare – nytt ledarskap för lärande?
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 20 augusti 2018 till 20 februari 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Dietist på distans (DiOn)
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 15 augusti 2018 till 14 juni 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Digitalisering i byggbranschen
Forskningsområde: Informatik
Tid 4 augusti 2018 till 4 augusti 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Teknikrika miljöer som stöd för polisstudenters lärande i polisiärt arbete
Forskningsområde: Pedagogik, Polisforskning
Tid 1 augusti 2018 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rektors roll och relationer i skolor med olika förutsättningar
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Digitalt kompetent skolledarskap
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 23 juni 2018 till 20 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att komma vidare. Unga utan fullständig grundskola och stödet för att finna framtidsvägar i olika lokala kontext
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 februari 2018 till 1 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Peer-review som stöd i nätstudenters uppsatsprocesser
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 15 januari 2018 till 19 januari 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kön och sjuklighet: individuell sjuklighet bland kvinnor och män I Sverige I början på 1900-talet.
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekonomistyrningens konsekvenser i högre utbildning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Informellt arbetsplatslärande bland polislärare i Sverige
Forskningsområde: Pedagogik, Polisforskning
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att internationalisera högre utbildning: Utmaningar och möjligheter för Universitet och akademiker i Sverige
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det glömda barnet - emotionella övergrepp mot unga domare i svensk idrott
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Gastronomi som en länk mellan den svenska livsmedelsproduktionen och konsumtionen
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Legitimizing transformational change: sport consultants' role in the implementation of strategy 2025
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Specialpedagogisk verksamhet inom gymnasial yrkesutbildning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lika villkor? Yttringar av ojämställdhet i föräldrars kontakter med Försäkringskassan om föräldraledighet
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att företräda barnets rätt och bästa - internationella studier om en juristroll
Forskningsområde: Juridik
Tid 13 november 2017 till 30 april 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Omvärldsbevakning Kommunal IoT
Tid 1 november 2017 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Climate Information System for European Tourism
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 oktober 2017 till 30 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett integrerat likavillkors- och systematiskt kvalitetsarbete? En studie om elevers psykosociala arbetsmiljö
Forskningsområde: Genusvetenskap, Sociologi
Tid 1 september 2017 till 1 september 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Smarta fastighetstjänster med IoT
Tid 1 september 2017 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dokumentation, bedömning och verksamhetsutveckling i förskolan
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Pedagogisk digital kompetens som en förutsättning för fjärrundervisning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 februari 2017 till 1 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Människors dagliga resande
Tid 1 februari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
I idrottens namn: distriktidrottsförbunds idrottspolitiska arbete i en förändrad idrottspolitisk kontext
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Viktiga vägval för svensk barn- och ungdomsidrott - i brist på evidensbaserade modeller
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kooperativ: transformativa hållbara praktiker eller vardaglig rutinisering?
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Välfärdsopinion 2017
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Varianter av fred
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att räkna med bråk - en studie av konflikter och psykisk ohälsa i kvinnodominerade arbetsplatser ur ett genusperspektiv
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur fördomar utvecklas
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sociala nätverkens ekonomiska geografi
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socialdemokraternas tillbakagång 1973-2014
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Gränsöverskridande infrastruktur och nordisk transportpolitik
Forskningsområde: Nationalekonomi, Regionalvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 30 november 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Löpande lärande utvärdering av EIP-Agri
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 30 november 2016 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett familjevänligt arbetsliv? Politik och praktik i tvåförsörjarsamhället.
Forskningsområde: Sociologi
Tid 3 oktober 2016 till 12 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Urban tillväxt i nordliga periferier och utvecklingsmöjligheter i landsbygdsområden
Forskningsområde: Ekonomisk historia, Kulturgeografi
Tid 27 september 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Avsluts- och fortsättningsprocesser inom svensk fotboll
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Projektet FoodBait
Tid 1 juli 2016 till 30 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mat, jordbruk och hälsa i medelstora städer i Uganda
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 februari 2016 till 30 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya kulinariska rum i Sverige
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 14 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Äta ute – en studie av besökares aktiviteter relaterad till mat-och måltider
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 12 januari 2016 till 31 juli 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tolerans som begrepp och praktik i svensk offentlig senmodernitet
Forskningsområde: Genusvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur kan konstitutionsbyggande främja demokrati i post-konflikt stater och i tidigare auktoritära stater?
