Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 1-10 av 29 resultat
Guangxiang Zang, första forskningsingenjör
Verksam vid: Institutionen för medicinsk biovetenskap
Victor Zars, systemutvecklare
Verksam vid: Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS)
Telefon
090-786 56 56
Erik Zäll, doktorand
Verksam vid: Institutionen för fysik
Rolf Zale, universitetslektor
Verksam vid: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Telefon
090-786 67 81
Ny bild av hur istiderna omformat landskapet
Etikett Informationssida
Rolf Zale, geovetenskap, föreläser på Vetenskapslunch i Umeå 12 mars 2015.
Företagsekonomi A61
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
2FE021 Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området. Kursen består av följande moment: Moment 1. Externredovisning, 7.5 hp / Financial Accounting, 7.5 credits Moment 2. Ekonomistyrning, 7.5 hp / Management Accounting 7.5 credits Kursen skall
Italienska A:1
Etikett Kurs, Grundnivå
1IT007 I kursen ingår studier i italiensk språkvetenskap, modern italienskspråkig litteratur samt Italiens historia och politiska, geografiska och kulturella samhällsförhållanden. Vidare ingår träning i muntlig och skriftlig språkfärdighet. Institution för språkstudier https://www.umu.se/
Kriminologi A:1
Etikett Kurs, Grundnivå
2SO201 Kursen syftar till att ge grundläggande och tvärvetenskaplig kunskap om kriminologisk teori och empiri. Brottslighetens orsaker, karaktär och utveckling över tid belyses ur såväl samhälls- som individperspektiv. Brottsförebyggande insatser, lagstiftning, påföljdssystem, kriminalvård och
Blankettmall EA34
Webbplats Medarbetarwebb
Umeå universitet, 901 87 Umeå Institution/enhet Handläggare Telefon: 090-786 00 00 E-post: förnamn.efternamn@umu.se Blankett Blankettnamn Blanketthuvud mall 1 Umeå universitet, 901 87 Umeå (1.) Institution/enhet (50 pos) Handläggare (40 pos) Telefon: (19 pos) E-post: (50 pos) Blankett Leasingavtal
Blankett - Delegation EA11
Webbplats Medarbetarwebb
Datum Namn: Treställigt Raindance ID: Titel: Gäller för perioden: Telefonnr: 1. Delegationen gäller samtliga projektkonton Org.nr: Enhet: 2. Delegationen gäller vissa projektkonton Org.nr Enhet: Projektkonton: Beslut Namnteckning prefekt/motsvarande: Namnförtydligande: Namnteckning mottagare av