Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt

Här listas forskningsprojekt från projektdatabasen.

Svenska friskoleföretag på den globala skolmarknaden
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 maj 2019 till 31 december 2022
Forskningsprojekt
Barn och läroplan. Existentiella frågor och skolans svar
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 januari 2019 till 31 december 2022
Forskningsprojekt
Digital teknik som stöd för kommunikation och lärande under VFU
Forskningsämne: pedagogik
1 januari 2019 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Norrländska köpsågverk i skogsindustrins globalisering.
Forskningsämne: ekonomisk historia
1 januari 2019 till 31 december 2021
Forskningsprojekt
Mot Transformativ Förändring i Sjötransport-industrin från en Ledande Leverantörs Perspektiv
Forskningsämne: företagsekonomi
1 november 2018 till 30 oktober 2023
Doktorandprojekt
Hållbar landbaserad vindkraft – synergi, integration eller konflikt mellan riksintressen
Forskningsämne: statsvetenskap
1 november 2018 till 3 december 2021
Forskningsprojekt
Adekvat digital kompetens för skolledare
Forskningsämne: pedagogik
1 september 2018 till 31 augusti 2023
Doktorandprojekt
Förstelärare och lektorer – nytt ledarskap för undervisning
Forskningsämne: pedagogik
20 augusti 2018 till 20 februari 2023
Doktorandprojekt
Dietist på distans – en utvärdering av internetbaserad dietistbehandling inom hälso- och sjukvård
Forskningsämne: kostvetenskap
15 augusti 2018 till 14 juni 2024
Doktorandprojekt
Digitalisering i byggbranschen
Forskningsämne: informatik
4 augusti 2018 till 4 augusti 2022
Doktorandprojekt
Rektors roll och relationer i skolor med olika förutsättningar
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 augusti 2018 till 31 december 2022
Forskningsprojekt
Teknikrika miljöer som stöd för polisstudenters lärande i polisiärt arbete
Forskningsämne: pedagogik
1 augusti 2018 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Digitalt kompetent skolledarskap
Forskningsämne: pedagogik
23 juni 2018 till 20 juni 2019
Forskningsprojekt
Att komma vidare. Unga utan fullständig grundskola och stödet för att finna framtidsvägar i olika lokala kontext
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 februari 2018 till 1 februari 2022
Forskningsprojekt
Peer-review som stöd i nätstudenters uppsatsprocesser
Forskningsämne: pedagogik
15 januari 2018 till 19 januari 2020
Forskningsprojekt
Det glömda barnet - emotionella övergrepp mot unga domare i svensk idrott
Forskningsämne: pedagogik, idrottsforskning
1 januari 2018 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Ekonomistyrningens konsekvenser i högre utbildning
Forskningsämne: pedagogik
1 januari 2018 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Specialpedagogisk verksamhet inom gymnasial yrkesutbildning
1 januari 2018 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Att internationalisera högre utbildning: Utmaningar och möjligheter för Universitet och akademiker i Sverige
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 januari 2018 till 31 december 2021
Forskningsprojekt
Kön och sjuklighet: individuell sjuklighet bland kvinnor och män I Sverige I början på 1900-talet.
Forskningsämne: demografi, ekonomisk historia, genusvetenskap
1 januari 2018 till 31 december 2023
Forskningsprojekt
Legitimizing transformational change: sport consultants' role in the implementation of strategy 2025
Forskningsämne: pedagogik
1 januari 2018 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Ekonomisk underrättelseverksamhet och informationsspridning: Staten, näringslivet och Östekonomiska byrån under det kalla kriget.