Forskningsområde: Juridik, Statsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Motorisk planeringsförmåga hos barn: hur utvecklas den och hur kan utvecklingen avvika hos barn med autismspektrumtillstånd?
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 30 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Party Government in Europe Database
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nu blev jag kränkt! Socialisationseffekter av skolans arbete mot kränkande behandling
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mobile Remote Presence i Sakernas Internet - Utmaningar och lösningar för interaktionsdesign
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intervjustudie med förskollärare på förskolor som i begränsad omfattning arbetar med naturvetenskap
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Produktion, förhandling och översättning av kunskap - en kunskapssociologisk studie av komplementär och alternativ medicin
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Social tillit i olika välfärdsstater över tid
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barn, hållbarhet och hopp
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Gatekeeping sport governance-the (re)production of (mis)representation in board nomination processes
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Emotionella övergrepp i svensk barnidrott – existens, erfarenheter och effekter
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Medskapande av delaktighet? Motstridiga perspektiv på Umeå 2014 som Europeisk kultur huvudstad
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vilken roll spelar kvinnoorganisationer i diasporan för fredsbyggande i Myanmar?
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mellan organisationsintresse och demokratiskt uppdrag - utmaningar inom mediehantering inom socialtjänst, polis och skola
Forskningsområde: Socialt arbete, Sociologi
Tid 28 september 2015 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vredens druvor? Effekter av bärindustrins globala arbetsrörlighet på landsbygdsutveckling i Sverige och Thailand
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 augusti 2015 till 31 oktober 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Miljöattityder och beteende: betydelsen av politiska institutioner för att lösa det kollektiva handlandets problem
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 juli 2015 till 30 juni 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Social utslagning av unga i Europa
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 maj 2015 till 1 april 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Systematiska utvärderingar av miljöpolitik
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 maj 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mistra Arctic Sustainable Development
Forskningsområde: Historia, Statsvetenskap
Tid 1 april 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vilken betydelse har antalet syskon för barns hälsa?
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 mars 2015 till 28 februari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Särskild företrädare för barn
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 februari 2015 till 28 februari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Pedagogik, arbetsmiljö och hälsa i förskolan
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Anpassning av idrott till barn – från vision till praktik
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att sluta med idrott - en analys av avslutsprocessen inom barnidrott
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att mäta nyfikenhetens kostnad och nytta: Utforskande beteende och inlärning
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska medlingsmetoder för unga: intention och praktik
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2015 till 30 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Våld i nära relation. Karaktäristiska mönster av utsatthet i ett livs- och befolkningsperspektiv
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2015 till 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Framtidens polis - polisers utvecklande av reflexiva förmågor i utbildning och yrkesliv
Forskningsområde: Pedagogik, Polisforskning
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Demokratifostran för kompetenta barn? En etnografisk studie i olika förskolor
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Främlingsfientlighet i ett föränderligt Europa
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Internationalisering av högre utbildning och mobilitet
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
När IT i skolan tar form - En studie av ett avancerat användande av digitala teknologier i svensk gymnasieskola
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den lärande hjärnan
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
CAS och dess praxis
Forskningsområde: Idrottsforskning, Juridik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att ha en röst som räknas
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Identifikation, engagemang och överengagemang bland ledare och personal i svensk och spansk äldreomsorg
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Umeå som testbädd för hållbar stadsutveckling
Tid 30 december 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skogens sociala värden och landsbygdsutveckling
Forskningsområde: Naturresursforskning, Statsvetenskap
Tid 3 september 2014 till 1 september 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hjälpandets oframkomlighet: Konflikter och motsägelser i socialt engagemang och feministisk etik
Forskningsområde: Genusvetenskap, Socialt arbete
Tid 1 september 2014 till 31 december 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Samverkan i fjällen
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 22 augusti 2014 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förbättring av insatser vid missbruksbehandling inom svensk socialtjänst – en nationell registerbaserad studie (ANTS)
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 april 2014 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kreativ förstörelse, förstörande förstörelse och regional arbetsmarknadsdynamik
Forskningsområde: Ekonomisk historia, Kulturgeografi
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Familjenätverkens betydelse på den svenska arbetsmarknaden
Forskningsområde: Ekonomisk historia, Kulturgeografi
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Professionellt lärande genom återkoppling och reflektion
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skolutveckling på vetenskaplig grund
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter av rektorsutbildning
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utmaningar med att vara föräldratränare och tränarbarn i svensk barn- och ungdomsidrott
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
En ren affärsangelägenhet? Om pensionärsorganisationernas deltagande och inflytande i en marknadsanpassad äldreomsorg
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
En longitudinell studie av utveckling av och förändringar i miljöintolerans
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett nätverk för jämförande forskning om missbruksbehandling
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rädsla och trygghet i ord och handling
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar landsbygdsutveckling - på vems villkor?
