Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Vanliga frågor och svar

(Uppdaterad 2021-07-01)

Inför höstterminen 2021

Varför har universitetet så många regler kring covid-19?

Våren 2020 tvingades svenska universitet stänga sina lokaler helt på grund av den kraftiga samhällsspridningen av covid-19 i Sverige, vilket fick stora konsekvenser för de studenter som drabbades. Umeå universitet arbetar aktivt med att minska antalet personer som möts för att kunna fortsätta bedriva utbildning och forskning. Därför arbetar alla medarbetare som kan hemma, möten hålls uteslutande digitalt och alla arrangemang har ställts om eller ställts in.

Även undervisning och examinationer genomförs digitalt i den utsträckning det går och universitetet har minskat ner salstentamen till ett minimum. Det är för att du som student ska ges möjlighet att genomföra och slutföra dina studier. Samtidigt minskar vi gemensamt belastningen på sjukvården och förhindrar att fler människor blir allvarligt sjuka.

Det övergripande målet med universitetets åtgärder är att det ska vara tryggt och säkert att studera och arbeta på universitetet och att utbildning och forskning ska kunna genomföras med hög kvalitet trots pandemin.

Kommer mina studier vara digitala eller på campus i höst?

För dig som läser en fristående kurs eller redan har läst minst en termin på ett program, och alltså inte är nybörjarstudent på ett program, kommer en stor del av din utbildning ske digitalt på ett eller annat sätt fram till den 29 september. Vissa praktiska moment kan ändå behöva genomföras på campus och vissa utbildningar genomför fortfarande salstentamen. Därför är det bara din kurs- eller programansvariga som kan svara på hur just dina studier kommer att se ut.

Om det går att genomföra smittsäkert kommer du som i höst är nybörjarstudent på ett program ha en del av din utbildning på campus för att du ska få en god start på dina studier. Men det är också sannolikt att även du har en del moment digitalt.

Kan jag sitta och plugga på campus?

Undvik att vara på campus när du inte behöver. Plugga hellre hemma.

Om du har grupparbeten eller pluggar ihop med andra, välj i första hand att mötas digitalt. Om ni måste träffas fysiskt bör du försöka hålla dig till samma grupp hela tiden, och i en så liten grupp som möjligt. Smittskyddsläkaren rekommenderar en fast grupp om max 7 personer.​

Även när biblioteken öppnar sina studieytor är det klokt att välja tider där risken för trängsel är som minst och vara noga med att hålla avstånd till andra.

Vad måste jag tänka på när jag är på campus?

Undvik att besöka campus de dagar du inte behöver vara där. Plugga hellre hemma. Eller välj tider då det är lugnare på campus för att minska risken för trängsel. När du är på campus måste du följa de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten om att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma om du är sjuk. Om du använder grupprum för grupparbeten måste ni tänka på att inte vara fler än vad maxantalet anger och inte sitta på platser som är avspärrade.

Behöver jag flytta till min studieort?

Om du läser en utbildning som i vanliga fall skulle ha getts på studieorten, vilket i de flesta fall är Umeå, så läser du inte en distansutbildning. Även om största delen av undervisningen till en början sker digitalt kan du ändå ha obligatoriska moment som inte går att genomföra digitalt och som du måste närvara vid på din studieort.

Beroende på hur smittläget utvecklas och vilka råd som myndigheterna ger kan det också bli så att delar av din utbildning flyttas tillbaka till campus igen. Därför rekommenderar universitetet att du planerar för att vara på din studieort och ordnar med boende där i höst.

Tänk också på att om du missar ett obligatoriskt moment kan det påverka dina möjligheter till studiemedel och din behörighet inför kommande kurser.

Behöver jag vara orolig över att besöka campus?

Universitetet vidtar en rad åtgärder för att det ska vara säkert och tryggt för studenter och medarbetare att studera och arbeta på universitetet. Till exempel är sittplatser i föreläsningssalar avspärrade för att öka avståndet mellan studenter. Följ därför de avspärrningar som är markerade. En avspärrning innebär att en sittplats inte får användas.

När du ska delta i praktiska moment som laborationer eller andra övningar på campus är gruppstorleken och avstånden anpassade.

