Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Sökresultat

Visar 1-10 av 21 resultat
För stressad för att tänka?
Hanna Malmberg Gavelin har beviljats forskningsmedel från Forte för att undersöka vilka kognitiva funktioner som är påverkade vid utmattningssyndrom, vem som ligger i riskzonen för att utveckla mer...
Hanna Malmberg, universitetslektor
Verksam vid: Institutionen för psykologi
Telefon
090-786 78 31
Digitala kompanjoner som sociala aktörer: socialt intelligenta system för att hantera stress och förbättra emotionellt välmående
Forskning Syftet med detta projekt är att öka förståelsen för hur intelligenta digitala kompanjoner som sociala aktörer kan påverka mänsklig aktivitet.
Fysisk aktivitet förbättrar minne vid utmattningssyndrom
Forskning Problem med minne och koncentration är ett av huvudsymtomen vid utmattningssyndrom. Besvären är ofta långvariga och kan försvåra återgång i arbete. Detta projekt har visat att fysisk aktivitet på...
AD-A, metodstöd för arbetsgivare vid ohälsa och sjukfrånvaro
Forskning ArbetsplatsDialog för Arbetsgivare (AD-A) är ett evidensbaserat och strukturerat verktyg för chefer som vill stärka dialogen med sina medarbetare och genomföra konkreta anpassningar av arbete vid...
Forte beviljar över 20 miljoner till Umeå universitet
Tid Publicerad: 03 jun, 2020
Nyhet Fem forskare vid Umeå universitet delar på drygt 20 miljoner kronor från Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.
Möjligt att stärka kognitiv funktion vid utmattningssyndrom
Tid Publicerad: 24 jan, 2019
Nyhet Kognitiva nedsättningar, exempelvis problem med minne och koncentration, är vanligt förekommande vid utmattningssyndrom. Ny forskning från Umeå universitet visar att det är möjligt att förbättra...
13 doktorander till Samhällsvetenskaplig fakultet
Tid Publicerad: 23 jun, 2020
Nyhet Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet söker nu 13 doktorander som en del i en strategisk forskningssatsning.
Rehabilitering för förbättrad kognition vid utmattning
Tid Publicerad: 07 jan, 2019
Nyhet Hanna Malmberg är doktorand vid Institutionen för psykologi. Hennes avhandling handlar om hur kognitiva nedsättningar hos patienter med utmattningssyndrom kan behandlas. Förutom det befintliga...