Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Vanliga frågor och svar

(Uppdaterad 2021-04-27)

Inför höstterminen 2021

Varför har universitetet så många regler kring covid-19?

Våren 2020 tvingades svenska universitet stänga sina lokaler helt på grund av den kraftiga samhällsspridningen av covid-19 i Sverige, vilket fick stora konsekvenser för de studenter som drabbades. Umeå universitet arbetar aktivt med att minska antalet personer som möts för att kunna fortsätta bedriva utbildning och forskning. Därför arbetar alla medarbetare som kan hemma, möten hålls uteslutande digitalt och alla arrangemang har ställt om eller ställts in.

Även undervisning och examinationer genomförs digitalt i den utsträckning det går och vi har minskat ner salstentamen till ett minimum. Det är för att du som student ska ges möjlighet att genomföra och slutföra dina studier. Samtidigt minskar vi gemensamt belastningen på sjukvården och förhindrar att fler människor blir allvarligt sjuka.

Det övergripande målet med universitetets åtgärder är att det ska vara tryggt och säkert att studera och arbeta på universitetet och att utbildning och forskning ska kunna genomföras med hög kvalitet trots pandemin.

Jag mår inte bra, vem kan hjälpa mig?

Det kan kännas tufft att hantera pandemin och orka med studierna. Du kan alltid kontakta Studenthälsan för att få stöd, eller hjälp med att hantera stress. Om du behöver hjälp med att klara av dina studier och förbättra din studieteknik finns det också hjälp att få av Studieverkstaden vid Umeå universitetsbibliotek.

Kommer mina studier vara digitala eller på campus i höst?

För dig som läser en fristående kurs eller redan har läst minst en termin på ett program, och alltså inte är nybörjarstudent på ett program, kommer en stor del av din utbildning ske digitalt på ett eller annat sätt fram till den 29 september. Vissa praktiska moment kan ändå behöva genomföras på campus och vissa utbildningar genomför fortfarande salstentamen. Därför är det bara din kurs- eller programansvariga som kan svara på hur just dina studier kommer att se ut.

Om det går att genomföra smittsäkert kommer du som i höst är nybörjarstudent på ett program ha en del av din utbildning på campus för att du ska få en god start på dina studier. Men det är också sannolikt att även du har en del moment digitalt.

Kan jag sitta och plugga på campus?

Undvik att vara på campus när du inte behöver. Plugga hellre hemma.

Om du har grupparbeten eller pluggar ihop med andra, välj i första hand att mötas digitalt. Om ni måste träffas fysiskt bör du försöka hålla dig till samma grupp hela tiden, och i en så liten grupp som möjligt. Smittskyddsläkaren rekommenderar en fast grupp om max 7 personer.​

Även när biblioteken öppnar sina studieytor är det klokt att välja tider där risken för trängsel är som minst och vara noga med att hålla avstånd till andra.

Vad måste jag tänka på när jag är på campus?

Undvik att besöka campus de dagar du inte behöver vara där. Plugga hellre hemma. Eller välj tider då det är lugnare på campus för att minska risken för trängsel. När du är på campus måste du följa de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten om att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma om du är sjuk. Om du använder grupprum för grupparbeten måste ni tänka på att inte vara fler än vad maxantalet anger och inte sitta på platser som är avspärrade.

Behöver jag flytta till min studieort?

Om du läser en utbildning som i vanliga fall skulle ha getts på studieorten, vilket i de flesta fall är Umeå, så läser du inte en distansutbildning. Även om största delen av undervisningen till en början sker digitalt kan du ändå ha obligatoriska moment som inte går att genomföra digitalt och som du måste närvara vid på din studieort.

Beroende på hur smittläget utvecklas och vilka råd som myndigheterna ger kan det också bli så att delar av din utbildning flyttas tillbaka till campus igen. Därför rekommenderar universitetet att du planera för att vara på din studieort och ordnar med boende där i höst.

Tänk också på att om du missar ett obligatoriskt moment kan det påverka dina möjligheter till studiemedel och din behörighet inför kommande kurser.

Behöver jag vara orolig över att besöka campus?

Universitetet vidtar en rad åtgärder för att det ska vara säkert och tryggt för studenter och medarbetare att studera och arbeta på universitetet. Till exempel är sittplatser i föreläsningssalar avspärrade för att öka avståndet mellan studenter. Följ därför de avspärrningar som är markerade. Ett rödvitt band innebär att en sittplats inte får användas.

