Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 21-30 av 418 resultat
DDLS Infektion
Etikett Informationssida
Till Umeå Universitet söker vi en DDLS Fellow inom Datadriven epidemiologi och infektionsbiologi.
Första forskningsingenjör
Etikett Jobb
Visstidsanställning längre än 6 månader; Umeå; Institutionen för integrativ medicinsk biologi; 2021-06-24; Institutionen för Integrativ medicinsk biologi vid Medicinska fakulteten söker nu en första...
Lina Polvi Sjöberg, universitetslektor
Verksam vid: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Telefon
090-786 61 90
Avancerade experimentella kemiska verktyg
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5KE175 Avancerade experimentella och instrumentella kemiska tekniker spelar en avgörande roll för studier av molekyler och deras växelverkan med omgivningen. Kemister förutsätts besitta förmåga både att framställa helt nya substanser och att studera dessa med lämpliga verktyg, en
Experimentell design och multivariat dataanalys
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5KE198 Kemiska institutionen https://www.umu.se/student/kemiska-institutionen/ 5 5500 N Kemi,Naturvetenskap VT21 Pär Jonsson par.jonsson@umu.se
Experimentell problemlösning och forskningsmetodik för termiska energiprocesser
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5EN088 Under kursen övas förmågan att med hjälp av tillgängliga experimentella metoder och forskningsmetodik lösa verklighetsförankrade problem kopplat till termiska energiprocesser. Tyngdpunkten ligger på att identifiera och lösa problem genom att designa, genomföra och utvärdera försök med
Experimentell lingvistik
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
1LI075 1 1620 N Språkvetenskap,Humaniora HT21
En kvalitativ kartläggning av symtom hos människor experimentellt exponerade för kyla
Etikett Forskningsprojekt
Med kvalitativa intervjuer kartläggs symtom under experimentell exponering för kyla.
Instruktion för Umeå centrum för experimentell växtbiologi (UPSC)
Etikett Regelverk
Umeå centrum för experimentell växtbiologi (härefter även benämnt som ”Umeå Plant Science Centre” eller ”UPSC”) har som mål att skapa en internationellt ledande miljö med inriktning mot experimente...
Biträdande universitetslektor i datadriven epidemiologi och infektionsbiologi
Etikett Jobb
Visstidsanställning längre än 6 månader; Umeå; Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM); 2021-09-05; Medicinska fakulteten och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet utlyser tillsammans med SciLifeLab o...