Forskningsämne: ekonomisk historia
1 januari 2018 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Informellt arbetsplatslärande bland polislärare i Sverige
Forskningsämne: pedagogik
1 januari 2018 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Vad har vädret med dödligheten att göra? Spädbarnsdödlighet i norra Sverige under den demografiska transitionen
Forskningsämne: sociologi, demografi, Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 januari 2018 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Skolledares arbetsmiljö: Ett projekt om organisatoriska förutsättningar, stressrelaterad psykisk ohälsa, personalrörlighet och förbättringspotential
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap, Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 januari 2018 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Att företräda barnets rätt och bästa - internationella studier om en juristroll
Forskningsämne: juridik
13 november 2017 till 30 april 2019
Forskningsprojekt
Omvärldsbevakning Kommunal IoT
1 november 2017 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Smarta fastighetstjänster med IoT
Forskningsämne: informatik, elektroteknik och systemteknik
1 september 2017 till 30 juni 2020
Forskningsprojekt
Dokumentation, bedömning och verksamhetsutveckling i förskolan
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 september 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
En studie om elevers psykosociala arbetsmiljö
Forskningsämne: genusvetenskap, sociologi
1 september 2017 till 1 september 2020
Forskningsprojekt
Pedagogisk digital kompetens som en förutsättning för fjärrundervisning
Forskningsämne: pedagogik
1 februari 2017 till 1 juni 2019
Forskningsprojekt
Människors dagliga resande
Forskningsämne: företagsekonomi, kulturgeografi, miljövetenskap
1 februari 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Viktiga vägval för svensk barn- och ungdomsidrott - i brist på evidensbaserade modeller
Forskningsämne: pedagogik, idrottsforskning
1 januari 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Välfärdsopinion 2017
Forskningsämne: sociologi
1 januari 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Hur fördomar utvecklas
Forskningsämne: sociologi
1 januari 2017 till 31 december 2023
Forskningsprojekt
Hållbar utveckling, finanspolitik och förvaltning av naturresurser. Bolivia, Chile och Perú i kontrast till de Nordiska länderna
Forskningsämne: ekonomisk historia
1 januari 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
I idrottens namn: distriktidrottsförbunds idrottspolitiska arbete i en förändrad idrottspolitisk kontext
Forskningsämne: pedagogik
1 januari 2017 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Kooperativ: transformativa hållbara praktiker eller vardaglig rutinisering?
Forskningsämne: sociologi
1 januari 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Sociala nätverkens ekonomiska geografi
Forskningsämne: kulturgeografi
1 januari 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Socialdemokraternas tillbakagång 1973-2014
Forskningsämne: statsvetenskap
1 januari 2017 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Varianter av fred
Forskningsämne: statsvetenskap, freds- och konfliktstudier
1 januari 2017 till 31 december 2024
Forskningsprojekt
Löpande lärande utvärdering av EIP-Agri
Forskningsämne: statsvetenskap
30 november 2016 till 31 december 2021
Forskningsprojekt
Ett familjevänligt arbetsliv? Politik och praktik i tvåförsörjarsamhället.
Forskningsämne: sociologi
3 oktober 2016 till 12 december 2017
Forskningsprojekt
Urban tillväxt i nordliga periferier och utvecklingsmöjligheter i landsbygdsområden
Forskningsämne: kulturgeografi, ekonomisk historia
27 september 2016 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Projektet FoodBait
1 juli 2016 till 30 juni 2019
Forskningsprojekt
Utanför till innanför. Bättre kommunalt beslutsstöd: Ny kalkylmodell för interventioner riktade mot social utsatthet.
Forskningsämne: Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 april 2016 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Nya kulinariska rum i Sverige
Forskningsämne: måltids- och restaurangvetenskap
14 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Äta ute – en studie av besökares aktiviteter relaterad till mat-och måltider
Forskningsämne: måltids- och restaurangvetenskap
12 januari 2016 till 31 juli 2017
Forskningsprojekt
Hur kan konstitutionsbyggande främja demokrati i post-konflikt stater och i tidigare auktoritära stater?
Forskningsämne: juridik, statsvetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Mobile Remote Presence i Sakernas Internet - Utmaningar och lösningar för interaktionsdesign
Forskningsämne: informatik
1 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Tolerans som begrepp och praktik i svensk offentlig senmodernitet
Forskningsämne: genusvetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Effektivitet och jämlikhet i privat och offentlig försäkring: En analys av det svenska sjukförsäkringssystemet 1900–1955
Forskningsämne: ekonomisk historia, genusvetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Intervjustudie med förskollärare på förskolor som i begränsad omfattning arbetar med naturvetenskap
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Social tillit i olika välfärdsstater över tid
Forskningsämne: sociologi
1 januari 2016 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Vilken roll spelar kvinnoorganisationer i diasporan för fredsbyggande i Myanmar?
