Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetets åtgärder för våren och sommaren 2021

Åtgärderna som listas på den här sidan gäller till den 29 augusti 2021. Därefter tar ett nytt beslut vid för höstterminens start 2021. Syftet med universitetets åtgärder är att minska antalet personer på campus för att undvika att människor blir sjuka.

Genom att var och en tar ansvar för att hålla avstånd hoppas vi kunna minska spridningen av covid-19 så pass att människor slipper bli svårt sjuka och att vården undviker överbelastning. 

Det här gäller 

  • Undvik att vistas på campus om du inte måste, och ha träffar som till exempel grupparbeten digitalt.  
  • Om du måste vara på campus för till exempel ett obligatoriskt moment – håll avstånd! 
  • Om du måste umgås i grupper vid till exempel grupparbeten, håll dig till samma grupp hela tiden och i så små grupper som möjligt. Smittskyddsläkaren rekommenderar en fast grupp om max 7 personer.  
  • Och så det viktigaste - Stanna hemma om du har symptom, även lindriga, till exempel hosta, snuva, halsont, illamående eller nedsatt lukt- och smaksinne​. 

Om du har haft symptom i minst ett dygn bör du testa dig för covid-19. Tänk dock på att inte testa dig om du inte har symptom för att testkapaciteten inte ska överbelastas​. Under tiden du inväntar provsvaret ska du stanna hemma och minimera din kontakt med andra. 

Lokaler och evenemang 

Universitetets lokaler inklusive Universitetsbiblioteket håller fortsatt öppet med begränsade öppettider, för att till exempel obligatoriska moment ska kunna genomföras och nödvändig litteratur ska gå att komma åt. Du bör trots det undvika att besöka universitetet om du inte måste och absolut inte om du känner dig det minsta sjuk​. 

  • Inga evenemang får genomföras i universitetets lokaler. 
  • Alkoholservering i universitetets lokaler är förbjudet. 
  • Studentkårerna uppmanas att inte ordna andra evenemang med alkoholservering​. 

Undervisning och examination 

Åtgärderna kan innebära att din undervisning eller salstentamen ställs om till digitala motsvarigheter. Du får i så fall information från din lärare​. Om du har minsta tecken på sjukdom får du inte delta i undervisning eller examination som kräver fysisk närvaro​.

För salstentamina finns särskilda rutiner som du måste känna till.
 
Du som genomför till exempel praktik, examensarbete eller verksamhetsförlagd utbildning ska följa riktlinjer och rekommendationer från den skola, vårdinrättning eller liknande där du är.

Håll dig uppdaterad 

För dig som student är det extra viktigt att läsa information om just ditt aktuella program eller kurs, då delar av undervisningen kan komma att ske digitalt, och förändringar kan komma med kort varsel. 

Vissa kursmoment, föreläsningar eller examinationer som skulle ha genomförts på plats kan behöva anpassas till lösningar eller alternativa former med fler digitala inslag. Undervisning kan också ske på andra tider än normalt för att lokalerna ska räcka till när antalet personer som får vistas i varje lokal begränsas. 

Hjälp till att minska smittspridningen genom att följa myndigheternas allmänna råd, förbud och universitetets åtgärder. 

Informationen på den här sidan gäller fram den 29 augusti 2021.

Nu gällande och kommande beslut

Följande rektorsbeslut anger detaljerna för universitetets åtgärder med anledning av covid-19 för perioderna som anges: