Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digital sociologi

Framväxten och den fortsatta utvecklingen av digital teknik innebär en genomgripande förändring av vår värld. Det innebär att samhällen utvecklas på sätt som kräver nya perspektiv på sociala frågor.

Inom denna forskargrupp studerar vi hur människors användning av digital teknik påverkar identiteter, institutioner, beteenden och sociala strukturer. Vi intresserar oss till exempel för hur sociala medier, och andra miljöer och samarbetsplattformar online, bidrar till att förändra villkoren för politik, ekonomi, kunskap och kultur.

Vi jobbar också med att utveckla tvärvetenskapliga forskningsmetoder för att analysera de nya former av datamaterial som genereras och möjliggörs i och med samhällets digitalisering.

Forskargruppen ingår som en del i DIGSUM som är ett centrum för digital forskning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten på Umeå universitet.

Läs mer om DIGSUM

Inom digital sociologi intresserar vi oss för forskningsfrågor som:

  • Vilken roll spelar digital teknik för hur samtidens opinion bildas, för hur åtskillnader mellan grupper etableras och upprätthålls, och för hur rörelser mobiliseras?
  • Hur påverkar algoritmer, AI, datafiering och automatisering villkoren för politik, demokrati och samhälle?
  • Hur, och med vilka konsekvenser, kan människor organisera sig och utmana rådande maktstrukturer med hjälp av digitala plattformar?
  • Hur, och av vem, kontrolleras produktionen och flödena av kunskap och andra värden i det digitala samhället?
  • Hur uttrycks formell och informell makt online?

Medlemmar