Hoppa direkt till innehållet
printicon

Vem ska jag fråga?

Som student möter du flera olika personer när du får svar på frågor eller annan service. Här har vi samlat de olika studentfunktionerna på datavetenskap och beskriver lite mer vad var och en gör.

Titta även på sidan "Vanliga frågor" där vi samlat de vanligaste frågorna och deras svar.

Studieadministratörer

 

Till studieadministratörerna vänder du dig om du har frågor om registrering och antagning. Hit vänder du dig även för kursintyg men observera att du som har aktiverat din @student.umu.se - adress själv kan ta ut studieintyg och göra adressändring på studentwebben. Du kan maila studieadministratörerna via mailen studexp@cs.umu.se

Studievägledare

Våra studievägledare hjälper dig att planera dina studier. Du kan vända dig till dem när det till exempel gäller att hitta en lämplig kurs, få mer information om ämnets och kursers innehåll, kunskapsmål och arbetssätt. Du kan också få råd i studiesociala frågor samt hjälp att få det eventuella särskilda stöd du har rätt till. Studievägledarna har också den viktiga uppgiften att se till så att funktionsnedsättning, kön eller social och kulturell bakgrund inte blir något hinder för studie- och yrkesval. Studievägledarna har tystnadsplikt.

Du bokar tid för samtal med studievägledarna via e-post eller telefon. Marie Nordström är programstudievägledare för Kandidatprogrammet i Datavetenskap, Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Datavetenskap och allmän studievägledning. Lena Palmquist är programstudievägledare för Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design.

Datorsupport

 

Som student vid datavetenskap så kommer du att arbeta med datorer som ligger i ett lokalt nätverk skiljt från universitetets andra datorer. Det innebär exempelvis att du kommer få en datoranvändare med lagringsutrymme lokalt på institutionens system. Det innebär att vi också tillhandahåller en egen supportpersonal för datorsystemen vid institutionen. Om du har ett supportärende som rör institutionens datorsystem kan du maila till support@cs.umu.se.

Kursansvarig lärare

För varje kurs finns en kursansvarig lärare. Hen ska bland annat se till att schema finns tillgängligt enligt universitetets regler, att undervisning och examination genomförs i enlighet med kursplanen, att studieresultat rapporteras samt att kurserna utvärderas. Du hittar en lista över kursansvarig lärare och examinator för kurserna på den här sidan.

Programansvariga

Våra programansvariga svarar på alla övergripande frågor som berör programmet, om t ex kurs- och utbildningsplaner, scheman, praktik, studie- och arbetsmiljön, innehållet i programmets profiler och val av profil, utvärdering, rekrytering m m.
Jerry Eriksson - Kandidatprogrammet i datavetenskap
Frank Drewes - Masterprogrammet i datavetenskap
Henrik Björklund - Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap
Thomas Mejtoft - Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och design
Eddie Wadbro - Masterprogram i beräkningsteknik
Sven Rönnbäck - Masterprogram i robotik och reglerteknik

Studierektor och biträdande prefekter

 

Studierektor för grundutbildning, Stefan Holmgren, sköter det löpande arbetet kring vår utbildning som kursutbud, schemaläggning och bemanning.

Biträdande prefekt med ansvar för grundutbildning, Lena Kallin Westin, ansvarar för frågor som rör kursutbud, kursplaner, kursutvärderingar och är pedagogiskt ansvarig. Om du är missnöjd över något kring studierna i datavetenskap kan du vända dig till henne.

Studierektor för forskarutbildningen, Frank Drewes, svarar på frågor som rör utbildning för doktorander.

Prefekt

 

Prefekten är institutionens chef och har det övergripande ansvaret för all verksamhet. Ifall du upptäcker brott mot universitetets regelsamling eller andra föreskrifter kan du vända dig till honom. Ett viktigt ansvarsområde är arbetsmiljö.