Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 11-20 av 31 resultat
Manual authority records
Authority records in DiVA (updated 2018-06-12) Page 1(5) Authority records in DiVA When registering a publication in DiVA, you can retrieve information about UmU authors by searching for the author's authority record and connect it to the publication. If an UmU author does not
2KN043_FS_H21
Umeå universitet, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap Kost vid graviditet och amning, 7.5 hp. HT-21 Schema för Kost vid graviditet och amning, 7.5 hp. Kursen startar 30/8 2021 och avslutas 16/1 2022. Kursen går på kvartsfart vilket innebär att du ska räkna med ca 10 timmars studier
kursutvardering-shk1
Statsvetenskapliga institutionen 901 87 Umeå Kursutvärdering Nedanstående kursutvärdering baseras på studenternas kursvärdering (och i förekommande fall momentvärderingar) samt medverkande lärares synpunkter. Kursutvärderingen visar vad som fungerat bra, vad som fungerat mindre bra, samt
Kursvalsinfo för byggteknik åk 2
Inför kursvalet Ht 2022 för antagna Ht 2021, TYHBY Ansökan görs på Antagning.se OBS! Logga in via UmU med umu-id så att kurserna kan sökas inom program. Fetmarkerade anmälningskoder är obligatoriska kurser. Gråmarkerade kurser är valbara inom programmet. Byggteknik: Anm.kod
Psykoterapeutexamen inr specialistpsykolog i psykologisk behandling/psykoterapi
Lokal examensbeskrivning Dnr FS 3.1.5-1338-20 Sid 1 (4) PSYKOTERAPEUTEXAMEN POSTGRADUATE DIPLOMA IN PSYCHOTHERAPY INRIKTNING: SPECIALISTPSYKOLOG I PSYKOLOGISK BEHANDLING/PSYKOTERAPI SPECIALISATION: PSYCHOLOGIST WITH SPECIALITY IN PSYCHOLOGICAL TREATMENT/
Mediapolicy för Umeå universitetsbibliotek
Mediapolicy för Umeå universitetsbibliotek Umeå universitetsbiblioteks (UmUBs) informationsresurser utgör en infrastruktur till stöd för forskning och högre utbildning. Förvärv, fjärrlån och tillgängliggörande av informationsresurser ‒ böcker, tidskrifter, databaser, kartor, arkiv,
Sömndagbok
Dokumenttyp Namn/roll namn.efternamn@umu.se 090-786 00 00 Dnr Datum Sid 1 (1) Sömndagbok Fyll i sömndagboken när du stigit upp för dagen. Du ska inte titta på klockan eller skriva i dagboken under natten; klockslag och antal behöver inte vara exakt rätt. Om det är måndag morgon när
Region Västerbotten Tjänstekort_vs 210526.pdf
Information tjänstekort Logopedprogrammet 2021-05-26 Sid 1 (3) Institutionen för klinisk vetenskap/Logopedi 901 87 Umeå www.umu.se Region Västerbottens tjänstekort SITHS-kortet är ett Tjänstekort för Region Västerbotten som utges till studerande och anställda.
Statement of purpose Nordlys
Dokumenttyp Dnr Datum Sid 1 (1) Statement of Purpose Write 200-500 words in English (i.e. a letter of motivation, why you wish to study at your chosen universities, what you expect to gain from the studies etc.). Choice of Courses You can choose a maximum of three
1 - FS 1.1-962-18 Bedriva forskning.pdf
1      Dokumenthanteringsplan ‐ Bedriva forskning  Upprättad av: Registratur och Arkiv   Dnr: FS 1.1‐962‐18  Fastställd: 2018‐06‐05  Reviderad:   Styrande föreskrifter är: RA‐FS 1999:1, 2002:1, 1991:6, 1997:6, 2012:2    Följande dokumenthanteringsplan ersätter tidigare plan och används även