Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Undervisning, examination och lokaler

Umeå universitet följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har gjort flera förebyggande åtgärder och anpassningar för att begränsa smittspridning av coronaviruset på våra campus.

Lokaler och evenemang 

Universitetets lokaler inklusive Universitetsbiblioteket har öppet. Du bör trots det undvika att besöka universitetet om du inte måste och absolut inte om du känner dig det minsta sjuk​. 

 • Inga evenemang får genomföras i universitetets lokaler. 
 • Alkoholservering i universitetets lokaler är förbjudet. 
 • Studentkårerna uppmanas att inte ordna andra evenemang med alkoholservering​ i andra lokaler. 

Sommaröppet
Veckorna 26-32 är universitetets hus låsta. Som anställd eller student kommer du in i de hus du har behörighet till med ditt Umu-kort och PIN-kod.

Anpassning av lokaler

Alla publika ytor, lärosalar, grupprum och studieplatser har anpassats så långt det varit möjligt för att kunna hålla avstånd. Detta gör universitetet genom att

 • begränsa antalet sittplatser i hörsalar
 • placera ut skyltar och avspärrningar för att hålla avstånd i publika utrymmen
 • utöka städningen av bland annat hörsalar och toaletter
 • distribuera handsprit till institutioner, enheter, hörsalar och publika utrymmen.

Av säkerhetsskäl hålls vissa hus låsta även under terminstid. Detta gäller för närvarande Universitetsledningshuset och Förvaltningshuset. Enstaka dörrar till dessa byggnader är dock öppna dagtid.

Undervisning

Undervisning bör genomföras med digitala inslag eller andra undervisningsformer som inte innebär fysisk närvaro på campus. Det innebär att dina studier troligen kommer att se annorlunda ut jämfört med vad du hade tänkt.

Om det går att genomföra smittsäkert kommer du som i höst är nybörjarstudent på ett program ha en del av din utbildning på campus i början av terminen för att du ska få en god start på dina studier. Men det är också sannolikt att även du har en del moment digitalt.

Under Frågor och svar hittar du svar på några vanliga funderingar kring undervisning. Kolla också på sidan Fixa hemmastudierna som innehåller tips om hur du bäst anpassar dig till att plugga hemma.

Om du har andra frågor kan du kontakta din lärare eller studievägledare.

Examination

Rektor har beslutat att examinationer bör ställas om till digitalt genomförande eller andra examinationsformer som inte innebär fysisk närvaro, förutsatt att rättssäkerhet och rimliga krav på kvalitet kan tillgodoses. Dina examinationer kan alltså bli annorlunda än vad du hade räknat med.

Däremot är viss typ av kunskap och förståelse inte möjlig att examinera rättssäkert genom hemtentamen, eftersom svaren kan vara lättillgängliga genom internetsökningar eller samarbeten.

Och videoövervakade examinationer i hemmet är något som både universitetets pedagogiska experter och studentkårerna avråder ifrån av integritets- och rättssäkerhetsskäl.

Av de anledningarna behöver universitetet fortfarande genomföra vissa examinationer genom salstentamen. Kontakta din kursansvariga lärare för att få veta vad som gäller i just ditt fall.

Läs nedan om vilka smittskyddsåtgärder som är tagna och vad du som student måste känna till och göra inför och under din salstentamen.

Nya rutiner vid salstentamen

För att minska smittspridningen av covid-19 i samband med salstentamen har tillfälliga rutiner införts.

Delta inte vid sjukdom

Ingen student som har symptom på sjukdom får delta vid salstentamen. Studenten ska meddela kursansvarig lärare om han eller hon inte kan delta. En student som inte kan delta på grund av sjukdom, eller inte vill delta på grund av oro, har möjlighet att delta vid nästa tillfälle.

Minska trängsel i byggnaden

Det är viktigt att studenter lämnar byggnaden så snart de lämnat in sin tentamen och på så sätt inte uppehåller sig i onödan i lokalerna.

Studenter uppmanas att hålla avstånd och undvika att tala med tentamensvakten och varandra i så stor utsträckning som möjligt inför, under och efter sin tentamen.

Smittskyddsåtgärder i tentamenssalar

 • Antalet studenter i varje sal är kraftigt begränsat. Det maximala antalet är 20 skrivande per sal. Vissa mindre salar rymmer ännu färre platser.
 • Alla skrivande är placerade med ett avstånd om 2 meter i alla riktningar från varandra.
 • Bord och toaletter rengörs mellan tentamenspassen.
 • Munskydd rekommenderas vid salstentamina och tillhandahålls till alla studenter.
 • En student som känner sig orolig över att delta kan också välja att avstå och har då möjlighet att delta vid nästa tillfälle som ges.
 • Lokalerna på Östra Paviljongen ventileras på full effekt, vilket också gör att det kan upplevas kallt.
 • För att möjliggöra för dem som verkligen behöver skriva salstentamina anpassas nu fler lokaler utöver Östra Paviljongen till avstånd och maxantal. Tentor kan också schemaläggas till söndagar eller till kvällstid med start klockan 18.00.
 • För att minska folksamlingar på Östra Paviljongen startar tentamen på olika tider i olika salar.

Dialog om smittskyddsåtgärderna sker med Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten.

Använd munskydd

Umeå universitet följer rekommenderade avstånd vid salstentamen och har kraftigt begränsat antalet skrivande i varje sal för att minska risk för smittspridning. Trots detta rekommenderar smittskyddet att munskydd används av skrivande och personal vid salstentamen som en extra säkerhetsåtgärd. Studenter erbjuds engångsmunskydd i anslutning till salstentamen.

Läs om hur munskydd ska användas

Studenter ska vara anmälda

Samtliga studenter ska vara anmälda för att skriva tentamen och finnas med på den anmälningslista som institutionen skickar till Tentamensservice. Oanmälda studenter får inte skriva tentamen.

Minskad kontakt med lärare

För att undvika att många använder samma telefon och att onödig kontakt sker med tentamensvakten, kan studenter inte ringa sin lärare om oklarheter i tentan. Istället uppmanas studenten att göra en kommentar i tentan. Lärare får heller inte besöka salen under tentamensskrivningen. Vid speciella situationer, som till exempel oklarheter om hjälpmedel eller att frågor saknas i tentan, kan vakten ringa läraren.

Fler entréer på Östra Paviljongen

Varje skrivsal på Östra Paviljongen har nu en anvisad entré för att minska trängsel vid in- och utpassering. Alla studenter måste inför sin tentamen därför ta reda på i vilken sal skrivningen ska ske och vilken entré studenten ska använda. Se karta.

Öppna kartan för att se de olika entréerna och vilka salar de leder till.

Insläpp i tentamenssalen

För att minska köbildning när studenterna går in i salen kommer inte tentamensvakten att kontrollera legitimation och anmälan vid dörren. I stället kontrollerar vakten det efter att tentamen har börjat. En lista med anmälda studenter finns uppsatt utanför respektive sal.

Inlämning av tentamen

Vid inlämning av tentamen går studenten fram till vaktbordet, visar legitimation och lämnar in sin tenta.

Ny rutin är att plexiglas finns uppsatta mellan student och vakt. Detta finns i de flesta skrivsalar. På Östra Paviljongen finns även markeringar på golvet som anvisar att max en student får stå i kö samt att studenten ska hålla lämpligt avstånd.