Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 71-78 av 78 resultat
Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå
REGLER FÖR STUDIEADMINISTRATION PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ Typ av dokument: Regler Datum: 2021-05-04 Dnr: FS 1.1-639-21 Beslutad av: Rektor Giltighetstid: Från och med 2021-06-01 och tillsvidare Område: Utbildning grund- och avancerad nivå
Ansökan samverkanscheck_Piteå kommun_220301
Ansökan samverkanscheck Datum 2022–03–01 Ansökan om samverkanscheck med Umeå universitet (områdesfor- muleringar) Piteå kommun har identifierat ett antal områden som vi är angelägna om att initiera samverkan med Umeå universitet, inom finansieringsformen Samverkanscheck. De
Uppdraget för kontaktpersoner på institutioner 210630
Uppdraget för kontaktpersoner på institutioner Uppdraget innebär att utveckla kvaliteten i VFU och därmed höja professionsanknytningen för studenterna. Arbetet sker i nära samverkan med institutionsledningar, kontaktpersoner inom kommuner och ledningen för försöksverksamheten på
Call for Papers Varieties of Peace Asia Conference Jakarta 2019
Call for papers – Varieties of Peace Asia Conference, Jakarta 22-24 October 2019 Peace and conflict research has devoted much attention to conflict and we know a lot today about different types of conflict, with different types of dynamics and requirements for resolution. We know
Dokumenthanteringsplan--tillhandahålla verksamhetsstöd
REGEL – DOKUMENTHANTERINGS - PLAN FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA VERKSAMHETSSTÖD Typ av dokument: Regel Datum: 2020-12-08 Dnr: FS 1.1-2351-20 Beslutad av: rektor Giltighetstid: Tillsvidare Område: Arkiv och diarium Ansvarig förvaltningsenhet: Universitetsledningens
Instruktion för enheten Umeå centrum för genusstudier (UCGS) (FS 1.1-512-19, Instruktion) (486 kB)_tillganp
• UMEÅ UNIVERSITET INSTRUKTION FÖR ENHETEN UMEÅ CENTRUM FÖR GENUSSTUDIER (UCGS) Typ av dokument: Instruktion Datum: 2019-04-23 (beslutsdatum) Dnr: FS 1.1-512-19 Beslutad av: rektor Giltighetstid: 2019-05-01 –
Instruktion för biblioteksstyrelsen vid Umeå universitet
INSTRUKTION FÖR STYRELSEN FÖR UMEÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEK Typ av dokument: Instruktion Datum: 2021-12-21 Dnr: FS 1.1-2669-21 Beslutad av: Rektor Giltighetstid: 2022-01-01 - tillsvidare Område: Beslutsstruktur, delegation och
Beslut om avveckling av restriktion gällande maximalt antal personer i universitetets lokaler.pdf
Beslut Rektor Dnr FS 1.1-821-21 2021-09-29 Sid 1 (1) Umeå universitet 901 87 Umeå www.umu.se Beslut om avveckling av restriktion gällande maximalt antal personer i universitetets lokaler Bakgrund För närvarande pågår spridning av covid-19 i samhället. En nationell