"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 141-150 av 537 resultat
Alpina ekosystem under lupp
Etikett Porträtt
Att studera natur i långsam förändring är tidskrävande. Umeåforskaren Maja Sundqvist använder sig i stället av naturliga höjdskillnader i spridda bergsområden för att förutspå hur klimatet kommer a...
Mikrobiella samhällen som indikator på miljögiftspåverkan i marina sediment – monitoring och riskbedömning
Etikett Forskningsprojekt
Det är av yttersta vikt att öka kunskapen om hur miljögifter påverkar akvatiska organismer och hur ekosystemens funktion påverkas. I detta projekt kommer en kostnadseffektiv, standardiserad metod a...
Magnus P Andersson lab
Etikett Forskargrupp
Magnus P Andersson Lab utvecklar synkrotron-baserad tidsupplöst röntgenmetodologi och studerar proteindynamik hos främst membranproteiner.
Att skriva en specifikation
Etikett Informationssida
Specifikationen lämnas in till kursansvarig före kursstart. Det är bra att skicka in den så tidigt som möjligt så att det finns tid att revidera den om den första versionen inte blir godkänd. Den ä...
StratNeuro
Etikett Strategiskt forskningsområde
StratNeuro är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Umeå universitet och KTH. Visionen är att främja kunskap om hjärnsjukdomar som orsakar kognitiva och sensoriska-motoriska dysfunktioner,...
Vårdvalsreformens betydelse för hälsa och ojämlikheter i hälsa i Sverige
Etikett Forskningsprojekt
Vinsterna av vårdvalsreformen 2010 avseende sjukvårdens kvalitet och effektivitet har debatterats, och det har framförts oro för en minskad kontinuitet, ökad fragmentering och ökade ojämlikheter i...
Cancerforskning känns extra lockande
Etikett Porträtt
- I framtiden skulle jag gärna jobba med forskning som har nära anknytning till en specifik sjukdom hos människan, säger Elin Karlsson.
Andreas Josefsson prostate cancer group
Etikett Forskargrupp
Finna biomarkörer för individanpassad behandling samt förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.
Bakteriers förmåga att anpassa sig till miljöförändringar
Etikett Forskningsprojekt
Födokällan för heterotrofa bakterier i kustvattnen kommer att förändras som en effekt av klimatförändringarna, från att vara marint planktonbaserad till att härröra från det terrestera systemet....