I skrivsalarna är antalet studenter i varje sal kraftigt minskat och sittplatserna står med stora avstånd från varandra. Även rutinerna är anpassade när det gäller till exempel in- och utgång samt hur ID-kontrollen sköts. Det rekommenderas och erbjuds också munskydd.

Om din lärare har bedömt att du behöver vara på plats när du ska genomföra ett obligatoriskt moment kan du också känna dig trygg i att åtgärder har vidtagits för att du ska kunna delta på ett säkert sätt.

Men liksom i alla andra fall är det viktigt att du inte deltar om du är sjuk – även vid mindre symptom som kan vara covid-19. Om du inte kan vara med på grund av sjukdom har du möjlighet att delta vid nästa tillfälle som ges.

Om du som student känner en stor oro kan du kontakta din kurs- eller programansvariga för att försöka hitta en lösning, eller kontakta Studenthälsan för samtalsstöd.

Jag mår inte bra, vem kan hjälpa mig?

Det kan kännas tufft att hantera pandemin och orka med studierna. Du kan alltid kontakta Studenthälsan för att få stöd, eller hjälp med att hantera stress. Kyrkan på campus finns där för samtal för alla studenter oavsett livsåskådning. Om du behöver hjälp med att klara av dina studier och förbättra din studieteknik finns det också hjälp att få av Studieverkstaden vid Umeå universitetsbibliotek.

Hur kommer min mottagning bli?

Mottagningen genomförs av studentkårerna. Kårerna följer utvecklingen av pandemin och planerar höstterminens mottagning utifrån vad som är möjligt att genomföra just då. Du får veta mer när det närmar sig.

Kommer kaféerna och lunchrestaurangerna vara öppna?

Ja, det kommer finnas ställen öppna där du kan fika och äta. Det finns också ställen där du kan värma din egen mat. Men glöm inte att hålla avstånd även på de här platserna.

Symptom och sjukdom

Ska studenter och medarbetare använda munskydd?

I situationer där människor inte kan undvika att vistas nära varandra bör studenter och medarbetare använda munskydd. 

Läs mer om universitetets rekommendation om munskydd

Jag känner mig sjuk, hur testar jag mig?

När du har symptom som du tror kan vara covid-19 och som inte har gått över efter 24 timmar bör du göra en provtagning genom Region Västerbotten, eller den region du befinner dig i. Provtagningen är kostnadsfri. Tänk på att när du har tagit ett test måste du hålla dig hemma och undvika att träffa andra tills ditt provsvar har kommit. Detta gäller även när du har symptom och inte har testat dig.

Läs mer i Frågor och svar beroende på vilket provsvar du får: "Jag har testats negativt för covid-19, kan jag gå tillbaka till universitetet då fast jag har symptom?" respektive i "Vad gör jag om jag fått ett positivt svar på mitt covid-prov?"

Läs mer om hur du lämnar prov för covid-19 (Region Västerbotten)

Vad gör jag om jag fått ett positivt svar på mitt covid-prov?

Om provet visar att du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dygn efter att du blev sjuk eller att du provtog dig. Utgå från det datum som inföll sist när du gör din beräkning. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber. Sedan kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet.

Om du har gjort ett covid-19-test och fått ett positivt besked ska du så fort som möjligt informera din kursansvariga eller lärare, för att de ska kunna hjälpa Region Västerbotten med smittspårning. De kan i vissa fall be din kursansvariga om hjälp att kontakta de personer som har varit i närkontakt med dig, som till exempel lärare eller kursare.

När du har informerat universitetet kommer dina personuppgifter inte att delas vidare till någon annan än dem som krävs för att smittspårning ska kunna göras – så länge som ni inte kommer överens om något annat. Du och din lärare kommer att prata om vilka du har kommit i kontakt med och vilka som kan behöva informeras. Du kan sedan välja själv om du eller din kursansvariga ska kontakta de kursare och lärare som behöver få information.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Jag har testats negativt för covid-19, kan jag gå tillbaka till universitetet då fast jag har symptom?

Ett negativt svar på PCR-provet innebär att du sannolikt inte hade viruset när provet togs.

Du kan återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen när du är feberfri och känner dig frisk.

Blir du däremot sämre ska du inte återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen. Du kan då behöva lämna ett nytt prov.