När du ska delta i praktiska moment som laborationer eller andra övningar på campus är gruppstorleken och avstånden anpassade.

I skrivsalarna är antalet studenter i varje sal kraftigt minskat och sittplatserna står med stora avstånd från varandra. Även rutinerna är anpassade när det gäller till exempel in- och utgång samt hur ID-kontrollen sköts. Det rekommenderas och erbjuds också munskydd.

Om din lärare har bedömt att du behöver vara på plats när du ska genomföra ett obligatoriskt moment kan du också känna dig trygg i att åtgärder har vidtagits för att du ska kunna delta på ett säkert sätt.

Men liksom i alla andra fall är det viktigt att du inte deltar om du är sjuk – även vid mindre symptom som kan vara covid-19. Om du inte kan vara med på grund av sjukdom har du möjlighet att delta vid nästa tillfälle som ges.

Om du som student känner en stor oro kan du kontakta din kurs- eller programansvariga för att försöka hitta en lösning, eller kontakta Studenthälsan för samtalsstöd.

Hur kommer min mottagning bli?

Mottagningen genomförs av studentkårerna. Kårerna följer utvecklingen av pandemin och planerar höstterminens mottagning utifrån vad som är möjligt att genomföra just då. Du får veta mer när det närmar sig.

Kommer kaféerna och lunchrestaurangerna vara öppna?

Ja, det kommer finnas ställen öppna där du kan fika och äta. Det finns också ställen där du kan värma din egen mat. Men glöm inte att hålla avstånd även på de här platserna.

Symptom och sjukdom

Ska studenter och medarbetare använda munskydd?

I situationer där människor inte kan undvika att vistas nära varandra bör studenter och medarbetare använda munskydd. 

Läs mer om universitetets rekommendation om munskydd

Jag känner mig sjuk, hur testar jag mig?

När du har symptom som du tror kan vara covid-19 och som inte har gått över efter 24 timmar bör du göra en provtagning genom Region Västerbotten, eller den region du befinner dig i. Provtagningen är kostnadsfri. Tänk på att när du har tagit ett test måste du hålla dig hemma och undvika att träffa andra tills ditt provsvar har kommit. Detta gäller även när du har symptom och inte har testat dig.

Läs mer i Frågor och svar beroende på vilket provsvar du får: "Jag har testats negativt för covid-19, kan jag gå tillbaka till universitetet då fast jag har symptom?" respektive i "Vad gör jag om jag fått ett positivt coronabesked?"

Läs mer om hur du lämnar prov för covid-19 (Region Västerbotten)

Vad gör jag om jag fått ett positivt svar på mitt covid-prov?

I överensstämmelse med Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska du som har en konstaterad covid-19-infektion stanna hemma och undvika kontakt med andra i minst sju dagar efter insjuknande eller positiv provtagning. Utgå från det datum som inföll sist när du gör din beräkning. Du ska även ha varit frisk och symptomfri i två dagar innan du får träffa andra igen.

Om du har gjort ett covid-19-test och fått ett positivt besked ska du så fort som möjligt informera din kursansvariga eller lärare, för att de ska kunna hjälpa Region Västerbotten med smittspårning. De kan i vissa fall be din kursansvariga om hjälp att kontakta de personer som har varit i närkontakt med dig, som till exempel lärare eller kursare.

När du har informerat universitetet kommer dina personuppgifter inte att delas vidare till någon annan än de som krävs för att smittspårning ska kunna göras – så länge som ni inte kommer överens om något annat. Du och din lärare kommer att prata om vilka du har kommit i kontakt med och vilka som kan behöva informeras. Du kan sedan välja själv om du eller din kursansvariga ska kontakta de kursare och lärare som behöver få information.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Jag har testats negativt för covid-19, kan jag gå tillbaka till universitetet då fast jag har symptom?

Om ditt provsvar visar att du inte har covid-19 innebär det att du kan gå tillbaka till dina studier på universitetet först när symptomen försvunnit och du är fullt frisk.

