"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 1-10 av 439 resultat
Arbetare som aktörer i en grön och rättvis omställning. Verklighetsbaserade experiment i Sverige och Spanien
Etikett Forskningsprojekt
Skapandet av en miljömässigt rimlig och socialt rättvis omställning utmanas av en central konflikt, nämligen den mellan att skydda arbetare och att skydda naturen. Fackföreningar deltar i...
Utanför experimentlådan: kunskapsproduktion, tid och materia i förskolans naturvetenskapsundervisning
Etikett Forskningsprojekt
För att naturvetenskapsundervisning ska passa i förskolan är det viktigt att barnen kan bidra med sina idéer och erfarenheter till den kunskap som skapas. Det är också viktigt att undervisningen...
Experiment banar väg för miljövänlig cement
Etikett Nyhet Tid Publicerad: 2023-03-14
Produktion av cement släpper ut stora mängder koldioxid. I Umeå arbetar en rad forskare i nära samarbete med industrin för att lösa problemet. Amanda Vikström, doktorand vid Företagsforskarskolan,...
Luktexperiment under ForskarFredagsmys
Etikett Nyhet Tid Publicerad: 2021-10-01
Fredag den 24 september anordnade Curiosum ”ForskarFredagsmys”. Under kvällen fanns experimentstationer att besöka. Med fantastiska och engagerade forskare kunde barn och vuxna experimentera, lära...
Experimenthallar med avancerad rening
Etikett Informationssida
På UMF finns experimenthallar med tråg och akvarium för möjlighet att utföra biologiska försök med levande organismer under kontrollerade former. Den avancerade reningsanläggningen medger experimen...
New_experiments.pdf
New experiments! Two new experiments have been added to all IconNMR users. These are combinations of 2 or 3 2D experiments and are set up in such a way that they can be run in the same time as ONE normal 2D experiment. • BACS_HSQC_HMBC o HSQC and HMBC in 16 minutes (33 minutes for
En experimentell laborativ studie av interaktion mellan energieffektiva åtgärder i byggnader och boendes beteenden
Etikett Forskningsprojekt
Många studier fokuserar enbart på hur energieffektiviserande åtgärder (EEMs) påverkar byggande utan att inkludera en strukturerad förståelse för hur dessa åtgärder kommer att påverka de boendes...
Prognoser för experimentell evolution av biofilmer i Pseudomonas aeruginosa
Etikett Forskningsprojekt
Genom att studera evolutionen hos bakterier i realtid i laboratoriet finns möjlighet att ta reda på hur förutsägbar evolutionen är, vilka faktorer som spelar roll och vilka metoder som kan användas...
Umeå marina forskningscentrum (UMF)
Etikett Informationssida
Umeå marina forskningscentrum är en dynamisk miljö för marin forskning, utbildning och miljöövervakning. Vi har ett brett samhällsengagemang kring forskning och miljöstatus, och har nära kopplingar...
Natalya Pya Arnqvist, universitetslektor
Verksam vid: Institutionen för matematik och matematisk statistik
Telefon
090-786 67 09