Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 21-30 av 32 resultat
Uppsamlingstentamen 2021 - Nationalekonomi
August Re-exam 2021 Economics All exams take place in Canvas (https://login.canvas.umu.se/) Sign up for ALL exams in Student web: Registration open 5/7 – 8/8 If no one has registered before the last registration date, the exam will be cancelled. It is important that you de-register if you are
Filosofie kandidatexamen inr historisk samhällsanalys
Lokal examensbeskrivning Dnr FS 3.1.5-18-21 Sid 1 (3) FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF ARTS HUVUDOMRÅDE: HISTORIA MAIN FIELD OF STUDY: HISTORY INRIKTNING: HISTORISK SAMHÄLLSANALYS SPECIALISATION: HISTORICAL ANALYSIS 1 Fastställande
Rapport extern granskning av kandidatprogram
Dokumenttyp Dnr Datum Sid 1 (2) Rapport Ann-Catrine Eriksson Utbildningsledare Dnr FS 1.6.2-2223-18 2018-11-13 Sid 1 (1) Rapport från Kollegial granskning 2018 av kandidatprogram vid humanistisk fakultet Bakgrund I Umeå universitets kvalitetssäkringssystem (Dnr FS 2015/1433)
Schema 6PE296 och 6PE297 ht 2021
Schema 6PE296 och 6PE297 Datum Tid Innehåll (* innebär obligatorisk närvaro) Lärare Genomförs via Zoom och Canvas Vecka 35 Digital campusvecka Måndag 30/8 10.00-11.00 12.00-14.30 15.00-17.00 Kursintroduktion Specialpedagogik - uppdraget, teorier
Välkomstbrev VAL 6PE297
1 Umeå universitet Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Kursansvarig: Anneli Nielsen anneli.nielsen@umu.se Välkommen till kursen Specialpedagogik i pedagogiska verksamheter 7,5 hp ht 2021! Jag som skriver det här brevet är kursansvarig på
Handlingsplan Skellefteå Fö
Skellefteå kommun Utbildning och arbetsmarknad februari 2020 Handlingsplan för verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter (VFU) • Den här handlingsplanen riktar sig till lärarstudenter, handledare, rektorer och VFU-ansvariga samordnare på förvaltningsnivå. • Den beskriver
Kursutvärdering HT-20 Idrottsfysiologi
Programrådet för arbetsterapeut-, Sammanställning av kursutvärdering fysioterapeut- och idrottsfysiologprogrammen Datum: 2021-05-18 Umeå universitet, 901 87 UMEÅ -- Sammanställning av kursutvärdering Kursnamn: Idrottsfysiologi I – Grundläggande principer Kurskod: 3ID104 Termin
131 - Regel för antalet ledighetsperioder vid föräldraledighet (UmU 200-3167-09).pdf
Umeå universitet Regel Ledighet Föräldraförsäkring Beslutande instans - rektor Dnr: 200-3167-09
Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avanceradnivå läsåret 2022-2023
REGEL ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ LÄSÅRET 2022/2023 Typ av dokument: Regel Datum: 2021-06-09 Dnr: FS 1.1-1103-21 Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 1 oktober 2021 och fram till den 4 juni 2023 Område:
Handläggningsordning - omställning på grund av arbetsbrist
HANDLÄGGNINGSORDNING - OMSTÄLLNING PÅ GRUND AV ARBETSBRIST Typ av dokument: Handläggningsordning Datum: 2019-10-08 (beslutsdatum) Dnr: FS 1.1-1787-19 Beslutad av: Rektor Giltighetstid: 2019-10-08 – tillsvidare Område: Personal, lika villkor och