Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 1-10 av 30 resultat
För stressad för att tänka?
Etikett Informationssida
Hanna Malmberg Gavelin har beviljats forskningsmedel från Forte för att undersöka vilka kognitiva funktioner som är påverkade vid utmattningssyndrom, vem som ligger i riskzonen för att utveckla mer...
Hanna Malmberg, universitetslektor
Verksam vid: Institutionen för psykologi
Telefon
090-786 78 31
Umeå universitet söker friska personer till studie om mental trötthet och kognitiv funktion
Etikett Informationssida
Institutionen för psykologi vid Umeå universitet söker deltagare utan stressproblematik i åldrarna 18 till 65 år som ska utgöra en kontrollgrupp i en studie som undersöker mental trötthet hos...
Metodstöd för arbetsplatsdialog
Etikett Forskargrupp
Stress, fysisk smärta och annan ohälsa i arbetslivet kan leda till sjukskrivning. Chefer har ett stort ansvar för att förebygga att ohälsa uppstår, men även för rehabilitering tillbaka till arbete....
Fysisk aktivitet förbättrar minne vid utmattningssyndrom
Etikett Forskningsprojekt
Problem med minne och koncentration är ett av huvudsymtomen vid utmattningssyndrom. Besvären är ofta långvariga och kan försvåra återgång i arbete. Detta projekt har visat att fysisk aktivitet på...
Digitala kompanjoner som sociala aktörer: socialt intelligenta system för att hantera stress och förbättra emotionellt välmående
Etikett Forskningsprojekt
Syftet med detta projekt är att öka förståelsen för hur intelligenta digitala kompanjoner som sociala aktörer kan påverka mänsklig aktivitet.
För stressad för att tänka? Mot en fördjupad förståelse för kognitiva nedsättningar vid utmattningssyndrom
Etikett Forskningsprojekt
Vid utmattningssyndrom är det vanligt att drabbas av kognitiva besvär, såsom problem med minne och koncentrationsförmåga. Trots detta så är förståelsen för den kognitiva problematik som personer me...
Managing stress and cognition in stress-related disorders: A digital coach for a sustainable life
Etikett Forskningsprojekt
För att ge individer instrument för att hantera stress och kognition vid stressrelaterade sjukdomar, utvecklas en AI-baserad digital följeslagare eller coach i ett samarbete mellan Umeå universitet...
Vetenskapsluncherna flyttar till Curiosum
Etikett Nyhet Tid Publicerad: 02 nov, 2021
De populärvetenskapliga Vetenskapsluncherna flyttar till Curiosum på Konstnärligt campus vid Umeå universitet. Som vanligt äger föreläsningarna rum på torsdagar klockan 12:15 med start den 4...
Möjligt att stärka kognitiv funktion vid utmattningssyndrom
Etikett Nyhet Tid Publicerad: 24 jan, 2019
Kognitiva nedsättningar, exempelvis problem med minne och koncentration, är vanligt förekommande vid utmattningssyndrom. Ny forskning från Umeå universitet visar att det är möjligt att förbättra...