"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 71-80 av 470 resultat
Transgenteknologi N/T
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5MO107 Kursen behandlar möjligheter och svårigheter med att göra avancerade genteknologiska konstruktioner. Hur genuttrycket normalt kontrolleras över tid och plats (organ) hos organismer som mask, fluga, mus och människa, och vilka egenskaper hos genomet som styr detta studeras. Detta ger en
Ljud i industridesign
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5ID208 Kursen omfattar fördjupade studier kring skapandet och design av ljud i kombination med formstudier och produktinteraktion och består av följande moment: 1. Experiment med ljud, bildspråk och interaktion (3 hp) Momentet består av korta kreativa övningar där studenterna genom grupparbete
Lars E Ericson, professor emeritus
Verksam vid: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Arkitekturprojekt 1:2
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
5AR135 Kursen syftar till att utvidga den grundläggande orienteringen i ämnet arkitektur genom att undersöka begreppen skala, struktur och textur i relation till begreppen rum, objekt och kropp. Genom experiment, projektbaserad undervisning och teoretisk reflektion utvecklas metoder för att
Verksam vid: Institutionen för datavetenskap, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Telefon
090-786 77 73
Workshop i formlära
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5ID226 Kursen omfattar fördjupade studier inom området formteori, ljud och produktinteraktion. Experiment med ljud, bildspråk och interaktion, 3 hp. Momentet omfattar flera kortare praktiska designprojekt, där studenter i grupparbete utforskar sammanhangen mellan ljud, bildspråk och interaktion
Inledande ingenjörskurs - CE
Etikett Kurs, Grundnivå
5EN070 Kursen ger i moment 1 (Matematik, 4.5 hp (Mathematics, 4.5 ECTS)) en översikt över de matematiska begrepp och verktyg som kommer till användning i de inledande kurserna. Ekvationer, olikheter och funktioner är exempel på sådana viktiga begrepp. Särskild vikt läggs vid de inom teknikområdet
Form i transportdesign
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5ID233 Kursen ger en grund för avancerade studier inom området formlära i samband med transportdesign. Modul 1: Formexperiment (4,5 hp) Detta moment innehåller flera korta praktiska övningar, där studenterna arbetar för att utforska formuttryck och deras semantik. Detta görs främst med
Laserlab Umeå
Etikett Forskningsinfrastruktur
Laserlab Umeå (LLU) består av en samling laboratorier som använder lasrar för sin forskning.
Spåranalys (TAP)
Etikett Forskningsinfrastruktur
Spåranalysplattformen (eng. TAP) vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, syftar till att tillhandahålla toppmodern utrustning, instrumentering, användarutbildning och stöd för spåranalys av sm...