Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 1-10 av 32 resultat
Guangxiang Zang, första forskningsingenjör
Verksam vid: Institutionen för medicinsk biovetenskap
Erik Zäll, doktorand
Verksam vid: Institutionen för fysik
Victor Zars, systemutvecklare
Verksam vid: Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS)
Telefon
090-786 56 56
Rolf Zale, universitetslektor
Verksam vid: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Telefon
090-786 67 81
Ny bild av hur istiderna omformat landskapet
Etikett Informationssida
Rolf Zale, geovetenskap, föreläser på Vetenskapslunch i Umeå 12 mars 2015.
Att satsa på framtiden? Den statliga kreditpolitiken och småföretagen 1933–1970.
Etikett Forskningsprojekt
Syftet med projektet är att studera hur den statliga politiken för finansiering av små företag utformades och organiserades under perioden 1933–1970. Projektet ger ny ekonomisk-historisk kunskap om...
Blankettmall EA34
Webbplats Medarbetarwebb
Umeå universitet, 901 87 Umeå Institution/enhet Handläggare Telefon: 090-786 00 00 E-post: förnamn.efternamn@umu.se Blankett Blankettnamn Blanketthuvud mall 1 Umeå universitet, 901 87 Umeå (1.) Institution/enhet (50 pos) Handläggare (40 pos) Telefon: (19 pos) E-post: (50 pos) Blankett Leasingavtal
Rekvisition - Externa bidrag EA03
Webbplats Medarbetarwebb
Umeå universitet, 901 87 Umeå Institution/enhet Handläggare Telefon:       E-post:       Blankett Rekvisition - Externa bidrag Adress                               Er referens Beslutsdatum Kontrakts-/Diarienummer                   Bidragsmottagare, namn/enhet       Projekttitel       Belopp
Bokföring/omföring EA13
Webbplats Medarbetarwebb
Umeå universitet Institution/enhet Handläggare Telefon:       E-post:       Bokföring/Omföring Verifikationsdatum Verifikationsnummer             Datum Antal fortsättningsblad/bilagor           Upprättad av       Huvudtext       Ekonomisystemet Konto Projekt Org V-het Motp Fin Aktivitet Omk Belopp
Kontoändring LA03 - (undertecknas i eduSign)
Webbplats Medarbetarwebb
Umeå universitet 901 87 Umeå Kontoändring Efternamn, tilltalsnamn Personnummer             Enhet       Befattning Anst omfattning i %             Ny kontering från och med Till och med             Kontering Omfattning i procent ska alltid bli 100 % totalt (gäller även vid deltid) Omfattning i %