Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 december 2020)

printicon

Vanliga frågor och svar

Symptom och sjukdom

Jag känner mig sjuk, hur testar jag mig?

När du har symptom som du tror kan vara covid-19 och som inte har gått över efter 24 timmar bör du göra en provtagning genom Region Västerbotten, eller den region du befinner dig i. Provtagningen är kostnadsfri. Tänk på att när du har tagit ett test måste du hålla dig hemma och undvika att träffa andra tills ditt provsvar har kommit. Detta gäller även när du har symptom och inte har testat dig.

Läs mer i Frågor och svar beroende på vilket provsvar du får: "Jag har testats negativt för covid-19, kan jag gå tillbaka till universitetet då fast jag har symptom?" respektive i "Vad gör jag om jag fått ett positivt coronabesked?"

Läs mer om hur du lämnar prov för covid-19 (Region Västerbotten)

Vad gör jag om jag fått ett positivt svar på mitt covid-prov?

I överensstämmelse med Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska du som har en konstaterad covid-19-infektion stanna hemma och undvika kontakt med andra i minst sju dagar efter insjuknande eller positiv provtagning. Utgå från det datum som inföll sist när du gör din beräkning. Du ska även ha varit frisk och symptomfri i två dagar innan du får träffa andra igen.

Om du har gjort ett covid-19-test och fått ett positivt besked ska du så fort som möjligt informera din kursansvariga eller lärare, för att de ska kunna hjälpa Region Västerbotten med smittspårning. De kan i vissa fall be din kursansvariga om hjälp att kontakta de personer som har varit i närkontakt med dig, som till exempel lärare eller kursare.

När du har informerat universitetet kommer det inte att delas vidare till någon annan än de som krävs för att smittspårning ska kunna göras – om du inte vill det. Du och din lärare kommer att prata om vilka du har kommit i kontakt med och vilka som kan behöva informeras. Du kan sedan välja själv om du eller din kursansvariga ska kontakta de kursare och lärare som behöver få information.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Jag har testats negativt för covid-19, kan jag gå tillbaka till universitetet då fast jag har symptom?

Om ditt provsvar visar att du inte har covid-19 innebär det att du kan gå tillbaka till dina studier på universitetet först när symptomen försvunnit och du är fullt frisk.

Det finns en liten risk att analyssvaret är falskt negativt, det vill säga att du trots allt har covid-19. Det är därför extra viktigt att du inte vistas på universitetet förrän du är helt frisk. Fortsätt sedan att följa myndigheternas råd. Källa: 1177.se

Behöver jag sjukanmäla mig om jag är sjuk och inte kan studera?

Försäkringskassans hemsida hittar du information om vad som gäller för sjukdom under studietiden.

CSN har uppdaterad information för studenter som påverkas av covid-19.

Vad gäller dig som redan har haft konstaterad covid-19 och har tillfrisknat?

Om du har haft en covid-19-infektion som har bekräftats med PCR-prov eller om du har testats positivt i ett antikroppstest bedömer Folkhälsomyndigheten att du sannolikt har ett skydd som varar upp till ett halvår från att du fick ditt testresultat.

Det här innebär att du har möjlighet att umgås med andra personer – även inomhus – oavsett om du själv eller personerna du vill umgås med tillhör en riskgrupp. Dock måste varje person alltid göra en egen bedömning utifrån den enskilda situationen.

Om en person i ditt hushåll eller i din närhet skulle insjukna, exempelvis inom några veckor, innebär din tidigare sjukdom att du sannolikt inte behöver sättas i karantän på nytt. Smittskyddsenheten i regionen gör bedömningar i respektive fall.

Däremot måste du fortsätta följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen i samhället genom att

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Tvätta händerna regelbundet. När du tar i saker kan virus fastna på händerna. Genom att tvätta händerna ofta försvinner viruset från händerna. Och på så sätt minskar du risken för smittspridning.
  • Håll avstånd till personer utanför din umgängeskrets.

Om du är aktiv inom hälso- och sjukvården samt omsorg måste hygienrutiner och rutiner kring personlig skyddsutrustning också fortsätta att följas trots genomgången infektion.

Läs mer om bedömning av immunitet (Folkhälsomyndigheten)

Vad ska jag göra om någon jag bor med har bekräftats smittad av covid-19?

