Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kontakta oss – institutionen för datavetenskap

Har du funderingar kring antagning, registrering, din utbildning, val av kurser, eller behöver du hjälp med din dator och system? Vänd dig till våra kontaktpersoner vid institutionen för datavetenskap. Vi svarar gärna på dina frågor!

Studieadministratörer grundutbildning

Yvonne Löwstedt
Studieadministratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 26
Ellinor Hansson
Studieadministratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 90

Till oss vänder du dig när du har frågor om registrering, antagning eller önskar kursintyg. Du når oss via e-post: studexp@cs.umu.se. Obs! Har du aktiverat din @student.umu.se-adress, kan du själv ta ut studieintyg och göra adressändring på studentwebben

Studievägledare

Marie Nordström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 08
Lena Palmquist
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 65
Lennart Steinvall
Amanuens, studiesamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 81

Vi hjälper dig att planera dina studier och informerar om ämnen och kursinnehåll. Vi arbetar även med studiesociala frågor, rätt till särskilt stöd och att funktionsnedsättning, kön eller social och kulturell bakgrund inte blir något hinder för dina studie- och yrkesval. Välkommen att boka tid för samtal via e-post eller telefon. Vi har tystnadsplikt.

Lennart Steinvall är programstudievägledare för Kandidatprogrammet i datavetenskap, Masterprogrammen i datavetenskap, Artificiell Intelligens och beräkningsteknik samt för studenter som läser fristående kurser hos oss.

Lena Palmquist är programstudievägledare för Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design.

Marie Nordström är programstudievägledare för Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Datavetenskap. 

Internationaliseringsansvarig

Suna Bensch
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 48

Institutionen för datavetenskap har utbytesavtal med andra europeiska universitet via Erasmusprogrammet och har även avtal med University of Colombo, School of Computing, finansierat av Linnaeus-Palme-programmet. Är du intresserad av att studera utomlands, hör av dig till Suna Bensch, internationaliseringsansvarig.

Datorsupport

Tomas Forsman
Systemingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 40
Mattias Åsander
Systemingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 20
Bertil Lindkvist
Systemingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 81
Andreas Sandström
It-systemadministratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 23

Som student hos oss arbetar du med datorer som ligger i ett lokalt nätverk skiljt från universitetets andra datorer. Det innebär att du får en datoranvändare med lagringsutrymme lokalt på institutionens system och att vi har egen supportpersonal vid institutionen. Om du har ett supportärende, maila till support@cs.umu.se.

Kursansvarig lärare

Kursansvarig lärare ansvarar för att schema finns tillgängligt enligt universitetets regler, att undervisning och examination genomförs i enlighet med kursplanen, att studieresultat rapporteras samt att kurserna utvärderas. Du hittar en lista över kursansvariga lärare och examinatorer på den här sidan.

Programansvariga

Henrik Björklund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 89
Jerry Eriksson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 68
Juan Carlos Nieves Sanchez
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 25
Ola Ringdahl
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 22
Sven Rönnbäck
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 42
Thomas Mejtoft
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 33
Ulrik Söderström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 91

Har du frågor om ditt program, t ex kurs- och utbildningsplan, schema, praktik, studie- och arbetsmiljö, profilinnehåll, utvärdering eller rekrytering? Vänd dig då till programansvariga, som utses av Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten:

Stefan Johansson Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap, (biträdande, Henrik Björklund)

Jerry Eriksson Masterprogrammet i datavetenskap och Kandidatprogrammet i datavetenskap

Juan Carlos Nieves Sanchez och Ola Ringdahl Civilingenjörsprogrammet i artificiell intelligens

Thomas Mejtoft Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och design, (biträdande Ulrik Söderström)

Sven Rönnbäck Masterprogram i robotik och reglerteknik

Studierektorer

Jan Erik Moström
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 94
Lars Karlsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 24

Studierektor Jan-Erik Moström sköter det löpande arbetet kring vår utbildning, t ex kursutbud, schemaläggning och bemanning. Kontakta Jan-Erik via e-post: studrek@cs.umu.se. Lars Karlsson ansvarar främst för utvecklingsarbetet inom utbildning.

Studierektorer – forskarutbildning

Frank Dignum och Lili Jang hanterar frågor som rör vår utbildning för doktorander. Du kan hitta svar på några vanliga frågor på denna sida.

Studieadministratörer – forskarutbildning

Till oss vänder du dig när du har frågor om registrering, antagning eller önskar kursintyg. Du når oss direkt via e-post: studexp@cs.umu.se

Administrativ chef

Mikael Lindbäck

Mikael Lindbäck ansvarar för institutionens tekniska och administrativa personal, (TA).

Biträdande prefekter

Lars Karlsson är pedagogiskt ansvarig för grundutbildning, kursutbud, kursplaner och kursutvärderingar. Vänd dig till Lars Karlsson om du är missnöjd med något kring dina studier. Kai-Florian ansvarar framförallt för lärarna vid våra utbildningar.

Ställföreträdande prefekt och biträdande prefekt 

Frank Dignum
Övrig/annan befattning, professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 01

Frank Dignum ansvarar för forskning och lokaler. Som ställföreträdande prefekt träder han in och ersätter prefekten när hon är bortrest. 

Prefekt

Lena Kallin Westin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 33

Prefekten är institutionens chef och har det övergripande ansvaret för all verksamhet. Ifall du upptäcker brott mot universitetets regelsamling eller andra föreskrifter kan du vända dig till henne.