Forskningsämne: freds- och konfliktstudier, genusvetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Emotionella övergrepp i svensk barnidrott – existens, erfarenheter och effekter
Forskningsämne: idrottsforskning, pedagogik
1 januari 2016 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Gatekeeping sport governance-the (re)production of (mis)representation in board nomination processes
Forskningsämne: pedagogik, idrottsforskning
1 januari 2016 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Party Government in Europe Database
Forskningsämne: statsvetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Tre perspektiv på polisens arbete med våldtäkt mot män – brottsutsatta, målsägarbiträden och polisutredare
Forskningsämne: etnologi, socialt arbete, genusvetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Värdig äldreomsorg 24 timmar om dygnet? En kartläggning och analys av hemtjänstens organisering och arbete nattetid
Forskningsämne: socialt arbete, åldrandeforskning
1 januari 2016 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Boendemiljöns betydelse för ojämlikhet i barns hälsa: en explorativ studie som kombinerar statistiska flernivåanalyser och kvalitativa studier med barn.
Forskningsämne: Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin, socialt arbete
1 januari 2016 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel
Forskningsämne: statsvetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik
Forskningsämne: utbildningsvetenskap
1 januari 2016 till 30 december 2020
Forskningsprojekt
Nu blev jag kränkt! Socialisationseffekter av skolans arbete mot kränkande behandling
Forskningsämne: pedagogik
1 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Barn, hållbarhet och hopp
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 januari 2016
Forskningsprojekt
Äldre migranters levnadsförhållanden och livsstrategier i Sverige
Forskningsämne: kulturgeografi
1 januari 2016 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Mellan organisationsintresse och demokratiskt uppdrag - utmaningar inom mediehantering inom socialtjänst, polis och skola
Forskningsämne: socialt arbete, sociologi
28 september 2015 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Social utslagning av unga i Europa
Forskningsämne: sociologi
1 maj 2015 till 1 april 2018
Forskningsprojekt
Systematiska utvärderingar av miljöpolitik
Forskningsämne: statsvetenskap
1 maj 2015 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Mistra Arctic Sustainable Development
Forskningsämne: Historia, statsvetenskap
1 april 2015 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Vilken betydelse har antalet syskon för barns hälsa?
Forskningsämne: sociologi
1 mars 2015 till 28 februari 2017
Forskningsprojekt
Särskild företrädare för barn
Forskningsämne: juridik
1 februari 2015 till 28 februari 2017
Forskningsprojekt
Att mäta nyfikenhetens kostnad och nytta: Utforskande beteende och inlärning
Forskningsämne: psykologi
1 januari 2015 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Identifikation, engagemang och överengagemang bland ledare och personal i svensk och spansk äldreomsorg
Forskningsämne: psykologi
1 januari 2015 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Den lärande hjärnan
Forskningsämne: psykologi, Utbildningsvetenskap, neurologi och neurovetenskap
1 januari 2015 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Framtidens polis - polisers utvecklande av reflexiva förmågor i utbildning och yrkesliv
Forskningsämne: pedagogik, polisforskning
1 januari 2015 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
När IT i skolan tar form - En studie av ett avancerat användande av digitala teknologier i svensk gymnasieskola
Forskningsämne: pedagogik
1 januari 2015 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Att ha en röst som räknas
Forskningsämne: socialt arbete
1 januari 2015 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
CAS och dess praxis
Forskningsämne: juridik, idrottsforskning
1 januari 2015 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Demokratifostran för kompetenta barn? En etnografisk studie i olika förskolor
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 januari 2015 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Internationalisering av högre utbildning och mobilitet
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 januari 2015 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Pedagogik, arbetsmiljö och hälsa i förskolan