  • Du som delar boende med en person med bekräftad covid-19 rekommenderas att bedriva studierna hemifrån.
  • När det gäller obligatoriska moment, som bara kan genomföras fysiskt på campus, uppmanas du att kontakta institutionen/kursansvarig lärare eller motsvarande för att diskutera om en annan lösning är möjlig.
  • Om det inte är möjligt att anordna en motsvarande typ av examination kan du medverka vid nästa omprovstillfälle.
  • Om du är hemma med sjukt barn kan du ha möjlighet att ansöka om ersättning för vård av barn via Försäkringskassan.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för dig som bor med någon med bekräftad Covid-19

Folkhälsomyndigheten kom den 1 oktober 2020 med nya rekommendationer som innebär att en person som delar boende med någon, så kallade hushållskontakter, som smittats av covid-19 ska ges förhållningsregler av en läkare. Förhållningsreglerna kan variera, men ska som regel gälla i 7 dagar från den smittade personens provtagning.

Om du bor tillsammans med en person som har bekräftats smittad med covid-19 kommer du att bli kontaktad av en smittspårare. Du blir ombedd att vara noga med dina hygienrutiner, uppmärksamma symptom på covid-19 och i möjligaste mån fysiskt distansera dig från den smittade personen. Du blir också ombedd att testa dig för covid-19 efter ungefär 5 dagar.

Smittspåraren kommer ge dig förhållningsregler som kan innebära att du inte får vistas på universitetet. Du är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.

Om du tidigare har haft en covid-19-infektion som bekräftats med PCR-prov eller antikroppsprov behöver du sannolikt inte sitta i karantän igen.

Om du bor i en studentkorridor skriver Folkhälsomyndigheten så här: "Personer som delar vissa ytor i boendet - såsom studentkorridorer - undantas generellt under förutsättning att fysisk distansering har skett."
Det innebär att smittspårningen troligen bara kommer att omfatta dig om du anses ha kommit i nära kontakt med den smittade. Individuella bedömningar görs därför från fall till fall.

Läs mer:

Personer som bor med smittade av covid-19 ska betraktas som möjliga fall (Folkhälsomyndigheten)

Information om ersättning för vab, läs under avsnitt Om du är eller ska bli förälder (Försäkringskassan)

Se även fråga och svar: "Vad gäller dig som redan har haft konstaterad covid-19 och har tillfrisknat?"

Vad gäller om en nära studentkollega konstaterats smittad av covid-19?

Om en studentkollega som du delar rum eller samarbetar nära med har konstaterats smittad av covid-19 är universitetets rekommendation att du om möjligt bör studera hemifrån de närmaste 7 dagarna och undvika närkontakt med andra.

Det här gäller om du har träffat den smittade under de 24 timmarna innan insjuknandet eller provtagningsdatum samt om du har träffat den smittade inom två meter i mer än 15 minuter. Detta är särskilt angeläget om du och den smittade har träffats i ett mindre rum.

Den här informationen är avstämd med Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten.

Vad bör jag tänka på om jag bor i samma studentkorridor (eller motsvarande) tillsammans med en person som har sjukdomssymptom?

Samma rekommendationer gäller som i det övriga samhället. Bästa sättet att minska smittspridningen är att be personen i fråga hålla stängd dörr. Det är också viktigt att vara mycket noga med handhygien, begränsa sociala kontakter, hjälpa till med inköp och ärenden samt om ni har tillgång till handsprit eller ytdesinfektion att använda det flitigt på handtag med mera och förslagsvis schemalägga vistelse i köket. Om du får symptom och tillhör en riskgrupp så ska du söka mer information på 1177.se.

Vad gäller om jag tillhör en riskgrupp och inte kan medverka på obligatoriskt moment?

Om du tillhör en riskgrupp och inte har möjlighet att medverka på ett obligatoriskt moment, ska du meddela kursansvarig helst vid kursstart men senast 10 arbetsdagar innan examinationstillfället om behov av anpassning finns. Institutionen bör då se om en annan lösning är möjlig, till exempel närvaro via distans. Institutionen bör också överväga om en annan typ av examination är möjlig att utföra. Om det inte är möjligt med en motsvarande typ av examination ska du erbjudas att medverka vid nästa omprovstillfälle (på samma sätt som vid sjukfrånvaro eller annan frånvaro).

Om det inte finns möjlighet till anpassningar kan du fundera över möjligheten att ansöka om studieuppehåll för att då kunna återuppta studierna vid ett senare tillfälle då du har möjlighet att närvara.

Läs mer om studieuppehåll

Avstånd på campus

Hur ska det vara möjligt att hålla avstånd på campus?

Just nu ska alla försöka undvika att vara på campus om det inte är nödvändigt. Om du behöver vara på campus är det viktigt att du håller avstånd till dem runt omkring dig.

