Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Tidslinje

Nedan följer en ungefärlig beskrivning av vad som händer när under examensarbetet. Exjobbskursen startar två gånger per år, vid höstterminens och vårterminens start. Nedan använder vi T för denna tidpunkt.

Före kursens start

 • T - 6 månader: börja fundera över inom vilket område du vill göra ditt exjobb.
 • T - 5 månader: bestäm dig för ett eller ett par generella områden du kan tänka dig att arbeta inom.
 • T - 4 månader: Om du vill göra ditt exjobb i samarbete med ett företag eller en forskningsgrupp, börja ta kontakt med potentiella samarbetspartners. Information om forskningsgrupperna på institutionen för datavetenskap finns här. Ett bra tips är att gå på den årliga karriärdagen för IT-området, dit många företag kommer. Gå dit och prata med dem!
 • T - 2 månader: utarbeta, ev. tillsammans med ett företag eller en forskningsgrupp, en konkret projektspecifikation.
 • T - 1 månad: Skicka in en specifikation till den som är kursansvarig för examensarbetskursen. Skicka också med ett utdrag från Ladok. Om inte allt utom exjobbet är klart för att ta examen, förklara tydligt vad det är som saknas och vad din plan är för att klara av de saknade momenten.
 • T - 1-3 veckor: Revidera ev. specifikationen på basis av kommentarer från kursansvarig. Skicka in den igen.
 • T - 1 vecka: När specifikationen har blivit godkänd, meddela kursansvarig att du vill bli registrerad på exjobbskursen i början av vårterminen. Observera att ingen blir registrerad på exjobbskursen förrän förkunskaper och specifikationen har godkänts av kursansvarig.

Efter kursstart

 • T: I samband med att du registreras på kursen utses en intern handledare. Observera att det kan dröja några dagar innan detta är klart. Påbörja arbetet med att utforma en detaljerad projektplan.
 • T + 7-10 dagar: Träffa intern och ev. extern handledare och prata igenom projektplanen. Kom överens med intern och ev. extern handledare om hur ert samarbete ska se ut.
 • T + 2 veckor: Skicka in projektplanen till examinatorn.
 • T + 18 veckor (ca): Skicka in din slutrapport, godkänd av din handledare, till examinatorn. Börja arbeta på din presentation.
 • T + 19 veckor (ca): Arbeta på din presentation, din opposition, och din oppositionsrapport.
 • T + 20 veckor (ca): Presentation. Skicka in din projektdagbok och oppositionsrapport till examinatorn.