Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kontakta oss – institutionen för datavetenskap

Har du funderingar kring antagning, registrering, din utbildning, val av kurser, eller behöver du hjälp med din dator och system? Vänd dig till våra kontaktpersoner vid institutionen för datavetenskap. Vi svarar gärna på dina frågor!

Studieadministratörer grundutbildning

Yvonne Löwstedt
Studieadministratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 98
Ellinor Hansson
Studieadministratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 90

Till oss vänder du dig när du har frågor om registrering, antagning eller önskar kursintyg. Du når oss direkt via e-post: studexp@cs.umu.se

Observera att du som har aktiverat din @student.umu.se-adress själv kan ta ut studieintyg och göra adressändring på studentwebben

Studievägledare

Marie Nordström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 08
Lena Palmquist
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 65
Lennart Steinvall
Amanuens, studiesamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 81

Vi hjälper dig att planera dina studier och informerar om ämnen och kursinnehåll. Vi arbetar även med studiesociala frågor, rätt till särskilt stöd och att funktionsnedsättning, kön eller social och kulturell bakgrund inte blir något hinder för dina studie- och yrkesval. Du bokar tid för samtal via e-post eller telefon. Vi har tystnadsplikt.

Lennart Steinvall är programstudievägledare för Kandidatprogrammet i datavetenskap, Masterprogrammen i datavetenskap, Artificiell Intelligens och beräkningsteknik samt för studenter som läser fristående kurser hos oss.

Lena Palmquist är programstudievägledare för Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design.

Marie Nordström är programstudievägledare för Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Datavetenskap. 

Internationaliseringsansvarig

Suna Bensch
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 48
Jan Erik Moström
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 94

Är du intresserad av att studera utomlands? Institutionen för datavetenskap har utbytesavtal med andra europeiska universitet via Erasmusprogrammet. Vi har även avtal med University of Colombo, School of Computing, finansierat av Linnaeus-Palme-programmet. Vill du veta mer om hur det går till att plugga utomlands, hör gärna av dig till:

Jan Erik Moström, studierektor, då vår ordinarie utbyteskoordinator Suna Bensch är tjänstledig.

Datorsupport

Tomas Forsman
Systemingenjör, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 40
Mattias Åsander
Systemingenjör, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 20
Bertil Lindkvist
Systemingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 81
Andreas Sandström
It-systemadministratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 23

Som student hos oss arbetar du med datorer som ligger i ett lokalt nätverk skiljt från universitetets andra datorer. Det innebär att du får en datoranvändare med lagringsutrymme lokalt på institutionens system och att vi har egen supportpersonal vid institutionen. Om du har ett supportärende, maila till support@cs.umu.se.

Kursansvarig lärare

För varje kurs finns en kursansvarig lärare som ansvarar för att schema finns tillgängligt enligt universitetets regler, att undervisning och examination genomförs i enlighet med kursplanen, att studieresultat rapporteras samt att kurserna utvärderas. Du hittar en lista över kursansvarig lärare och examinator för kurserna på den här sidan.

Programansvariga

Eddie Wadbro
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 38
Henrik Björklund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 89
Jerry Eriksson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 68
Juan Carlos Nieves Sanchez
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 25
Ola Ringdahl
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 22
Sven Rönnbäck
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 42
Thomas Mejtoft
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 33
Ulrik Söderström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 91

Har du frågor om ditt program, t ex kurs- och utbildningsplan, schema, praktik, studie- och arbetsmiljö, profilinnehåll, utvärdering eller rekrytering, vänd dig till programansvariga, som utses av Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten:

Eddie Wadbro Masterprogram i beräkningsteknik

Henrik Björklund Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap, (biträdande, Stefan Johansson)

Jerry Eriksson Masterprogrammet i datavetenskap och Kandidatprogrammet i datavetenskap, (biträdande, Stefan Johansson)

Juan Carlos Nieves Sanchez och Ola Ringdahl Civilingenjörsprogrammet i artificiell intelligens

Thomas Mejtoft Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och design, (biträdande Ulrik Söderström)

Sven Rönnbäck Masterprogram i robotik och reglerteknik

Studierektor 

Jan Erik Moström
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 94

Studierektor Jan-Erik Moström sköter det löpande arbetet kring vår utbildning, t ex kursutbud, schemaläggning och bemanning. Kontakta studierektorn via e-post: studrek@cs.umu.se

Studierektor – forskarutbildning

Frank Drewes och Lili Jang hanterar frågor som rör vår utbildning för doktorander. Du kan hitta svar på några vanliga frågor på denna sida.

Studieadministratörer – forskarutbildning

Till oss vänder du dig när du har frågor om registrering, antagning eller önskar kursintyg. Du når oss direkt via e-post: studexp@cs.umu.se

Biträdande prefekt

Frank Dignum ansvarar för forskning och lokaler. Lars Karlsson är pedagogiskt ansvarig för grundutbildning, kursutbud, kursplaner och kursutvärderingar. Vänd dig till Lars Karlsson om du är missnöjd med något kring dina studier. 

Ställföreträdande prefekt och biträdande prefekt 

Lena Kallin Westin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 33

Lena Kallin ansvarar för ekonomi och personal. Som ställföreträdande prefekt träder hon in och ersätter prefekten när han är bortrest. 

Prefekt

Erik Elmroth
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 86

Prefekten är institutionens chef och har det övergripande ansvaret för all verksamhet. Ifall du upptäcker brott mot universitetets regelsamling eller andra föreskrifter kan du vända dig till honom. Ett viktigt ansvarsområde är vår arbetsmiljö.