Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utlandsstudier

Information för dig som är utomlands på utbyte, gör Erasmuspraktik, eller fältstudier genom Minor Fields Studies. Eller för dig som ska på utbyte hösten 2020.

Förberedelser inför utbildning hösten 2020

Inresande internationella studenter

Även om situationen inför hösten är osäker, särskilt med avseende på internationellt resande, bör inresande studenter söka uppehållstillstånd för att vara beredda att delta i campusbaserad undervisning till hösten.

Beroende på vilken form som beslutas för undervisningen när höstterminen startar, och hur prognosen för covid-19-situationen då ser ut, behöver individuella överväganden därefter göras för de olika studentgrupperna.

Utresande utbytesstudenter

Som en säkerhetsåtgärd rekommenderas ansvariga för utresande studenter med utbyten planerade till höstterminen 2020, att tillsammans med studenterna se över möjligheterna att senarelägga utbytesstudierna.

För utresande på universitetsövergripande utbytesavtal, north2north eller Nordlys, hjälper International Office till med hanteringen. Övriga utresande studenter uppmanas kontakta institutionens internationella kontaktperson.

Vanliga frågor

Jag studerar utomlands just nu – rekommenderas jag att återvända?

Om du befinner dig i ett land som Utrikesdepartementet (UD) avrådde från att resa till innan den 14 mars, rekommenderas du att återvända till Sverige.

Den 14 mars beslutade UD om att avråda från icke nödvändiga resor till samtliga länder. I dagsläget går Umeå universitet inte ut med en generell rekommendation om att alla studenter som befinner sig utomlands för studier eller praktik bör återvända till Sverige.

Alla studenter som är på utbyte, praktik, eller MFS genom Umeå universitet ska under söndagen 15 mars ha blivit kontaktade via e-post. Om du inte har fått mejlet, kontakta ingrid.svensson@umu.se, enhetschef på International Office.

Jag är på utbyte, Erasmuspraktik, eller MFS just nu – vad gäller angående min försäkring?

Alla Umeå universitets utresande utbytesstudenter, Erasmuspraktikanter och du som gör fältstudier via Minor Field Studies, är försäkrade via Kammarkollegiets Student UT-försäkring. Denna försäkring gäller även om UD avråder från icke nödvändiga resor till den region man befinner sig i. Kammarkollegiet har också en sida med frågor och svar gällande covid-19-viruset.

Om du väljer att återvända till Umeå/Sverige och antingen fortsätter läsa online via ditt värduniversitet eller väljer att avbryta ditt utbyte och fortsätta studera via Umeå universitet, är du inte försäkrad under den tid som du studerar hemma. Student UT-försäkringen gäller i det land där värduniversitetet finns, och personskadeförsäkringen för studenter gäller när du studerar på campus (samt till och från campus).

Jag har varit tvungen att ställa in min resa – får jag ersättning? 

Universitetet har inte möjlighet att ge ersättning till exempelvis studenter som behöver ställa in sina bokade resor. 

Om jag vill avbryta mina utbytesstudier på grund av covid-19 i det område där jag befinner mig på utbytesstudier – hur går jag tillväga och hur kommer det att påverka mina studier vid Umeå universitet?

Om du är utbytesstudent och vill avbryta dina utbytesstudier på grund av covid-19, så kan du kontakta Falck Global Assistance för att få hjälp med din hemresa: +46 8-587 717 49, e-post: fga@se.falck.com

Du kan också boka och betala din egen resa hem, och senare göra en skadeanmälan till Kammarkollegiet för att få kompensation för resan.

Information om hur du gör en skadeanmälan finns på:
Utresande utbytesstudenter (Student Ut)

Umeå universitet kommer att göra det vi kan för att underlätta för utbytesstudenter som avbryter sina utbytesstudier på grund av covid-19.

Studenter som avbryter sina utbytesstudier och som vill fortsätta studera vid Umeå universitet redan nu under våren uppmanas ta kontakt med sin programansvariga eller motsvarande.

Se även under frågan Vad ska jag tänka på när jag återvänder till Umeå universitet från ett annat land?

Vad gäller angående Erasmusstipendiet om jag avbryter mina utbytesstudier?

I dagsläget har vi inga raka svar (till exempel om du kan få behålla stipendiet om du väljer att avbryta dina utbytesstudier). Det är Universitets- och högskolerådet som beslutar om detta. För mer information om vad som gäller i ditt fall, kontakta erasmusstipendium@umu.se

Vart vänder jag mig om jag har andra funderingar gällande hur mina studier utomlands påverkas av covid-19?

Om du är utbytesstudent är du är välkommen att höra av dig till antingen International Office på outgoing.io@umu.se eller till den internationella kontaktpersonen vid din institution. Om du är på fälstudier via Minor Field Studies är du välkommen att höra av dig till mfs.io@umu.se

Mitt värdlärosäte stänger temporärt eller ändrar sina undervisningsformer – vad behöver jag göra nu?

Om du har påbörjat ditt utbyte, men värdlärosätet inför distansundervisning, anses du vara på ditt utbyte oavsett om du åker hem och läser på distans från Sverige eller stannar kvar och läser på distans i värdlandet. Detta gäller under förutsättning att din avsikt är att återvända till att läsa på partnerlärosätet när det öppnar för undervisning igen. Du behåller då ditt Erasmusstipendium.

CSN har information för studenter som påverkas av covid-19

Vad ska jag tänka på när jag återvänder till Umeå universitet från ett annat land?

Umeå universitet genomför sedan den 18 mars distansundervisning till och med den 7 juni 2020 (vårterminens slut) om inte annat anges i beslutet. Beslutet i sin helhet, och information som gäller lokaler finns på:
Rektorsbeslut

Alla som nyligen har vistats eller vistas utomlands ska stanna hemma under två veckors tid efter hemkomst, oavsett om du har symptom på sjukdom eller inte. Meddela din kursansvariga lärare.

Om du får symptom på sjukdom uppmanas du att undvika sociala kontakter. Läs mer på 1177.se (Vårdguiden) och besök inte fysiskt en hälsocentral eller akuten. 

Tänk på att försäkringen Student UT och personskadeförsäkringen för studenter inte gäller om du studerar hemifrån. Se under Jag är på utbyte just nu - vad gäller angående min försäkring?

Jag planerar att åka på utbyte till hösten. Kommer jag att kunna åka?

Det går tyvärr inte att ge något generellt svar om utbytesstudier till hösten. Kontakta din institution eller International Office för diskussion om dina planer.

I media den 6 maj förekommer information som kan tolkas som att Umeå universitet ställt in allt studentutbyte under höstterminen 2020. Detta stämmer inte.

Om Umeå universitet eller det värduniversitet du ska åka till fattar beslut om att utbyte INTE ska genomföras till hösten så kommer du att bli kontaktad. 

Kontakt med studentorganisationer i Europa

Du som befinner dig i ett europeiskt land och har frågor om studier och rättigheter, eller om du behöver hjälp i kontakt med vård och myndigheter (t.ex. om något behöver översättas), är välkommen att kontakta:

European Students Union (ESU) som har en databas med kontaktinformation för sina medlemsorganisationer och eventuell specifik information angående Coronaviruset. Listan uppdateras löpande.

Erasmus Student Network (ESN) som finns på plats på lärosäten över hela Europa och hjälper gärna de studenter som behöver stöd. Lista över nationella och lokala ESN-sektioner.