Källa: 1177.se

Behöver jag sjukanmäla mig om jag är sjuk och inte kan studera?

Försäkringskassans webbplats hittar du information om vad som gäller för sjukdom under studietiden.

CSN har uppdaterad information för studenter som påverkas av covid-19.

Om du har bekräftats smittad med covid-19 ska du så fort som möjligt informera din kursansvariga eller lärare. Det är särskilt viktigt om du har varit i närkontakt med andra studenter eller medarbetare under tiden som du var smittsam.

Vad ska jag göra om någon jag bor med har bekräftats smittad av covid-19?

  • Du som delar boende med en person med bekräftad covid-19 rekommenderas att bedriva studierna hemifrån.
  • När det gäller obligatoriska moment, som bara kan genomföras fysiskt på campus, uppmanas du att kontakta institutionen/kursansvarig lärare eller motsvarande för att diskutera om en annan lösning är möjlig.
  • Om det inte är möjligt att anordna en motsvarande typ av examination kan du medverka vid nästa tillfälle.
  • Om du är hemma med sjukt barn kan du ha möjlighet att ansöka om ersättning för vård av barn via Försäkringskassan.

Om du bor i en studentkorridor skriver Folkhälsomyndigheten så här: "Personer som delar vissa ytor i boendet - såsom studentkorridorer - undantas generellt från kravet på förhållningsregler under förutsättning att fysisk distansering har skett."

Det innebär att smittspårningen troligen bara kommer att omfatta dig om du anses ha kommit i nära kontakt med den smittade. Individuella bedömningar görs därför från fall till fall.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för dig som bor med någon med bekräftad covid-19

Alla i hushållet, både sjuka och friska, ska stanna hemma om någon har covid-19. Ni blir kontaktade av vården och får förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni behöver göra för att inte sprida smittan vidare. Ni kan bli uppmanade att testa er även om ni inte har symptom. Den som är vaccinerad och symptomfri behöver inte stanna hemma.

Alla som har fått förhållningsregler ska följa dem. Stanna hemma, undvik kontakter med andra och bete dig som att du har covid-19. Var uppmärksam på symtom på covid-19.

Läs mer om vad du behöver tänka på (Folkhälsomyndigheten)

Källa: Folkhälsomyndigheten

Vad gäller om en nära studentkollega konstaterats smittad av covid-19?

Om en studentkollega som du delat rum eller samarbetat nära med har konstaterats smittad av covid-19 är universitetets rekommendation att du om möjligt bör studera hemifrån de närmaste 7 dagarna och undvika närkontakt med andra.

Det här gäller om du har träffat den smittade under de 48 timmarna innan insjuknandet eller provtagningsdatum samt om du har träffat den smittade inom två meter i mer än 15 minuter. Detta är särskilt angeläget om du och den smittade har träffats i ett mindre rum.

Den här informationen är avstämd med Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten.

Vad bör jag tänka på om jag bor i samma studentkorridor (eller motsvarande) tillsammans med en person som har sjukdomssymptom?

Samma rekommendationer gäller som i det övriga samhället. Bästa sättet att minska smittspridningen är att be personen i fråga att isolera sig och hålla dörren stängd. Det är också viktigt att vara mycket noga med handhygien, begränsa sociala kontakter, hjälpa till med inköp och ärenden samt om ni har tillgång till handsprit eller ytdesinfektion att använda det flitigt på handtag med mera och förslagsvis schemalägga vistelse i köket. Om du får symptom bör du provta dig.

Vad gäller om jag tillhör en riskgrupp och inte kan medverka på ett obligatoriskt moment?

Om du tillhör en riskgrupp och inte har möjlighet att medverka på ett obligatoriskt moment, ska du meddela kursansvarig helst vid kursstart men senast 10 arbetsdagar innan examinationstillfället om behov av anpassning finns. Institutionen bör då se om en annan lösning är möjlig, till exempel närvaro på distans. Institutionen bör också överväga om en annan typ av examination är möjlig att utföra. Om det inte är möjligt med en motsvarande typ av examination ska du erbjudas att medverka vid nästa tillfälle.

Om det inte finns möjlighet till anpassningar kan du fundera över möjligheten att ansöka om studieuppehåll för att då kunna återuppta studierna vid ett senare tillfälle då du har möjlighet att närvara.