Det finns en liten risk att analyssvaret är falskt negativt, det vill säga att du trots allt har covid-19. Det är därför extra viktigt att du inte vistas på universitetet förrän du är helt frisk. Fortsätt sedan att följa myndigheternas råd. Källa: 1177.se

Behöver jag sjukanmäla mig om jag är sjuk och inte kan studera?

Försäkringskassans hemsida hittar du information om vad som gäller för sjukdom under studietiden.

CSN har uppdaterad information för studenter som påverkas av covid-19.

Vad gäller dig som redan har haft konstaterad covid-19 och har tillfrisknat?

Om du har haft en covid-19-infektion som har bekräftats med PCR-prov eller om du har testats positivt i ett antikroppstest bedömer Folkhälsomyndigheten att du sannolikt har ett skydd som varar upp till ett halvår från att du fick ditt testresultat.

Det här innebär att du har möjlighet att umgås med andra personer – även inomhus – oavsett om du själv eller personerna du vill umgås med tillhör en riskgrupp. Dock måste varje person alltid göra en egen bedömning utifrån den enskilda situationen.

Om en person i ditt hushåll eller i din närhet skulle insjukna, exempelvis inom några veckor, innebär din tidigare sjukdom att du sannolikt inte behöver sättas i karantän på nytt. Smittskyddsenheten i regionen gör bedömningar i respektive fall.

Däremot måste du fortsätta följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen i samhället genom att

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Tvätta händerna regelbundet. När du tar i saker kan virus fastna på händerna. Genom att tvätta händerna ofta försvinner viruset från händerna. Och på så sätt minskar du risken för att sprida smitta vidare.
  • Håll avstånd till personer utanför din umgängeskrets.

Om du är aktiv inom hälso- och sjukvården samt omsorg måste hygienrutiner och rutiner kring personlig skyddsutrustning också fortsätta att följas trots genomgången infektion.

Läs mer om bedömning av immunitet (Folkhälsomyndigheten)

Vad ska jag göra om någon jag bor med har bekräftats smittad av covid-19?

  • Du som delar boende med en person med bekräftad covid-19 rekommenderas att bedriva studierna hemifrån.
  • När det gäller obligatoriska moment, som bara kan genomföras fysiskt på campus, uppmanas du att kontakta institutionen/kursansvarig lärare eller motsvarande för att diskutera om en annan lösning är möjlig.
  • Om det inte är möjligt att anordna en motsvarande typ av examination kan du medverka vid nästa tillfälle.
  • Om du är hemma med sjukt barn kan du ha möjlighet att ansöka om ersättning för vård av barn via Försäkringskassan.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för dig som bor med någon med bekräftad covid-19

Folkhälsomyndigheten kom den 1 oktober 2020 med nya rekommendationer som innebär att en person som delar boende med någon, så kallade hushållskontakter, som smittats av covid-19 ska ges förhållningsregler av en läkare. Förhållningsreglerna kan variera, men ska som regel gälla i 7 dagar från den smittade personens provtagning.

Om du bor tillsammans med en person som har bekräftats smittad med covid-19 blir du troligen kontaktad av en smittspårare. Du ska vara noga med dina hygienrutiner, uppmärksamma symptom på covid-19 och i möjligaste mån fysiskt distansera dig från den smittade personen. Om du får symptom på smitta ska du testa dig för COVID-19

Smittspåraren kan ge dig förhållningsregler som innebär att du inte får vistas på universitetet. Du är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.

Om du tidigare har haft en covid-19-infektion som bekräftats med PCR-prov eller antikroppsprov behöver du sannolikt inte sitta i karantän igen.

Om du bor i en studentkorridor skriver Folkhälsomyndigheten så här: "Personer som delar vissa ytor i boendet - såsom studentkorridorer - undantas generellt från kravet på förhållningsregler under förutsättning att fysisk distansering har skett."

Det innebär att smittspårningen troligen bara kommer att omfatta dig om du anses ha kommit i nära kontakt med den smittade. Individuella bedömningar görs därför från fall till fall.

Läs mer:

Personer som bor med smittade av covid-19 ska betraktas som möjliga fall (Folkhälsomyndigheten)

Information om ersättning för vab, läs under avsnitt Om du är eller ska bli förälder (Försäkringskassan)

Se även fråga och svar: "Vad gäller dig som redan har haft konstaterad covid-19 och har tillfrisknat?"

