Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 71-80 av 418 resultat
Användaravgifter
Etikett Informationssida
Här hittar du aktuell användarinformation, apparatstatur, manualer och kontaktpersoner
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare åk 4-6, Ingår i Lärarlyftet
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
6NO046 I kursen studeras ämnena kemi, biologi, fysik och teknik för att få en sammanhållen förståelse för världen och mänsklig aktivitet. Människans roll i lokala och globala ekosystem bearbetas liksom de globala målen och genusfrågor relaterade till undervisning i naturvetenskap och teknik.
Spåranalys (TAP)
Etikett Forskningsinfrastruktur
Spåranalysplattformen (eng. TAP) vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, syftar till att tillhandahålla toppmodern utrustning, instrumentering, användarutbildning och stöd för spåranalys av sm...
Pass 13: Fysik
Etikett Informationssida
Tisdag 27 oktober
Verksam vid: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå marina forskningscentrum (UMF)
Telefon
090-786 98 45
Workshop i formlära
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5ID226 Kursen omfattar fördjupade studier inom området formteori, ljud och produktinteraktion. Experiment med ljud, bildspråk och interaktion, 3 hp. Momentet omfattar flera kortare praktiska designprojekt, där studenter i grupparbete utforskar sammanhangen mellan ljud, bildspråk och interaktion
Laserlab Umeå
Etikett Forskningsinfrastruktur
Laserlab Umeå (LLU) består av en samling laboratorier som använder lasrar för sin forskning.
Utveckling i alla livsfaser
Etikett Forskargrupp
Forskningsfrågor inom det här profilområdet riktas mot psykologiska förändringar under livet. Forskningsintressen och utbildning i området omfattar olika aspekter av utveckling, både fysiska och...
Inledande ingenjörskurs - CE
Etikett Kurs, Grundnivå
5EN070 Kursen ger i moment 1 (Matematik, 4.5 hp (Mathematics, 4.5 ECTS)) en översikt över de matematiska begrepp och verktyg som kommer till användning i de inledande kurserna. Ekvationer, olikheter och funktioner är exempel på sådana viktiga begrepp. Särskild vikt läggs vid de inom teknikområdet
Postdoktorstipendium (två år) i virtuell till verklig robotstyrning av skogsmaskiner
Etikett Informationssida
Vid Institutionen för Fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t. ex. organisk elektronik, kondenserade materiens fysik, nanoteknik, fotonik, och teoretisk...