"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 21-30 av 473 resultat
Kom förbi och säg hej!
Etikett Informationssida
Bästa sättet att lära känna oss i Umeå och på Umeå universitet är att hälsa på oss. Det kan du göra både här och där – dränk oss med intressanta frågor på vårt Öppet hus, testa utbildningen du är...
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik
Etikett Program, Grundnivå
Solenergi, vindkraft, bioenergi – eller helt nya energitekniska lösningar? Energibranschen står inför stora utmaningar att utveckla förnybara och uthålliga energisystem. I en värld där effektiv energianvändning, hållbar utveckling och globala klimatmål står högt på agendan har ingenjörer i
Tre postdoktorala stipendier (2 år) inom distribuerade system
Etikett Informationssida
Institutionen för datavetenskap erbjuder fem postdoktorsstipendium inom en rad ambitiösa forskningsprojekt i labbet för autonoma distribuerade system. Stipendierna avser heltid under två år med...
Hjärnavbildning
Etikett Kurs, Avancerad nivå
3FS000 Kursen behandlar funktionell hjärnavbildning, med särskilt fokus på fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging), från ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Studenten ska efter genomgången kurs - ha kännedom om styrkor och svagheter hos olika hjärnavbildningsmetoder - kunna regodgöra för
Jean-Francois Boily, professor
Verksam vid: Kemiska institutionen
Telefon
090-786 52 70
Verksam vid: Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS), Institutionen för molekylärbiologi
Telefon
090-785 67 78
Per-Olof Westlund, professor emeritus
Verksam vid: Kemiska institutionen
Umeå Hypoxic Research Facility
Etikett Forskningsinfrastruktur
En anläggning för att utföra experiment under hypoxiska förhållanden har skapats vid Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.
Doktorand i kemi med inriktning mot biogeokemi
Etikett Jobb
Tidsbegränsad anställning; Umeå; Kemiska institutionen; 2023-02-27; Vi söker en doktorand till ett forskningsprojekt inom kvicksilver-biogeokemi. Projektet omfattar...
Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign
Etikett Kurs, Avancerad nivå
2PS102 Är all forskning som görs bra forskning? Svaret är dessvärre nej, men för att kunna avgöra om en viss undersökning är bra krävs kunskap om forskningsprocessen. Av forskningsprocessens fyra övergripande steg behandlar denna kurs de två första stegen, nämligen att (i) utgå från ett