Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskarutbildning i fysik

När man avslutat studierna på grundutbildning och nått grundexamen kan man fortsätta som doktorand på en forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål.

För att kunna bli antagen som doktorand måste man ha sökt och blivit vald till en utlyst doktorandtjänst i fysik eller fått ett stipendium för doktorandstudier. Lediga tjänster annonseras på universitetets hemsida och stipendier på följande sida.

Som doktorand vidareutbildar man sig genom att läsa kurser (på avancerad nivå) i fysik samtidigt som man genomför ett eller flera forskningsprojekt inom något område av fysiken. Detta sker under handledning av en erfaren forskare. Som doktorand övas man genom kritiskt och analytiskt tänkande och självständig arbete att inhämta fördjupade kunskaper, närma sig forskningsfronten och bli en del av det internationella forskarnätverket inom sitt vetenskapsområde. Man förbereds sålunda för en yrkeskarriär inom högskolevärlden, näringslivet eller den offentliga sektorn.

Vid Institutionen för fysik kan forskarstudier bedrivas inom något av de forskningsområden som finns representerade. Närmare information om vilka forskningsområden och forskningsprojekt som kan komma i fråga får du genom att besöka respektive verksamhets hemsida. Vill du veta om och när det finns doktorandplatser lediga kan du kontakta någon ämnesföreträdare, som finns för de olika forskningsområdena.

Institutionen garanterar alla antagna forskarstuderande en finansiering under 48 månader. Efter nominellt två års studier kan en licentiatexamen avläggas. Efter fyra år avslutas studierna med att man samlar sina forskningsresultat i en doktorsavhandling, som man försvarar mot en opponent vid en offentlig disputation.

Institutionen för fysik har ca 30 forskarstuderande i olika faser av utbildning. Listan av doktorsavhandlingar nedan visar den breda variationen av framgångsrika forskningsområden man har spetskompetens i inom institutionen.