Vad gäller om en nära studentkollega konstaterats smittad av covid-19?

Om en studentkollega som du delar rum eller samarbetar nära med har konstaterats smittad av covid-19 är universitetets rekommendation att du om möjligt bör studera hemifrån de närmaste 7 dagarna och undvika närkontakt med andra.

Det här gäller om du har träffat den smittade under de 48 timmarna innan insjuknandet eller provtagningsdatum samt om du har träffat den smittade inom två meter i mer än 15 minuter. Detta är särskilt angeläget om du och den smittade har träffats i ett mindre rum.

Den här informationen är avstämd med Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten.

Vad bör jag tänka på om jag bor i samma studentkorridor (eller motsvarande) tillsammans med en person som har sjukdomssymptom?

Samma rekommendationer gäller som i det övriga samhället. Bästa sättet att minska smittspridningen är att be personen i fråga att isolera sig och hålla dörren ständ. Det är också viktigt att vara mycket noga med handhygien, begränsa sociala kontakter, hjälpa till med inköp och ärenden samt om ni har tillgång till handsprit eller ytdesinfektion att använda det flitigt på handtag med mera och förslagsvis schemalägga vistelse i köket. Om du får symptom och tillhör en riskgrupp så ska du söka mer information på 1177.se.

Vad gäller om jag tillhör en riskgrupp och inte kan medverka på ett obligatoriskt moment?

Om du tillhör en riskgrupp och inte har möjlighet att medverka på ett obligatoriskt moment, ska du meddela kursansvarig helst vid kursstart men senast 10 arbetsdagar innan examinationstillfället om behov av anpassning finns. Institutionen bör då se om en annan lösning är möjlig, till exempel närvaro på distans. Institutionen bör också överväga om en annan typ av examination är möjlig att utföra. Om det inte är möjligt med en motsvarande typ av examination ska du erbjudas att medverka vid nästa tillfälle (på samma sätt som vid sjukfrånvaro eller annan frånvaro).

Om det inte finns möjlighet till anpassningar kan du fundera över möjligheten att ansöka om studieuppehåll för att då kunna återuppta studierna vid ett senare tillfälle då du har möjlighet att närvara.

Läs mer om studieuppehåll

Vaccination

Kan jag vaccinera en dos i Umeå och en på annan ort?

När du vaccineras mot covid-19 med ett vaccin som kräver två doser är det viktigt att båda doserna kommer från samma vaccinleverantör. Det kan bli så att du erbjuds vaccination i Umeå sent under våren och du inte kommer kunna ta din andra dos innan du eventuellt flyttar till en annan ort. Om de två doserna ska tas i olika regioner måste du själv undersöka vilka möjligheter den andra regionen erbjuder när det gäller vaccination. Du måste också hålla reda på vilket vaccin som du fick i din första dos. Alla regioner kommer enligt preliminära uppgifter ha samtliga vacciner, så vaccination på två olika orter bör kunna vara möjligt.

Om du däremot planerar att resa till ett annat land innan du har hunnit ta dos två bör du själv ta reda på förutsättningarna för att få vaccinet i det andra landet. Undersök dina möjligheter redan innan du tar din första dos.

Läs mer om vaccination mot covid-19

Region Västerbotten

Folkhälsomyndigheten

Kan jag vaccinera mig utomlands?

Kontakta myndigheterna i det land du befinner dig i eller planerar att resa till för att få mer information om vaccination utomlands. Det gäller både om du planerar att ta båda eller bara en dos utomlands.

Jag är inte svensk medborgare, får jag vaccinera mig i Sverige?

Du behöver inte vara svensk medborgare för att erbjudas vaccin mot covid-19 i Sverige. Alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige kommer att erbjudas vaccin. Det är också gratis att vaccinera sig. När det blir aktuellt med vaccination för dig behöver du dock boka din tid själv. Hur det går till informerar Region Västerbotten om.

Läs mer om vaccination mot covid-19

Region Västerbotten

Folkhälsomyndigheten

Avstånd på campus

Jag måste vara på campus för ett obligatoriskt moment, och är orolig över säkerheten. Hur ska det vara möjligt att hålla avstånd? 