1 januari 2015 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Anpassning av idrott till barn – från vision till praktik
Forskningsämne: idrottsforskning, pedagogik
1 januari 2015 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Våld i nära relation. Karaktäristiska mönster av utsatthet i ett livs- och befolkningsperspektiv
Forskningsämne: sociologi
1 januari 2015 till 1 januari 2018
Forskningsprojekt
Att sluta med idrott - en analys av avslutsprocessen inom barnidrott
Forskningsämne: idrottsforskning, pedagogik
1 januari 2015 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Främlingsfientlighet i ett föränderligt Europa
Forskningsämne: sociologi
1 januari 2015 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Förvärrar konflikter eller banar väg för fred? Vapenvilors roll och betydelse i relation till fredsprocesser och fredsavtal
Forskningsämne: freds- och konfliktstudier
1 januari 2015 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Svenska medlingsmetoder för unga: intention och praktik
Forskningsämne: socialt arbete
1 januari 2015 till 30 december 2016
Forskningsprojekt
Umeå som testbädd för hållbar stadsutveckling
Forskningsämne: statsvetenskap, psykologi, elektroteknik och systemteknik
30 december 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Skogens sociala värden och landsbygdsutveckling
Forskningsämne: statsvetenskap, naturresursforskning
3 september 2014 till 1 september 2016
Forskningsprojekt
Hjälpandets oframkomlighet: Konflikter och motsägelser i socialt engagemang och feministisk etik
Forskningsämne: genusvetenskap, socialt arbete
1 september 2014 till 31 december 2019
Doktorandprojekt
Samverkan i fjällen
Forskningsämne: statsvetenskap
22 augusti 2014 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Förbättring av insatser vid missbruksbehandling inom svensk socialtjänst – en nationell registerbaserad studie
Forskningsämne: socialt arbete
1 april 2014 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
En ren affärsangelägenhet? Om pensionärsorganisationernas deltagande och inflytande i en marknadsanpassad äldreomsorg
Forskningsämne: statsvetenskap
1 januari 2014 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Rädsla och trygghet i ord och handling - att överkomma paradoxer i planering
Forskningsämne: kulturgeografi, statsvetenskap, genusvetenskap
1 januari 2014 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Skolutveckling på vetenskaplig grund
Forskningsämne: pedagogik, Utbildningsvetenskap
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Familjenätverkens betydelse på den svenska arbetsmarknaden
Forskningsämne: ekonomisk historia, kulturgeografi
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Vägar till ett hälsosamt och aktivt åldrande
Forskningsämne: Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin, Statistik, kulturgeografi, demografi, sociologi, etnologi
1 januari 2014 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Effekter av rektorsutbildning
Forskningsämne: pedagogik, statsvetenskap, Utbildningsvetenskap
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Professionellt lärande genom återkoppling och reflektion
Forskningsämne: pedagogik, Utbildningsvetenskap
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
En longitudinell studie av utveckling av och förändringar i miljöintolerans
1 januari 2014 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Utmaningar med att vara föräldratränare och tränarbarn i svensk barn- och ungdomsidrott
Forskningsämne: idrottsforskning, pedagogik
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Ett nätverk för jämförande forskning om missbruksbehandling
Forskningsämne: socialt arbete
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Kreativ förstörelse, förstörande förstörelse och regional arbetsmarknadsdynamik
Forskningsämne: ekonomisk historia, kulturgeografi
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Metoder för att förbättra skattning av kausala effekter i observationsstudier
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Hållbar landsbygdsutveckling - på vems villkor?
Forskningsämne: statsvetenskap
4 november 2013 till 1 januari 2016
Forskningsprojekt
Insatser för barn och unga i samhällsvård
Forskningsämne: socialt arbete
1 september 2013 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Botniabanan - nya spår mot framtidens personresande?
