Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 71-80 av 713 resultat
Bakteriers förmåga att anpassa sig till miljöförändringar
Etikett Forskningsprojekt
Födokällan för heterotrofa bakterier i kustvattnen kommer att förändras som en effekt av klimatförändringarna, från att vara marint planktonbaserad till att härröra från det terrestera systemet....
Ljud i industridesign
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5ID208 Kursen omfattar fördjupade studier kring skapandet och design av ljud i kombination med formstudier och produktinteraktion och består av följande moment: 1. Experiment med ljud, bildspråk och interaktion (3 hp) Momentet består av korta kreativa övningar där studenterna genom grupparbete
Lars E Ericson, professor emeritus
Verksam vid: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Transgenteknologi N/T
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5MO107 Kursen behandlar möjligheter och svårigheter med att göra avancerade genteknologiska konstruktioner. Hur genuttrycket normalt kontrolleras över tid och plats (organ) hos organismer som mask, fluga, mus och människa, och vilka egenskaper hos genomet som styr detta studeras. Detta ger en
Arkitekturprojekt 1:2
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
5AR135 Kursen syftar till att utvidga den grundläggande orienteringen i ämnet arkitektur genom att undersöka begreppen skala, struktur och textur i relation till begreppen rum, objekt och kropp. Genom experiment, projektbaserad undervisning och teoretisk reflektion utvecklas metoder för att
Cellbiologi
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
5MO100 Teoridelen skall ge övergripande kunskap inom de mest centrala delarna av modern molekylär cellbiologi. Kursen täcker även cancer begreppet och ger exempel på molekylära mekanismer bakom tumörprogression. Studenterna kommer även att tränas i muntlig presentation vid redovisning av mini-case
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare åk 4-6, Ingår i Lärarlyftet
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
6NO048 I kursen studeras ämnena kemi, biologi, fysik och teknik för att få en sammanhållen förståelse för världen och mänsklig aktivitet. Människans roll i lokala och globala ekosystem bearbetas liksom de globala målen och genusfrågor relaterade till undervisning i naturvetenskap och teknik.
Användaravgifter
Etikett Informationssida
Här hittar du aktuell användarinformation, apparatstatur, manualer och kontaktpersoner
Spåranalys (TAP)
Etikett Forskningsinfrastruktur
Spåranalysplattformen (eng. TAP) vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, syftar till att tillhandahålla toppmodern utrustning, instrumentering, användarutbildning och stöd för spåranalys av sm...
Pass 13: Fysik
Etikett Informationssida
Tisdag 27 oktober