Universitetet som helhet vidtar en rad åtgärder för att det ska vara säkert och tryggt för studenter och medarbetare att studera och arbeta vid universitetet, till exempel är sittplatser i salar markerade för att säkerställa avstånd. Följ de avgränsningar som finns (rödvitt band innebär att en sittplats inte är tillgänglig).

I de fall en salstentamina anses vara nödvändig ska den anpassas så att den är så säker som möjligt. Om din lärare har bedömt att någon form av fysisk närvaro krävs för din examination kan du också känna dig trygg i att åtgärder har vidtagits för att du ska kunna delta på ett säkert sätt.

Viktigt är att du inte deltar i momentet om du har minsta symptom på sjukdom. Om du inte kan delta på grund av sjukdom har du rätt att delta vid nästa tillfälle som ges.

Om du som student känner en stor oro kan du kontakta din kurs- eller programansvariga för att försöka hitta individuella lösningar, eller kontakta Studenthälsan för samtalsstöd.

Läs om de nya rutinerna för salstentamen.

Undervisning, examination och VFU

Kan min kurs flyttas till sommaren?

Rektor har beslutat att om en kurs inte går att genomföra enligt ordinarie planering kan kursen eller del av kursen flyttas till sommaren 2021. Om du inte kan delta på sommaren har du rätt att få delta vid nästa tillfälle momentet ges under höstterminen 2021.

Om du tar studiemedel för en kurs som har blivit inställd kan du ha rätt att skriva av ditt studielån. Du kan även vara berättigad till studielån för den del av dina studier som har flyttats till sommaren. Kontakta CSN om du har frågor om studiemedel.

När kommer resultatet på mitt prov?

Vanligtvis ska resultat på prov meddelas inom 15 arbetsdagar. Men på grund av omständigheter som covid-19 medför kan det ta längre tid för dina lärare att rätta prov. Till exempel för att provet har bytt form. Rektor har därför beslutat att publicering av provresultat kan ske senare än inom 15 dagar. Men om det är fallet ska du som student informeras om när resultatet kommer att publiceras.

Kan en kurs, modul eller prov som jag är antagen till flyttas?

Ja, om ingen annan lösning är möjlig för att minska risken för smittspridning utan att kursens kvalitet eller rättssäkerhet påverkas får ansvarig för utbildningen besluta om att tillfället får flyttas till ett annat datum. Kontakta din studievägledare om du har frågor.

Vad gäller för min examination, kommer den genomföras digitalt eller i sal?

Rektor har beslutat att examinationer bör ställas om till digitalt genomförande eller andra examinationsformer som inte innebär fysisk närvaro, förutsatt att rättssäkerhet och rimliga krav på kvalitet kan tillgodoses. Dina examinationer kan alltså bli annorlunda än vad du hade räknat med.

Däremot är viss typ av kunskap och förståelse inte möjlig att examinera rättssäkert genom hemtentamen, eftersom svaren kan vara lättillgängliga genom internetsökningar eller samarbeten.

Och videoövervakade examinationer i hemmet är något som både universitetets pedagogiska experter och studentkårerna avråder ifrån av integritets- och rättssäkerhetsskäl.

Av de anledningarna behöver universitetet fortfarande genomföra vissa examinationer genom salstentamen. Kontakta din kursansvariga lärare för att få veta vad som gäller i just ditt fall.

Läs nedan om vilka smittskyddsåtgärder som är tagna och vad du som student måste känna till och göra inför och under din salstentamen.

Universitetets rutiner för att smittsäkra salstentamina 

Om du ska göra salstentamen måste du också följa de rutiner som gäller.

Läs om de nya rutinerna för salstentamen

Får en kurs som utannonserats som campuskurs, ges digitalt?

En kurs som utannonserats som campuskurs får ges helt eller delvis digitalt om kursplanen tillåter det. Om kursplanen anger att undervisningen ska ske på campus kan institutionen ta beslut om avsteg från kursplan med syfte att minska smittspridningen av covid-19 så att kursen kan ges helt eller delvis digitalt.

Läs rektorsbeslut om avsteg från kursplan

Kan en aktiverad webbkamera krävas vid undervisning och examination?

I ett tillfälle där du som student ska delta digitalt och där det är nödvändigt att delta med bild, kan lärarna kräva att du deltar med en aktiverad webbkamera. Men om det inte finns något nödvändigt behov att delta med aktiverad webbkamera kan din lärare inte kräva det oavsett om det är ett obligatoriskt moment eller inte.