Forskningsämne: kulturgeografi
4 juni 2013 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Acceptans av elbilar
Forskningsämne: företagsekonomi, kulturgeografi
4 juni 2013 till 15 maj 2015
Forskningsprojekt
Det sociala reportagets vetenskapshistoria, 1840-2000
Forskningsämne: sociologi, Idéhistoria
28 maj 2013 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
De dödas mobilitet: Nya perpektiv på platsanknytning
Forskningsämne: kulturgeografi
1 januari 2013 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Future Forests
Forskningsämne: Historia, Idéhistoria, sociologi, statsvetenskap, ekologi, naturresursforskning
1 januari 2013 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Alva Myrdal, UNESCO och samhällsvetenskapernas internationella organisering
Forskningsämne: sociologi
1 januari 2013 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy
Forskningsämne: pedagogik, idrottsforskning
1 januari 2013 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Skattning av effekter av arbetsmarknadsinsatser vid interferens mellan individer
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2013 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Analys av efterfrågefunktioner med en blandning av Tobit-modeller
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2013 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Kognitiva, neurala och psykopatologiska aspekter av tidsperspektiv
Forskningsämne: psykologi
1 januari 2013 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Inkluderande och konkurrerande? Gymnasieskolan i skärningspunkten mellan social inkludering och marknadisering
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 november 2012 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
SimLab East-West
Forskningsämne: nationalekonomi
1 november 2012 till 30 april 2014
Forskningsprojekt
Hur varningssignaler påverkar uppmärksamhet och beteende i simulerad cockpitmiljö
Forskningsämne: psykologi
1 oktober 2012 till 1 oktober 2016
Forskningsprojekt
Representativ demokrati i Europa
Forskningsämne: statsvetenskap
1 juni 2012 till 1 juni 2019
Forskningsprojekt
Representation av urbefolkning i turism: Fallstudier från rennäringsområden i norra Sverige och nordvästra Ryssland
Forskningsämne: kulturgeografi
1 juni 2012 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Klienter som återkommer i LVM-vården
Forskningsämne: socialt arbete
1 januari 2012 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Livsstils- och socioekonomiska faktorers roll för kognitiv nedsättning och demens
Forskningsämne: psykologi
1 januari 2012 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Mönsterstaden 2.0
Forskningsämne: Historia, statsvetenskap, genusvetenskap, kulturgeografi
1 januari 2012 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
TITAN - Kritiska studier av jämställdhet - att teoritisera politik och praktik
Forskningsämne: Historia, sociologi, statsvetenskap, genusvetenskap
1 januari 2012 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Transnationell migration inom skogsbärbranschen – arbetsmarknadens avreglering och nya rumsliga representationer
Forskningsämne: kulturgeografi
1 januari 2012 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Utvärdering som styrning i högre utbildning i Sverige
Forskningsämne: pedagogik
1 januari 2012 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
EU-domstolens rättspraxis och dess betydelse som rättskälla
Forskningsämne: juridik, Statistik, Datavetenskap
1 januari 2012 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Hur distraktion orsakas av oväntade ljud och vibrerande stimuli
Forskningsämne: psykologi
1 januari 2012 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Samband mellan timing och kognition
Forskningsämne: psykologi
1 januari 2012 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Den musicerande människan – kultur och arv i samspel
Forskningsämne: klinisk medicin, Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin, neurologi och neurovetenskap, psykologi, molekylärbiologi och genetik
1 januari 2012 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Kompetensinvesteringar och kön - en studie av mäns och kvinnors yrkesutveckling
Forskningsämne: sociologi
1 januari 2012 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Näringslivets organisationer och den ekonomiska politiken 1921-1933. Integration, konfrontation eller samarbete?
Forskningsämne: ekonomisk historia
1 januari 2012 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Täta och glesa familjenätverk – regionala skillnader i geografisk närhet mellan generationer i boende och arbetsliv
Forskningsämne: kulturgeografi
1 januari 2012 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Rena hem – rena arbeten? – jobbtillväxt i den privata tjänstesektorn
Forskningsämne: sociologi, genusvetenskap
1 april 2011 till 1 april 2013
Forskningsprojekt
Ett sista halmstrå eller ett aktivt hälsoval?
1 januari 2011 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
PLURAL
Forskningsämne: statsvetenskap, kulturgeografi
1 januari 2011 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Individernas roll som förändringsaktörer i organisationer
Forskningsämne: sociologi
1 januari 2011 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa
Forskningsämne: sociologi, kulturgeografi
1 januari 2011 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Småföretagares materiella förhållanden och socialpolitiska värderingar
Forskningsämne: sociologi, nationalekonomi
1 januari 2011 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Anpassning till klimatförändringar?
Forskningsämne: kulturgeografi
1 januari 2011 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Diskriminerar rättssystemet kvinnliga våldtäktsoffer? Trovärdighet hos kvinnliga och manliga brottsoffer
Forskningsämne: socialt arbete, juridik
1 januari 2011 till 1 januari 2015
Forskningsprojekt
Låga koldioxidutsläpp på arbetet – från ett utsläppsintensivt till ett hållbart Europa
Forskningsämne: sociologi
1 januari 2011 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Hur ser ungdomar och ledare på barnkonventionen i svensk idrott?
Forskningsämne: idrottsforskning
1 januari 2011 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Socialt arbete i familjer med komplexa behov
Forskningsämne: socialt arbete
1 januari 2011 till 31 mars 2013
Forskningsprojekt
Hur använder socialarbetare och läkare kunskap i praktiken? En jämförelse mellan två professioner
Forskningsämne: socialt arbete
1 september 2010 till 31 augusti 2013
Forskningsprojekt
Effekter av musik på ungdomars och äldres träningsintensitet, effekt och upplevelse av gruppträning
Forskningsämne: neurologi och neurovetenskap, psykologi
1 januari 2010 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Barns uppfattningar om barnperspektivet inom idrotten
Forskningsämne: pedagogik, idrottsforskning
1 januari 2010 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Dörrarna öppnade för mera - om idrott i skolan
Forskningsämne: pedagogik, idrottsforskning
1 januari 2010 till 15 december 2011
Forskningsprojekt
Välfärdsopinion 2010
Forskningsämne: sociologi
1 januari 2010 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Nätverk för jämförande forskning om professioner (N-CORP)
Forskningsämne: socialt arbete
1 januari 2010 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning
Forskningsämne: socialt arbete
1 juli 2009 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Intersektionella periferier i samhällsvetenskapernas historia
Forskningsämne: Idéhistoria, sociologi
1 juli 2009 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Demokrati i svenska stadsregioner: Lokalt medborgarskap och politiska institutioner
Forskningsämne: statsvetenskap, kulturgeografi, nationalekonomi
1 januari 2009 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Doping – en fråga för lagstiftaren?
Forskningsämne: juridik, idrottsforskning
1 januari 2009 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Omvårdnadsutbildningens legitimitet. Om rekrytering, kompetensförsörjning och kärnan i yrkeskunskapen.
Forskningsämne: socialt arbete
1 januari 2009 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Tillbaka till framtidslandet? - Återkomsten av gruvnäringen och dess konsekvenser för andra näringar och intressen
Forskningsämne: kulturgeografi
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Vilka är folket och vad har det för betydelse?
Forskningsämne: sociologi
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Effekter av musik på träningsintensitet, upplevd ansträngning, och syreupptagningsförmåga
Forskningsämne: psykologi, neurologi och neurovetenskap
1 januari 2009 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Lärande i arbetet – könssegregeringens motor?
Forskningsämne: sociologi
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Välfärdsattityder i Europa
Forskningsämne: sociologi
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Utveckling och utvärdering av metoder för insamling och analys av intervallsekvenser
Forskningsämne: psykologi, neurologi och neurovetenskap
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Lokalpolitikens legitimitet - individuella och kontextuella variationer
Forskningsämne: statsvetenskap
1 januari 2009 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Musical groove: functions, mechanisms, and origin
Forskningsämne: psykologi
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Nya modeller för regional mobilisering - jämförelse och lärande i Kvarkenregionen
Forskningsämne: kulturgeografi
1 oktober 2008 till 30 september 2009
Forskningsprojekt
Varför har flickor sämre självrapporterad hälsa än pojkar?
Forskningsämne: socialt arbete
21 augusti 2008 till 31 mars 2012
Forskningsprojekt
Hur sårbar är skogen och olika skogsanvändare för klimatförändringar?
Forskningsämne: statsvetenskap
12 juni 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Kulturarv i konflikter och konfliktlösning (CRIC)
Forskningsämne: statsvetenskap
1 februari 2008 till 31 januari 2012
Forskningsprojekt
Fackföreningsrörelser, globalisering och miljöproblem
Forskningsämne: sociologi
1 januari 2008 till 30 december 2010
Forskningsprojekt
Landsbygdens "osynliga" befolkning: En analys av fritidsboendes relationer till den svenska landsbygden
Forskningsämne: kulturgeografi, ekonomisk historia
1 januari 2008 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Litar medborgarna på samhällets institutioner?
Forskningsämne: statsvetenskap
1 januari 2008 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Makt och inflytande i äldreomsorgen: Strukturella villkor och individuella utryck
Forskningsämne: socialt arbete, statsvetenskap, filosofi och vetenskapsteori
1 januari 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Varför är svenskarna mindre främlingsfientliga än andra?
