Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 1-10 av 30 resultat
Guangxiang Zang, första forskningsingenjör
Verksam vid: Institutionen för medicinsk biovetenskap
Victor Zars, systemutvecklare
Verksam vid: Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS)
Telefon
090-786 56 56
Erik Zäll, doktorand
Verksam vid: Institutionen för fysik
Rolf Zale, universitetslektor
Verksam vid: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Telefon
090-786 67 81
Ny bild av hur istiderna omformat landskapet
Etikett Informationssida
Rolf Zale, geovetenskap, föreläser på Vetenskapslunch i Umeå 12 mars 2015.
Företagsekonomi A61
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
2FE021 Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området. Kursen består av följande moment: Moment 1. Externredovisning, 7.5 hp / Financial Accounting, 7.5 credits Moment 2. Ekonomistyrning, 7.5 hp / Management Accounting 7.5 credits Kursen skall
Kriminologi A:1
Etikett Kurs, Grundnivå
2SO201 Kursen syftar till att ge grundläggande och tvärvetenskaplig kunskap om kriminologisk teori och empiri. Brottslighetens orsaker, karaktär och utveckling över tid belyses ur såväl samhälls- som individperspektiv. Brottsförebyggande insatser, lagstiftning, påföljdssystem, kriminalvård och
Italienska A:1
Etikett Kurs, Grundnivå
1IT007 I kursen ingår studier i italiensk språkvetenskap, modern italienskspråkig litteratur samt Italiens historia och politiska, geografiska och kulturella samhällsförhållanden. Vidare ingår träning i muntlig och skriftlig språkfärdighet. Institution för språkstudier https://www.umu.se/
Delegation (EA11)
Webbplats Medarbetarwebb
Delegation Datum Personuppgifter Namn Titel Befintiligt Raindance ID Telefonnummer Institution Gäller för perioden Ange för vilken period delegationen ska gälla. Delegationen gäller för en begränsad period och kan inte skrivas längre än prefektens/chefens förordnande. Om namnteckningsprovet löper
Blankettmall EA34
Webbplats Medarbetarwebb
Umeå universitet, 901 87 Umeå Institution/enhet Handläggare Telefon: 090-786 00 00 E-post: förnamn.efternamn@umu.se Blankett Blankettnamn Blanketthuvud mall 1 Umeå universitet, 901 87 Umeå (1.) Institution/enhet (50 pos) Handläggare (40 pos) Telefon: (19 pos) E-post: (50 pos) Blankett Leasingavtal