Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Undervisning, examination och lokaler

Umeå universitet följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har gjort flera förebyggande åtgärder och anpassningar för att begränsa smittspridning av coronaviruset på våra campus.

Första- och sistaårsstudenter är prioriterade undervisning på campus under höstterminen. För dig som student innebär det att det är extra viktigt att läsa information om just ditt aktuella program eller kurs, då delar av undervisningen kan komma att ske digitalt.

Vissa kursmoment eller föreläsningar genomförs på distans, examinationer anpassas till alternativa former och undervisning kan komma att ske på andra tider än normalt för att lokalerna ska räcka till.

Anpassning av lokaler 

Alla publika ytor, lärosalar, grupprum och studieplatser kommer att anpassas så långt det är möjligt för att vi ska kunna hålla avstånd. Detta gör vi genom att

  • begränsa antalet sittplatser i hörsalar
  • placera skyltar ut för att hålla avstånd i publika utrymmen 
  • utöka lokalvården där bland annat hörsalar och toaletter desinficeras en gång per dag
  • distribuera handsprit till institutioner och enheter.

Av säkerhetsskäl hålls fortsatt vissa hus låsta enligt beslut av säkerhetsfunktionen. Detta gäller för närvarande Universitetsledningshuset och Förvaltningshuset. Enstaka dörrar till dessa byggnader är dock öppna dagtid.

Nya rutiner vid salstentamen

För att minska smittspridningen av covid-19 i samband med salstentamen, införs nya tillfälliga rutiner.

Tentamenssalar utanför Östra Paviljongen

Under perioder då många tentor skrivs samtidigt, kommer fler platser än Östra Paviljongen att användas för att vi ska kunna hålla avståndsreglerna. Till exempel kommer tentor att skrivas i salar på Iksu, Nolia, Ersboda Folkets Hus och campus. Även där gäller så klart samma regler:

  • Max 50 personer i en sal.
  • Rekommenderat avstånd ska hållas mellan skrivplatserna.

Studenter ska vara anmälda

Samtliga studenter ska vara anmälda för att skriva tentamen och finnas med på den anmälningslista som institutionen skickar till tentamensservice. Oanmälda studenter kommer inte att få skriva tentamen.

Fler entréer

Istället för att använda bara en entré på Östra paviljongen kommer vi att ha fyra entréer. Dessa kommer att vara knutna till olika salar.

Öppna kartan för att se de olika entréerna och vilka salar de leder till.

Olika starttider

För att minska folksamlingar på Östra paviljongen kommer vi att ha olika starttider. Starttiden för fyra av salarna kommer att vara kl. 8.00 och kl. 16.00. Starttiden för de andra fyra salarna kommer att vara kl. 9.00, 14.00 och 18.00. Vissa undantag kan förekomma.

Insläpp i tentamenssalen

För att minska köbildning när studenterna går in i salen kommer inte tentamensvakten att kontrollera legitimation och anmälan vid dörren. I stället kontrollerar vakten det efter att tentamen börjat. Listor med anmälda studenter kommer att finnas uppsatta utanför respektive sal.

Minskad kontakt med lärare

För att undvika att många använder samma telefon och att onödig kontakt sker med tentamensvakten, kommer studenter inte att kunna ringa sin lärare om oklarheter i tentan. Istället uppmanas de att göra en kommentar om det i tentan. Lärare får heller inte besöka salen under tentamens gång. Vid speciella situationer som till exempel frågetecken vid hjälpmedel eller att frågor saknas i tentan kan vakten ringa läraren.

Inlämning av tentamen

Vid inlämning av tentamen går studenten fram till vaktbordet, visar legitimation och lämnar in tentan. Ny rutin är att plexiglas finns uppsatt mellan student och vakt, samt att markeringar på golvet anvisar att max en student får stå i kö samt att den håller lämpligt avstånd.

I övrigt kommer studenterna uppmanas att hålla avstånd och undvika att tala med tentamensvakten och varandra i så stor utsträckning som möjligt.

 

Tillsammans hjälps vi åt

Umeå och Västerbotten har hittills haft väldigt få fall av allvarligt sjuka i covid-19. Vi kan tillsammans hjälpas åt att hålla den siffran nere. Det är viktigt att du som student håller avstånd, tvättar händerna och stannar hemma vid minsta symptom för att förhindra smittspridningen. Universitetet rekommenderar studenter att använda digitala lösningar för samarbete i de fall det är möjligt.