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 4 november 2013 till 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Insatser för barn och unga i samhällsvård
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 september 2013 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Botniabanan - nya spår mot framtidens personresande?
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 4 juni 2013 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Acceptans av elbilar
Forskningsområde: Företagsekonomi, Kulturgeografi
Tid 4 juni 2013 till 15 maj 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det sociala reportagets vetenskapshistoria, 1840-2000
Forskningsområde: Idéhistoria, Sociologi
Tid 28 maj 2013 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
De dödas mobilitet: Nya perpektiv på platsanknytning
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Alva Myrdal, UNESCO och samhällsvetenskapernas internationella organisering
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Future Forests
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kognitiva, neurala och psykopatologiska aspekter av tidsperspektiv
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
SimLab East-West
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 november 2012 till 30 april 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Inkluderande och konkurrerande? Gymnasieskolan i skärningspunkten mellan social inkludering och marknadisering
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 november 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur varningssignaler påverkar uppmärksamhet och beteende i simulerad cockpitmiljö
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 oktober 2012 till 1 oktober 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Representativ demokrati i Europa
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 juni 2012 till 1 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Representation av urbefolkning i turism: Fallstudier från rennäringsområden i norra Sverige och nordvästra Ryssland
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 juni 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
EU-domstolens rättspraxis och dess betydelse som rättskälla
Forskningsområde: Datavetenskap, Juridik, Statistik
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Täta och glesa familjenätverk – regionala skillnader i geografisk närhet mellan generationer i boende och arbetsliv
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering som styrning i högre utbildning i Sverige
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur distraktion orsakas av oväntade ljud och vibrerande stimuli
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klienter som återkommer i LVM-vården
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Transnationell migration inom skogsbärbranschen – arbetsmarknadens avreglering och nya rumsliga representationer
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mönsterstaden 2.0
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Livsstils- och socioekonomiska faktorers roll för kognitiv nedsättning och demens
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samband mellan timing och kognition
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kompetensinvesteringar och kön - en studie av mäns och kvinnors yrkesutveckling
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Näringslivets organisationer och den ekonomiska politiken 1921-1933. Integration, konfrontation eller samarbete?
Forskningsområde: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
TITAN - Kritiska studier av jämställdhet - att teoritisera politik och praktik
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rena hem – rena arbeten? – jobbtillväxt i den privata tjänstesektorn
Forskningsområde: Genusvetenskap, Sociologi
Tid 1 april 2011 till 1 april 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Småföretagares materiella förhållanden och socialpolitiska värderingar
Forskningsområde: Nationalekonomi, Sociologi
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Låga koldioxidutsläpp på arbetet – från ett utsläppsintensivt till ett hållbart Europa
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett sista halmstrå eller ett aktivt hälsoval?
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
PLURAL
Forskningsområde: Kulturgeografi, Statsvetenskap
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Diskriminerar rättssystemet kvinnliga våldtäktsoffer? Trovärdighet hos kvinnliga och manliga brottsoffer
Forskningsområde: Juridik, Socialt arbete
Tid 1 januari 2011 till 1 januari 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socialt arbete i familjer med komplexa behov
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2011 till 31 mars 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur ser ungdomar och ledare på barnkonventionen i svensk idrott?
Forskningsområde: Idrottsforskning
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Individernas roll som förändringsaktörer i organisationer
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Anpassning till klimatförändringar?
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa
Forskningsområde: Kulturgeografi, Sociologi
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur använder socialarbetare och läkare kunskap i praktiken? En jämförelse mellan två professioner
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 september 2010 till 31 augusti 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den kritiska gästen. En professionsstudie om skolkuratorer
Tid 2 augusti 2010 till 29 april 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Effekter av musik på ungdomars och äldres träningsintensitet, effekt och upplevelse av gruppträning
Forskningsområde: Neurovetenskap, Psykologi
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dörrarna öppnade för mera - om idrott i skolan
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2010 till 15 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barns uppfattningar om barnperspektivet inom idrotten
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Välfärdsopinion 2010
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nätverk för jämförande forskning om professioner (N-CORP)
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intersektionella periferier i samhällsvetenskapernas historia
Forskningsområde: Idéhistoria, Sociologi
Tid 1 juli 2009 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 juli 2009 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Välfärdsattityder i Europa
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Doping – en fråga för lagstiftaren?