Du ska i god tid innan tillfället ha fått information om att det finns krav på att använda webbkamera. Om du inte har tillgång till webbkamera eller om tekniken inte fungerar ska en annan lösning försöka nås eller så ska du få erbjudande om ett nytt tillfälle.

Kan betygsskalan på en pågående kurs ändras?

Nej, betygsskalan på en pågående kurs kan inte ändras. Men betygsskalan på ett enskilt prov kan göras om.

Vad gäller angående VFU och praktik?

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fortsätter om huvudman godkänner och handledning för studenten kan säkerställas.

Du som genomför praktik, undervisning, examensarbete, verksamhetsförlagd utbildning och liknande ska följa riktlinjer och rekommendationer från aktuell huvudman.

Covid-19-information till studenter med VFU/klinisk praktik i hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Information till dig som gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i förskola och skola

Hur kommer mitt omprov gå till?

Om det gjordes ett avsteg från din kursplan och avsteget fortfarande gäller vid omprovsdatumet, så är det den beslutade examinationsformen i avsteget som gäller. Men om inget beslut om avsteg har gjorts i kursplanen eller om datumet för avsteget har passerat så återgår examinationsformen till den ursprungliga formen, även för omprov. Det innebär att omprovet kommer ha den form som finns beskrivet i den ordinarie kursplanen.

Hur kan mina studiemedel påverkas? (Intyg till CSN)

Om en kurs, del av kurs eller ett prov har flyttats på grund av covid-19 och detta påverkar studieresultatet, kan du som läst en sådan kurs behöva skicka ett intyg till CSN när du ansöker om nya studiemedel.

Se denna webbsida för intyg om din kurs flyttat eller blivit inställd

På CSN:s webbplats kan du läsa om hur studiemedlet påverkas av covid-19

Slopat fribelopp

Du som studerar med studiemedel kan ha inkomster under första halvåret 2021 utan att det påverkar dina studiemedel. Det här beror på att riksdagen och regeringen har beslutat att förlänga det tillfälligt borttagna fribeloppet inom studiemedel. Läs mer om fribelopp hos CSN.

Resor

Jag behöver ett negativt covid-resultat för att kunna återvända till mitt hemland. Vad ska jag göra?

Vissa länder kräver att inkommande resenärer kan uppvisa ett negativt covid-resultat för att få komma in i landet. Provresultatet måste dessutom vara färskt. Provtagning i Sverige sker vanligtvis bara på personer som uppvisar symptom på smitta.

Om du är student som ska återvända hem efter utbytesstudier och ditt hemland kräver att du ska uppvisa ett intyg på negativt provresultat rekommenderas du att vända dig till en privat vårdgivare som utfärdar intyg för resa.

Gör så här för att ta prov och få ett skriftligt intyg för resa:
Kontakta en privat vårdgivare som utför covid-prov och skriver intyg. Du hittar en lista på privata vårdgivare på Folkhälsomyndighetens webbplats. I Umeå finns för närvarande två sådana vårdgivare, Vaccina och SVEA Vaccin. Notera att om du saknar svenskt personnummer måste du vända dig till SVEA Vaccin.

Planera din resa väl

Det är viktigt att planera din resa väl om testet ska vara taget inom 72 timmar, eller i vissa fall 48 timmar, innan inresa i ditt hemland. Då är det lämpligt att ta provet i början på en vecka och sedan resa inom 3 dagar. Tänk på att det tar ungefär 48 timmar innan du får ditt provresultat. Undvik att resa på söndag, måndag och tisdag eftersom tester normalt sett inte utförs under helger vilket gör att det inte går att få ett tillräckligt färskt provresultat.

Res smittsäkert

Tänk på att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer när du reser och avstå ifrån onödiga resor. Läs Folkhälsomyndighetens reserekommendationer

Läs också Om du planerar att resa (Folkhälsomyndigheten)

Finns det reserestriktioner i Västerbotten?

Den 9 februari 2021 infördes särskilda rekommendationer i Västerbotten som anger att du ska undvika alla onödiga resor inom och utom länets gränser. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt. De särskilda rekommendationerna för Västerbotten är förlängda och gäller till den 9 maj 2021.

Läs informationen från Region Västerbotten