Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 23 november 2020)

printicon

Skärpta tillfälliga åtgärder på campus

På grund av ökad smittspridning i länet gäller nu skärpta åtgärder bland annat när det gäller att vistas på campus. Åtgärderna gäller under en begränsad period fram till 8 december, men beslutet kan komma att förlängas.

Genom att var och en tar ansvar för att hålla avstånd hoppas vi kunna minska spridningen av covid-19 så pass att människor slipper bli svårt sjuka och att vården undviker överbelastning.

Allmänt

 • Undvik att vistas på campus om det inte är nödvändigt, och försök att i första hand genomföra till exempel grupparbeten digitalt​.
 • Om du behöver vara på campus är det viktigt att hålla avstånd till dem runt omkring dig​.
 • Om du umgås i grupper utanför lärarledda undervisningssituationer, försök hålla dig till samma grupp hela tiden, och i så små grupper som möjligt. Smittskyddsläkaren rekommenderar en fast grupp om max 7 personer. Det här gäller till exempel vid grupparbeten.​
 • Stanna hemma om du har symptom, även lindriga, till exempel hosta, snuva, halsont, illamående eller nedsatt lukt- och smaksinne​.
 • Om du har haft symptom i minst ett dygn bör du även testa dig för covid-19​.
 • Tänk dock på att inte testa dig om du inte har symptom för att testkapaciteten inte ska överbelastas​.
 • Under tiden du inväntar provsvaret ska du inte besöka campus eller umgås med personer utanför ditt hem​.

Undervisning och examination

 • Åtgärderna kan innebära att din undervisning eller salstentamen ställs om till digitala motsvarigheter. Du får i så fall information från din lärare​.
 • Om du har minsta tecken på sjukdom får du inte delta i undervisning eller tentamen som kräver fysisk närvaro​.
 • Du som genomför till exempel praktik, examensarbete eller verksamhetsförlagd utbildning ska följa riktlinjer och rekommendationer från aktuell huvudman​.

Lokaler och evenemang

 • Universitetets lokaler inklusive Universitetsbiblioteket håller fortsatt öppet med ordinarie öppettider, men du ska undvika att besöka universitetet om du inte måste och absolut inte om du känner dig det minsta sjuk​.
 • Inga evenemang får genomföras i universitetets lokaler. Alkoholservering är förbjudet.
 • Studentkårerna uppmanas att inte heller anordna andra evenemang med alkoholservering​.

Ovanstående gäller från 11 november till 8 december.

Läs hela nyheten: Fler åtgärder på grund av ökad smittspridning i länet