Forskningsämne: sociologi
1 januari 2008 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
ESPON DB
Forskningsämne: kulturgeografi
1 januari 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Arbetsförmåga ur rättsligt och medicinskt perspektiv
Forskningsämne: juridik, Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 januari 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Lokala kontexter och attityder till välfärdspolitik
Forskningsämne: sociologi
1 januari 2008 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Trygga försörjningen bland ungdomar i Tanzania
Forskningsämne: kulturgeografi
1 januari 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
European Social Survey
Forskningsämne: sociologi
27 september 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Jämställdheterna i Norden mellan retorik och praktik
Forskningsämne: psykologi
18 september 2007 till 31 januari 2008
Forskningsprojekt
Examination på nätet
Forskningsämne: pedagogik
15 september 2007 till 30 september 2009
Forskningsprojekt
Arbete och välfärd i en åldrande befolkning
Forskningsämne: sociologi, Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 juli 2007 till 30 juni 2012
Forskningsprojekt
Familjebildning, jämställdhet och arbete
Forskningsämne: sociologi
8 juni 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Bibliometri
Forskningsämne: sociologi
5 juni 2007 till 12 december 2015
Forskningsprojekt
Norrländsk regionstudie
Forskningsämne: statsvetenskap
1 januari 2007 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Nyttan av närhet
Forskningsämne: kulturgeografi
1 januari 2007 till 30 juni 2009
Forskningsprojekt
Offentligt–privat partnerskap, offentlig upphandling och statsstöd – hur skall gränsen dras?
Forskningsämne: juridik
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Fildelning och rättsmedvetande - postmodern normlöshet eller ny social rörelse?
Forskningsämne: sociologi
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Brottsoffret i svensk press 1995 – 2005
Forskningsämne: sociologi
1 september 2006 till 31 augusti 2009
Forskningsprojekt
Lärande och kunskap i äldreomsorgen
Forskningsämne: psykologi
1 februari 2006 till 30 juni 2011
Forskningsprojekt
QUING - Quality in Gender + Equality Policies
Forskningsämne: statsvetenskap, genusvetenskap
10 januari 2006 till 31 mars 2011
Forskningsprojekt
Positiv kontroll eller gränslös stress? Inflytande i arbetet och konflikten arbete-familj
Forskningsämne: sociologi
1 januari 2006 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Stress och psykosomatisk ohälsa bland tonårsflickor och unga kvinnor
Forskningsämne: Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin, vårdvetenskap, genusvetenskap
1 januari 2006 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Ska socialtjänstens individ- och familjeomsorg specialiseras eller integreras?
Forskningsämne: socialt arbete
1 september 2005 till 30 september 2010
Forskningsprojekt
Globalisering och vardagsliv bland arbetare
Forskningsämne: sociologi, kulturgeografi, genusvetenskap
1 januari 2005 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
GERDA - med fokus på åldrande och äldres livssituation
Forskningsämne: socialt arbete, sociologi, statsvetenskap, klinisk medicin, Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin, vårdvetenskap
1 november 2004 till 31 mars 2008
Forskningsprojekt
Överviktiga barns hälsa – studier om effekten av mat- och motionsvanor
Forskningsämne: idrottsforskning, folkhälsovetenskap och samhällsmedicin, kostvetenskap, klinisk medicin
1 januari 2004 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Äldreomsorg i förändring
Forskningsämne: socialt arbete, sociologi
1 januari 2004 till 31 december 2006
Forskningsprojekt
Mot en ny demokratisk ordning?
Forskningsämne: genusvetenskap, statsvetenskap
1 januari 2004 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Välfärdsstatens politiska sociologi
Forskningsämne: sociologi
1 januari 2003 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Struktur, kultur, ledarskap – förutsättningar för framgångsrika skolor?
Forskningsämne: pedagogik, Utbildningsvetenskap
1 januari 2003 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Arbete och etnicitet
Forskningsämne: sociologi, statsvetenskap, genusvetenskap
2 januari 2002 till 31 december 2004
Forskningsprojekt
Det internationella ledarskapsprojektet om framgångsrika skolor
Forskningsämne: pedagogik, Utbildningsvetenskap
1 januari 2001 till 31 december 2025
Forskningsprojekt
The International Social Survey Program (ISSP)
Forskningsämne: sociologi
1 januari 1992 till 31 december 2018
Forskningsprojekt