Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Förändringar för dig som student på grund av covid-19

Universitetet har fattat beslut om de smittskyddsåtgärder som ska gälla fram till 7 juni 2021. Det innebär att du ska undvika att besöka campus, och undvika att träffa andra som inte tillhör din närmaste krets. De här sidorna innehåller information om hur dina studier kan komma att påverkas, universitetets råd och riktlinjer samt tips och verktyg för att underlätta din studievardag.

Användning av munskydd
Användning av munskydd

Använd munskydd när du inte kan undvika att vistas nära andra.

Uppdateringar, senast uppdaterat 2021-03-01

Universitetets åtgärder  till och med vårterminen -21
Universitetets åtgärder till och med vårterminen -21

De åtgärder som infördes i november gäller fram till vårterminens slut 2021.

Vanliga frågor och svar
Vanliga frågor och svar

Här uppdateras löpande svar på vanliga frågor som uppkommer på grund av covid-19.

Undervisning, examination och lokaler
Undervisning, examination och lokaler

Åtgärder och anpassningar för mindre närvaro på campus på grund av covid-19.

Utlandsstudier under covid-19
Utlandsstudier under covid-19

Frågor och svar om utbyte, Erasmuspraktik och fältstudier genom Minor Field Studies.

Hantera oro kopplad till covid-19
Hantera oro kopplad till covid-19

Det är naturligt att känna oro, men om den stör din vardag är det viktigt att söka stöd.

Fixa hemmastudierna!
Fixa hemmastudierna!

Här hittar du råd, tips och verktyg som gör hemmapluggandet lite enklare.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)  för lärarstudenter under covid-19
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärarstudenter under covid-19

För dig som är lärarstudent och har frågor om din VFU under pandemin.

Klinisk praktik och VFU under covid-19
Klinisk praktik och VFU under covid-19

Aktuell information om covid-19 till studenter med VFU/klinisk praktik inom hälso- /sjukvård och äldreomsorg.

Så gör du vid symptom och bekräftad smitta

Vid symptom på sjukdom, även lätta: Stanna hemma tills du har varit symptomfri i 2 dagar. Du rekommenderas också att testa dig genom Region Västerbotten. Tänk på att när du har tagit ett test måste du hålla dig hemma och undvika att träffa andra tills ditt provsvar har kommit.
OBS! Personer som saknar svenskt personnummer eller som bara har ett tillfälligt personnummer måste kontakta en hälsocentral för att kunna lämna ett covid-prov.

Vid konstaterad covid-19: Informera din närmaste chef eller kursansvarige/lärare. Stanna hemma i minst 7 dagar efter insjuknande eller positiv provtagning. Utgå från det datum som inföll sist i din beräkning. Du ska även ha varit frisk och symptomfri i 2 dagar innan du återgår till campus.

Vid negativt provsvar: Stanna hemma tills du känner dig fullt frisk.

Om du får andra instruktioner från Smittskyddsenheten eller sjukvården är det deras information som gäller.

Läs mer om hur du lämnar prov för covid-19 (Region Västerbotten)

Kontakta universitetets krisledningsgrupp

Kontakta Umeå universitets gemensamma e-postadress för alla typer av frågor relaterade till covid-19, inklusive frågor som rör utbildning, forskning och samverkan.

Kontakta oss även om du upplever trängsel i någon av universitetets lokaler eller ser andra risker för smittspridning.

corona@umu.se