Läs mer om studieuppehåll

Vaccination

Kan jag vaccinera en dos i Umeå och en på annan ort?

När du vaccineras mot covid-19 med ett vaccin som kräver två doser är det viktigt att båda doserna kommer från samma vaccinleverantör. Om de två doserna ska tas i olika regioner måste du själv undersöka vilka möjligheter den andra regionen erbjuder när det gäller vaccination. Du måste också hålla reda på vilket vaccin som du fick i din första dos.

Om du däremot planerar att resa till ett annat land innan du har hunnit ta dos två bör du själv ta reda på förutsättningarna för att få vaccinet i det andra landet. Undersök dina möjligheter redan innan du tar din första dos.

Läs mer om vaccination mot covid-19

1177 Vårdguiden

Folkhälsomyndigheten

Kan jag vaccinera mig utomlands?

Kontakta myndigheterna i det land du befinner dig i eller planerar att resa till för att få mer information om vaccination utomlands. Det gäller både om du planerar att ta båda eller bara en dos utomlands.

Jag är inte svensk medborgare, får jag vaccinera mig i Sverige?

Du behöver inte vara svensk medborgare för att erbjudas vaccin mot covid-19 i Sverige. Alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige kommer att erbjudas vaccin. Det är också gratis att vaccinera sig. När det blir aktuellt med vaccination för dig behöver du dock boka din tid själv. Om du inte har svenskt personnummer bokar du tid genom att ringa valfri hälsocentral.

Information om bokning av vaccination (1177.se)

Läs mer om vaccination mot covid-19

1177 Vårdguiden

Folkhälsomyndigheten

Vaccination för studenter som planerar utlandsstudier i höst

Region Västerbotten erbjuder nu vaccination för studenter som planerar utlandsstudier vid starten av höstterminen 2021. Läs mer på Utlandsstudier

Undervisning, examination och VFU

När kommer resultatet på mitt prov?

Vanligtvis ska resultat på prov meddelas inom 15 arbetsdagar. Men på grund av omständigheter som covid-19 medför kan det ta längre tid för dina lärare att rätta prov. Till exempel för att provet har bytt form. Rektor har därför beslutat att publicering av provresultat kan ske senare än inom 15 dagar. Men om det är fallet ska du som student informeras om när resultatet kommer att publiceras.

Kan en kurs, modul eller prov som jag är antagen till flyttas?

Ja, om ingen annan lösning är möjlig för att minska risken för smittspridning utan att kursens kvalitet eller rättssäkerhet påverkas får ansvarig för utbildningen besluta om att tillfället får flyttas till ett annat datum. Kontakta din studievägledare om du har frågor.

Vad gäller för min examination, kommer den genomföras digitalt eller i sal?

Rektor har beslutat att examinationer bör ställas om till digitalt genomförande eller andra examinationsformer som inte innebär fysisk närvaro, förutsatt att rättssäkerhet och rimliga krav på kvalitet kan tillgodoses. Dina examinationer kan alltså bli annorlunda än vad du hade räknat med.

Däremot är viss typ av kunskap och förståelse inte möjlig att examinera rättssäkert genom hemtentamen, eftersom svaren kan vara lättillgängliga genom internetsökningar eller samarbeten.

Och videoövervakade examinationer i hemmet är något som både universitetets pedagogiska experter och studentkårerna avråder ifrån av integritets- och rättssäkerhetsskäl.

Av de anledningarna behöver universitetet fortfarande genomföra vissa examinationer genom salstentamen. Kontakta din kursansvariga lärare för att få veta vad som gäller i just ditt fall.

Läs nedan om vilka smittskyddsåtgärder som är tagna och vad du som student måste känna till och göra inför och under din salstentamen.

Universitetets rutiner för att smittsäkra salstentamina 

Om du ska göra salstentamen måste du också följa de rutiner som gäller.

Läs om de nya rutinerna för salstentamen

Får en kurs som utannonserats som campuskurs, ges digitalt?

En kurs som utannonserats som campuskurs får ges helt eller delvis digitalt om kursplanen tillåter det. Om kursplanen anger att undervisningen ska ske på campus kan institutionen ta beslut om avsteg från kursplan med syfte att minska smittspridningen av covid-19 så att kursen kan ges helt eller delvis digitalt.