Forskningsområde: Idrottsforskning, Juridik
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Demokrati i svenska stadsregioner: Lokalt medborgarskap och politiska institutioner
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lokalpolitikens legitimitet - individuella och kontextuella variationer
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Musical groove: functions, mechanisms, and origin
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling och utvärdering av metoder för insamling och analys av intervallsekvenser
Forskningsområde: Neurovetenskap, Psykologi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter av musik på träningsintensitet, upplevd ansträngning, och syreupptagningsförmåga
Forskningsområde: Neurovetenskap, Psykologi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vilka är folket och vad har det för betydelse?
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tillbaka till framtidslandet? - Återkomsten av gruvnäringen och dess konsekvenser för andra näringar och intressen
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärande i arbetet – könssegregeringens motor?
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Omvårdnadsutbildningens legitimitet. Om rekrytering, kompetensförsörjning och kärnan i yrkeskunskapen.
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya modeller för regional mobilisering - jämförelse och lärande i Kvarkenregionen
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 oktober 2008 till 30 september 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Varför har flickor sämre självrapporterad hälsa än pojkar?
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 21 augusti 2008 till 31 mars 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur sårbar är skogen och olika skogsanvändare för klimatförändringar?
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 12 juni 2008 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kulturarv i konflikter och konfliktlösning (CRIC)
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 februari 2008 till 31 januari 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lokala kontexter och attityder till välfärdspolitik
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Litar medborgarna på samhällets institutioner?
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fackföreningsrörelser, globalisering och miljöproblem
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2008 till 30 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Varför är svenskarna mindre främlingsfientliga än andra?
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Landsbygdens "osynliga" befolkning: En analys av fritidsboendes relationer till den svenska landsbygden
Forskningsområde: Ekonomisk historia, Kulturgeografi
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Trygga försörjningen bland ungdomar i Tanzania
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
ESPON DB
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Makt och inflytande i äldreomsorgen: Strukturella villkor och individuella utryck
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
European Social Survey
Forskningsområde: Sociologi
Tid 27 september 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Jämställdheterna i Norden mellan retorik och praktik
Forskningsområde: Psykologi
Tid 18 september 2007 till 31 januari 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Examination på nätet
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 15 september 2007 till 30 september 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Familjebildning, jämställdhet och arbete
Forskningsområde: Sociologi
Tid 8 juni 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bibliometri
Forskningsområde: Sociologi
Tid 5 juni 2007 till 12 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nyttan av närhet
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2007 till 30 juni 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Offentligt–privat partnerskap, offentlig upphandling och statsstöd – hur skall gränsen dras?
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Norrländsk regionstudie
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärande och kunskap i äldreomsorgen
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 februari 2006 till 30 juni 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
QUING - Quality in Gender + Equality Policies
Forskningsområde: Genusvetenskap, Statsvetenskap
Tid 10 januari 2006 till 31 mars 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lokala naturvårdssatsningen - fem utvärderingar under tio år
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stress och psykosomatisk ohälsa bland tonårsflickor och unga kvinnor
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Positiv kontroll eller gränslös stress? Inflytande i arbetet och konflikten arbete-familj
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ska socialtjänstens individ- och familjeomsorg specialiseras eller integreras?
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 september 2005 till 30 september 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Globalisering och vardagsliv bland arbetare
Forskningsområde: Genusvetenskap, Kulturgeografi, Sociologi
Tid 1 januari 2005 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Äldreomsorg i förändring
Forskningsområde: Socialt arbete, Sociologi
Tid 1 januari 2004 till 31 december 2006
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mot en ny demokratisk ordning?
Forskningsområde: Genusvetenskap, Statsvetenskap
Tid 1 januari 2004 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Struktur, kultur, ledarskap – förutsättningar för framgångsrika skolor?
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2003 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Välfärdsstatens politiska sociologi
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2003 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Arbete och etnicitet
Forskningsområde: Genusvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap
Tid 2 januari 2002 till 31 december 2004
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det internationella ledarskapsprojektet om framgångsrika skolor
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2001 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
The International Social Survey Program (ISSP)
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 1992 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt