Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 141-150 av 711 resultat
Vårdvalsreformens betydelse för hälsa och ojämlikheter i hälsa i Sverige
Etikett Forskningsprojekt
Vinsterna av vårdvalsreformen 2010 avseende sjukvårdens kvalitet och effektivitet har debatterats, och det har framförts oro för en minskad kontinuitet, ökad fragmentering och ökade ojämlikheter i...
Att skriva en specifikation
Etikett Informationssida
Specifikationen lämnas in till kursansvarig före kursstart. Det är bra att skicka in den så tidigt som möjligt så att det finns tid att revidera den om den första versionen inte blir godkänd. Den ä...
Cancerforskning känns extra lockande
Etikett Porträtt
- I framtiden skulle jag gärna jobba med forskning som har nära anknytning till en specifik sjukdom hos människan, säger Elin Karlsson.
Alpina ekosystem under lupp
Etikett Porträtt
Att studera natur i långsam förändring är tidskrävande. Umeåforskaren Maja Sundqvist använder sig i stället av naturliga höjdskillnader i spridda bergsområden för att förutspå hur klimatet kommer a...
Mottagare av Arcums strategiska medel 2021
Etikett Nyhet Tid Publicerad: 14 okt, 2021
Under våren 2020 låg ansökan för Arcums strategiska medel öppen, och under styrgruppens möte i april beslutades att bevilja tre av dessa ansökningar. Trots att vi redan nått en bit in på hösten vil...
Syllabus doctoral education lic experimental physics
Faculty of Science and Technology Umeå University, 901 87 Umeå Telephone: +46 (0) 90-786 50 00 www.teknat.umu.se Ref. No. FS 4.1.1-795-14 Date 04/06/2014 Page 1 (6) General syllabus for third-cycle studies in experimental physics with a degree of licentiate as the final
FS 4.4.1-430-21 General syllabus for doctoral studies in experimental physics
Faculty of Science and Technology Umeå University, 901 87 Umeå Telephone: +46 (0) 90-786 50 00 Ref. No. FS 4.1.1-430-21 2021-04-21 Page 1 (5) Faculty of Science and Technology SE-901 87 Umeå www.umu.se/english General syllabus for third-cycle studies in
NMR-utrustning
Etikett Informationssida
Här finner ni en sammanställning av tillgängliga spektrometrar och tillhörande kringutrustning vid NMR plattformen. En ny höghastighets MAS-prob (111 kHz) kommer att installeras hösten 2020! Kontak...
Masterprogrammet i geovetenskap
Etikett Program, Avancerad nivå
På masterprogrammet i geovetenskap studerar du naturliga geovetenskapliga processer, klimatförändringar och effekten av mänsklig påverkan som naturresursutnyttjande och miljöstörning. Påverkan på geovetenskapliga processer leder till omfattande förändringar i miljön. Du utvecklar medvetenhet och
Att skriva en specifikation
Etikett Informationssida
Specifikationen lämnas in till kursansvarig före kursstart. Det är bra att skicka in den så tidigt som möjligt så att det finns tid att revidera den om den första versionen inte blir godkänd. Den ä...