Alla behöver också ta ett personligt ansvar för att vi tillsammans ska minska risken för smittspridning.

Om du måste umgås i grupp utanför lärarledd undervisning, försök hålla dig till samma grupp hela tiden, och i så små grupper som möjligt. Smittskyddsläkaren rekommenderar en fast grupp om max 7 personer.​

Hur ska vi sitta i föreläsningssalarna?

Sittplatser i salar är markerade för att säkerställa avstånd. Följ de avgränsningar som finns (rödvitt band innebär att en sittplats inte är tillgänglig).

Jag känner mig orolig inför att komma till campus. Vad ska jag göra?

Om du som student känner en stor oro kan du kontakta din kurs- eller programansvariga för att försöka hitta individuella lösningar, eller kontakta Studenthälsan för samtalsstöd.

Undervisning, examination och VFU

När kommer resultatet på mitt prov?

Vanligtvis ska resultat på prov meddelas inom 15 arbetsdagar. Men på grund av omständigheter som covid-19 medför kan det ta längre tid för dina lärare att rätta prov. Till exempel för att provet har bytt form. Rektor har därför beslutat att publicering av provresultat kan ske senare än inom 15 dagar. Men om det är fallet ska du som student informeras om när resultatet kommer publiceras. 

Beslutet gäller från den 30 november 2020 till den 23 mars 2021.

Kan en kurs, modul eller prov som jag är antagen till flyttas?

Ja, om ingen annan lösning är möjlig för att minska risken för smittspridning utan att kursens kvalitet eller rättssäkerhet påverkas får ansvarig för utbildningen besluta om att tillfället får flyttas till ett annat datum. Kontakta din studievägledare om du har frågor.

Kan jag resa hem och studera nu när undervisningen allt mer sker digitalt?

Utbildningar på Umeå universitet ges fortfarande på studieorten men har utökade digitala inslag. Det innebär att du kan ha föreläsningar och obligatoriska moment som inte går att genomföra digitalt och som du måste närvara vid på din studieort. Beroende på hur smittläget utvecklas och vilka råd som myndigheterna ger kan undervisningen också komma att ändras till att åter bli mer campusförlagd. Om du lämnar din studieort och därför väljer att inte vara med på obligatoriska moment har du möjlighet att vara med nästa gång de ges. Men om du inte deltar bör du tänka på att det kan påverka dina möjligheter till studiemedel och din behörighet inför kommande kurser.

Vad gäller för min examination under de tillfälliga åtgärderna, kommer den genomföras digitalt eller i sal?

Rektor beslutade den 11 november att examination bör ställas om till digitalt genomförande, förutsatt att rättssäkerhet och att rimliga krav på kvalitet kan tillgodoses.

Universitetet som helhet vidtar en rad åtgärder för att det ska vara säkert och tryggt för studenter och medarbetare att studera och arbeta vid universitetet, i det ingår även examination. Det innebär att salstentamina, i de fall de är nödvändiga, anpassas så att de ska vara så säkra som möjligt. Om din lärare har bedömt att någon form av fysisk närvaro krävs för din examination kan du också känna dig trygg i att åtgärder har vidtagits för att du ska kunna delta på ett säkert sätt.

Viktigt är dock att du inte deltar om du har minsta symptom på sjukdom. Om du inte kan delta på grund av sjukdom har du rätt att delta vid nästa omprovstillfälle.

Vänligen ha förståelse för att snabba förändringar kan vara nödvändiga och att beslut om examinationer som ligger längre fram i tiden kan behöva vänta.

Kontakta din kursansvariga lärare för att få veta vad som gäller i just ditt fall.

Läs om de nya rutinerna för salstentamen

Får en kurs som utannonserats som campuskurs, ges digitalt?

En kurs som utannonserats som campuskurs får ges helt eller delvis digitalt om kursplanen tillåter det. Om kursplanen anger att undervisningen ska ske på campus kan institutionen ta beslut om avsteg från kursplan med syfte att minska smittspridningen av covid-19 så att kursen kan ges helt eller delvis digitalt.

Läs rektorsbeslut Avsteg från kursplan för att förhindra spridning av covid-19

Kan en aktiverad webbkamera krävas vid undervisning och examination?

I ett tillfälle där du som student ska delta digitalt och där det är nödvändigt att delta med bild, kan lärarna kräva att du deltar med aktiverad webbkamera. Men om det inte finns något nödvändigt behov att delta med aktiverad webbkamera kan din lärare inte kräva det oavsett om det är ett obligatoriskt moment eller inte.