Läs rektorsbeslut om avsteg från kursplan

Kan en aktiverad webbkamera krävas vid undervisning och examination?

I ett tillfälle där du som student ska delta digitalt och där det är nödvändigt att delta med bild, kan läraren kräva att du deltar med en aktiverad webbkamera. Men om det inte finns något nödvändigt behov av att delta med aktiverad webbkamera kan din lärare inte kräva det oavsett om det är ett obligatoriskt moment eller inte.

Du ska i god tid innan tillfället ha fått information om att det finns krav på att använda webbkamera. Om du inte har tillgång till webbkamera eller om tekniken inte fungerar ska en annan lösning försöka nås eller så ska du få erbjudande om ett nytt tillfälle.

Kan betygsskalan på en pågående kurs ändras?

Nej, betygsskalan på en pågående kurs kan inte ändras. Men betygsskalan på ett enskilt prov kan göras om.

Vad gäller angående VFU och praktik?

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fortsätter om huvudman godkänner och handledning för studenten kan säkerställas.

Du som genomför praktik, undervisning, examensarbete, verksamhetsförlagd utbildning och liknande ska följa riktlinjer och rekommendationer från aktuell huvudman.

Covid-19-information till studenter med VFU/klinisk praktik i hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Information till dig som gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i förskola och skola

Hur kommer mitt omprov gå till?

Om det gjordes ett avsteg från din kursplan och avsteget fortfarande gäller vid omprovsdatumet, så är det den beslutade examinationsformen i avsteget som gäller. Men om inget beslut om avsteg har gjorts i kursplanen eller om datumet för avsteget har passerat så återgår examinationsformen till den ursprungliga formen, även för omprov. Det innebär att omprovet kommer ha den form som finns beskrivet i den ordinarie kursplanen.

Hur kan mina studiemedel påverkas? (Intyg till CSN)

Om en kurs, del av kurs eller ett prov har flyttats på grund av covid-19 och detta påverkar studieresultatet, kan du som läst en sådan kurs behöva skicka ett intyg till CSN när du ansöker om nya studiemedel.

Se denna webbsida för intyg om din kurs flyttat eller blivit inställd

På CSN:s webbplats kan du läsa om hur studiemedlet påverkas av covid-19

Slopat fribelopp

Du som studerar med studiemedel kan ha inkomster under första halvåret 2021 utan att det påverkar dina studiemedel. Det här beror på att riksdagen och regeringen har beslutat att förlänga det tillfälligt borttagna fribeloppet inom studiemedel. Läs mer om fribelopp hos CSN.

Resor

Jag behöver ett negativt covid-prov för att kunna återvända till mitt hemland. Vad ska jag göra?

Vissa länder kräver att inkommande resenärer kan uppvisa ett negativt covid-prov för att få komma in i landet. Provresultatet måste dessutom vara färskt. Provtagning i Sverige sker vanligtvis bara på personer som uppvisar symptom på smitta.

Om du är student som ska återvända hem efter utbytesstudier och ditt hemland kräver att du ska uppvisa ett intyg på negativt provresultat rekommenderas du att vända dig till en privat vårdgivare som utfärdar intyg för resa.

Gör så här för att ta prov och få ett skriftligt intyg för resa:
Kontakta en privat vårdgivare som utför covid-prov och skriver intyg. I Umeå finns för närvarande två sådana vårdgivare, Vaccina och SVEA Vaccin. Notera att om du saknar svenskt personnummer måste du vända dig till SVEA Vaccin.

Planera din resa väl

Det är viktigt att planera din resa väl om testet ska vara taget inom 48 eller 72 timmar innan inresa i ditt hemland. Då är det lämpligt att ta provet i början på en vecka och sedan resa inom 3 dagar. Tänk på att det tar ungefär 48 timmar innan du får ditt provresultat. Undvik att resa på söndag, måndag och tisdag eftersom tester normalt sett inte utförs eller analyseras under helger vilket gör att det inte går att få ett tillräckligt färskt provresultat.

Res smittsäkert

Tänk på att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer när du reser och avstå ifrån onödiga resor.

Läs också Om du planerar att resa (Folkhälsomyndigheten)