Hoppa direkt till innehållet
printicon

Tidslinje över genusvetenskapens utveckling vid Umeå universitet

1976
Umeå universitet inrättar en första kurs i kvinnoforskning med titeln "Könsrollsfrågor"

1978
Dåvarande Universitets- och högskoleämbetet ger Umeå universitet medel till jämställdhetsforskning. Det första kvinnovetenskapliga seminariet hålls i december

1979
Den första avhandlingen med inriktning mot kvinnoforskning läggs fram

1980
Föreningen "Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning bildas"

1980
En amanuens anställs vid forum för tvärvetenskap för att ordna kurser, seminarier och föreläsningar

1982
Konferensen "Kvinnouniversitetet- Vetenskap, patriarkat, makt"- arrangeras

1987
Kvinnovetenskapligt forum bildas

1997
Sveriges första professur i genusvetenskap inrättas av Umeå universitet

1997
Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet "Kön, visioner och revisioner" startar

2001
Efter två decenniers utveckling av kurser ges fullständig grundutbildning i "Makt och kön" som heltidsstudier

2002
Genusforskarskolan inleder sin verksamhet på uppdrag av regeringen för att utbilda doktorer med genuskompetens

2006
Forskningsprojektet Quing tar fart. Projektets nordiska bas finns vid Kvinnovetenskapligt forum

2006
Genusforskarskolans första doktorander disputerar

2007
Den första masterskursen i genusvetenskap ges

2007
Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet "Challenging Gender" startar med finansiering från Vetenskapsrådet och utses därmed till excellent forskningsmiljö inom genusvetenskap

2007
Den internationella konferensen "Past , present, future – from women's studies to post-gender research" arrangeras för att fira Kvinnouniversitetets 25-årsjubileum

2008
UCGS bildas genom sammanslagning av Kvinnovetenskapligt forum och Genusforskarskolan

2011
UCGS utses till Stark forskningsmiljö vid Umeå universitet

2013
Jubileumsfesten GenusJubel firar att UCGS fyllt 5 år och Genusforskarskolan fyllt 10 år

2013
Seminarieserien "Genus i fokus" arrangeras. Under våren presenterar över 46 forskare sin aktuella forskning

2014
De första doktoranderna med genusvetenskap som huvudämne blir antagna.

2014
"g14- Att utmana makten" arrangeras i Umeå och över 320 genusforskare och praktiker samlas för en tre dagar lång konferens.

2015
Genusforskarskolans 50:e doktorand disputerar!

2017-2018
Genusforskningen vid Umeå universitet firas under namnet Genusjubel. Det som firas är att det är 30 år sedan Kvinnovetenskapligt forum invigdes, 15 år sedan Genusforskarskolan drog igång sin verksamhet och 10 år sedan Umeå centrum för genusstudier bildades.

 

Text från Umeå centrum för genusstudier

Umeå centrum för genusstudier, UCGS, är ett universitetsgemensamt forskningscentrum. UCGS har som mål att vara ett nationellt och internationellt ledande centrum för genusforskning och är en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence.

Utöver forskningsverksamheten ger UCGS utbildning i genusvetenskap på grund- avancerad- och forskarnivå.