Du ska i god tid innan tillfället ha fått information om att detta är ett krav. Om en student inte har tillgång till webbkamera eller om tekniken inte fungerar ska en annan lösning försöka nås eller så ska du få erbjudande om ett nytt tillfälle.

Kan betygsskalan på en pågående kurs ändras?

Nej, betygsskalan på en pågående kurs kan inte ändras. Men betygsskalan på ett enskilt prov kan göras om.

Vad gäller angående VFU och praktik?

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fortsätter om huvudman godkänner detta och handledning för studenten kan säkerställas.

Studenter som genomför praktik, undervisning, examensarbete, verksamhetsförlagd utbildning och liknande ska följa riktlinjer och rekommendationer från aktuell huvudman.

Covid-19-information till studenter med VFU/klinisk praktik i hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Information till dig som gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i förskola och skola

Vad gäller kring resor i och mellan regioner för att delta i obligatoriska moment?

I ett flertal län gäller allmänna lokala råd som innebär att individer ska avstå från onödiga resor. Universitet bedömer att resor som krävs för att delta i obligatoriska moment som inte går att genomföra digitalt, ska ses som nödvändiga. Om du väljer att inte närvara vid det obligatoriska momentet kan du delta vid nästa tillfälle momentet ges. 

Hur kommer mitt omprov gå till?

Om det gjordes ett avsteg från din kursplan och avsteget fortfarande gäller vid omprovsdatumet, så är det den beslutade examinationsformen i avsteget som gäller. Men om inget beslut om avsteg har gjorts eller om datumet för avsteget har passerat så återgår examinationsformen till den ursprungliga formen, även för omprov. Det innebär att omprovet kommer ha den form som finns beskrivet i kursplanen.

Hur kan mina studiemedel påverkas? (Intyg till CSN)

Om en kurs, del av kurs eller ett prov har flyttats på grund av covid-19 och detta påverkar studieresultatet, kan du som läst en sådan kurs behöva skicka ett intyg till CSN när du ansöker om nya studiemedel.

Se denna webbsida för intyg om din kurs flyttat eller blivit inställd

På CSN webbsida kan du läsa om hur studiemedlet påverkas av covid-19

Övrigt

Jag behöver ett negativt covid-resultat för att kunna resa till mitt hemland över julen. Vad ska jag göra?

Vissa länder kräver att inkommande resenärer kan uppvisa ett negativt covid-resultat för att få komma in i landet. Provresultatet måste dessutom vara färskt. Provtagning sker vanligtvis bara på personer som uppvisar symptom på smitta. Om du har ett svenskt personnummer kan du vända dig till en privat vårdgivare som utför tester för reseintyg. Om du saknar svenskt personnummer ska du i första hand vända dig till din hälsocentral och förklara din situation. Om ditt hemland kräver ett skriftligt intyg på negativt provresultat kan du inte använda egenprovtagningen.

Det är viktigt att planera din resa väl om testet ska vara taget inom 72 timmar innan inresa i ditt hemland. Då är det lämpligt att ta provet i början på en vecka och sedan resa inom 3 dagar. Tänk på att det tar ungefär 48 timmar innan du får ditt provresultat. Om du planerar din resa till en måndag eller tisdag kan det vara svårt att uppvisa ett tillräckligt färskt provsvar eftersom det normalt inte går att utföra tester under helger, undvik därför måndag och tisdag som resdag.

Gör så här för att ta prov om du saknar svenskt personnummer och behöver ett skriftligt intyg för resa:
Kontakta din hälsocentral för att utföra covid-provet där.
Hitta din närmaste hälsocentral

Gör så här för att ta prov om du har ett svenskt personnummer och behöver ett skriftligt intyg för resa:
Kontakta en privat vårdgivare som utför covid-prov och skriver intyg. Du hittar en lista på privata vårdgivare på Folkhälsomyndighetens webbplats. I Umeå finns en sådan vårdgivare, Vaccina.
Lista på privata vårdgivare

I Umeå finns ingen privat vårdgivare som genomför provtagning på personer utan svenskt personnummer.

Gör så här för att ta prov om du har ett svenskt personnummer och inte behöver ett skriftligt intyg:
Provta dig genom att hämta ut ett prov vid provutlämningen på Gösta Skoglunds väg 8 i Umeå. Om du bor på en annan ort hittar du information om närmaste utlämningsställe på 1177.se.
Lär mer om egenprovtagning

Vi uppdaterar den här informationen när vi vet mer.